VERLENGEN GRAFRECHTEN R.K. BEGRAAFPLAATS DRUNEN

Verlenging grafrechten RK Begraafplaats Drunen

Parochie zoekt rechthebbenden en nabestaanden.

Op de RK Begraafplaats aan de Schoolstraat in Drunen zijn nog 106 graven, waar grafrechten op rusten. Deze grafrechten verlopen op 01-01-2025.

Voor de graven is er wel de mogelijkheid om de grafrechten te verlengen voor 10 jaar.

De rechthebbenden hebben in de maand januari een brief ontvangen, waarin de mogelijkheid tot verlengen is aangegeven.

De parochie heeft verschillende brieven terug gekregen, omdat de rechthebbenden van graven zijn verhuisd of zijn overleden. Vanwege de Wet op de privacy ontvangt de parochie geen verhuisberichten. Hoewel op de grafakte wordt aangegeven om wijzigingen door te geven, wordt dit vaak vergeten dan wel over het hoofd gezien.

De parochie wil graag in contact komen met de rechthebbenden of nabestaanden van de volgende graven:

3.14.08  Johannes Pulles; Theodora Verhoeven; Th Pulles

6.06.01  Johannes van de Brand; Antonetta van Loon

6.13.02  Martinus Muskens

Deze lijst wordt maandelijks bijgewerkt.

Men kan contact opnemen met het secretariaat van de parochie, telefoon 0416-372215 of een mail sturen naar begraafplaatsdrunen@wonderbaremoeder.nl .

Informatie met betrekking tot deze verlengingsmogelijkheid

Kosten

De tarieven voor verlenging van de grafrechten bedragen:

  1. Kindergraf           € 390,00
  2. Enkelgraf             € 620,00
  3. Dubbelgraf         € 740,00
  4. Familiegraf         € 930,00.

Indien men tot verlenging overgaat, vult men de bijlage van de brief in. Deze stuurt men terug naar de parochie. De betaling dient voor 1-1-2025 plaats te vinden. Nadat de betaling heeft plaatsgevonden ontvangt de rechthebbende een nieuwe grafakte in tweevoud. Een akte dient men getekend terug te zenden.

Het monument op een graf.

Indien men de grafrechten niet verlengt, kan de familie het monument verwijderen van de begraafplaats. Indien dit niet gebeurt, zal de parochie dit medio 2025 laten uitvoeren. Dit dient op de bijlage, het formulier wat teruggezonden wordt, te worden aangegeven.

 

Wat gebeurt er met de stoffelijke resten?

Deze blijven in de aarde van de begraafplaats liggen. Op het moment dat de monumenten zijn weggehaald worden de open plaatsen ingezaaid met gras.

Na 1-1-2055 kan het dan zittende parochiebestuur besluiten wat te doen met de begraafplaats. Tot deze datum zullen er geen opgravingen van stoffelijke resten plaatsvinden.