Parochiekerken

St. Lambertuskerk Drunen

De geschiedenis vóór onze herinnering
De oorsprong van de parochie Sint-Lambertus te Drunen ligt in de dertiende eeuw. In 1233 werd door hertog Hendrik het patronaatsrecht geschonken aan de prelaat van de norbertijnerabdij te Tongerloo (B). Het plaatsje Drunen kreeg zijn eerste kerkje met telkens een norbertijn van Tongerloo als pastoor. Het zal wel een klein houten kerkje geweest zijn.
Lees veder

St. Catharinakerk Herpt

Zoals veel plaatsen in deze omgeving viel Herpt oorspronkelijk onder de ‘oerparochie’ Aalburg. Ergens in de twaalfde eeuw, toen de bevolking in deze streken in aantal toenam, moet men de afstand tussen Herpt en Aalburg als een bezwaar zijn gaan ervaren. Vooral in de winterperiode was de kans aanwezig dat de sacramenten niet tijdig konden worden toegediend. 
 
 
Lees veder

St Jan Evangelistkerk Elshout

De geschiedenis van de parochie in het verre verleden
De oudste berichten van de parochie van Elshout gaan terug tot de 13e eeuw. De norbertijnerabdij van Berne kreeg in 1285 het patronaatsrecht over de parochie Oudheusden waartoe ook Elshout en Hulten behoorden. Oudheusden was destijds een gecompliceerde parochie. Ze bestond uit drie woonkernen namelijk het dorp Oudheusdenin het noordenen de buurtschappen Elshout en Hulten in het zuiden.
 
 
Lees verder