Parochiekerken

St. Lambertuskerk Drunen

De geschiedenis vóór onze herinnering
De oorsprong van de parochie Sint-Lambertus te Drunen ligt in de dertiende eeuw. In 1233 werd door hertog Hendrik het patronaatsrecht geschonken aan de prelaat van de norbertijnerabdij te Tongerloo (B). Het plaatsje Drunen kreeg zijn eerste kerkje met telkens een norbertijn van Tongerloo als pastoor. Het zal wel een klein houten kerkje geweest zijn.
Lees veder

St Jan Evangelistkerk Elshout

De geschiedenis van de parochie in het verre verleden
De oudste berichten van de parochie van Elshout gaan terug tot de 13e eeuw. De norbertijnerabdij van Berne kreeg in 1285 het patronaatsrecht over de parochie Oudheusden waartoe ook Elshout en Hulten behoorden. Oudheusden was destijds een gecompliceerde parochie. Ze bestond uit drie woonkernen namelijk het dorp Oudheusden in het noordenen de buurtschappen Elshout en Hulten in het zuiden.
 
Klik hier voor mooie sfeerbeelden van Elshout begeleid door vioolspel van Fiedelino. 
 
 
Lees verder