Links

Onderstaand treft u een aantal links aan naar interessante websites:

Bisdom Den Bosch

Blijf op de hoogte van het nieuws uit het Bisdom van 's-Hertogenbosch
Naar de website

Geloven Thuis

Geloven thuis is in 2004 ontstaan op initiatief van enkele projectpartners uit het katholieke veld, in samenwerkingmet het aartsbisdom Mechelen-Brussel. De huidige dragende partners zijn uitgeverij Adveniat Geloofseducatie inBaarn en het Centrum voor parochiespiritualiteit in Nijmegen.
De bedoeling van 'Geloven thuis' is ouders op een praktische manier te helpen aan ideeën en materialen om thuis hun gelovige inspiratie door te geven. Dit gebeurt vanuit een katholieke achtergrond, maar is natuurlijk gericht op allen die werk willen maken van hun inspiratie. Tien keer per jaar biedt de site een nieuwe thema passend bij de tijd van het jaar. Met kijktafels, versjes, verhalen en knutsels geef je ruimte aan geloof in je gezin.
Naar de website

De Bijbel

Laat je stilzetten met de Bijbel. Stilte zoeken is vandaag de dag een hele uitdaging. Zet je telefoon eens op stil, kom tot rust met het NBG-bijbelleesrooster en laat je inspireren. 
Naar de website

Katholiek leven

Katholiekleven.nl is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen voor een vernieuwde presentie op internet. Vroeger werd de online wereld wel de ‘virtuele wereld’ genoemd. Maar dit is geen goede benaming meer. Want we leven in toenemende mate online en de online wereld is niet ‘virtueel’, omdat hij zeer reële uitwerkingen heeft. 

De online wereld is een werkelijkheid waarin we leven, en met name voor jongeren is dit zo. Daarom wil de Katholieke Kerk in Nederland er present zijn en laten zien hoe we ons dagelijks leven vorm kunnen geven vanuit geloof, hoop en liefde.

U kunt katholiekleven.nl helpen groeien. U kunt katholiekleven.nl steunen via een gift op NL60 INGB 0663 2207 26 t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland o.v.v. ‘katholiekleven.nl’.
 
 
Naar de website