Nieuws

PAS OP: INTERNETCRIMINELEN GEVEN ZICH UIT VOOR PASTORALE BEROEPSKRACHTEN

25 februari 2021
In­ter­netcriminelen geven zich in e-mails uit voor pas­to­rale beroeps­krachten in een poging om de ontvanger aan te sporen geld over te maken. Na eerdere incidenten in de bis­dom­men Breda en Den Bosch is er recent opnieuw een dergelijk incident gemeld. Het is goed om in de parochie aandacht te vragen voor dergelijke incidenten, zodat zowel medewerkers, vrijwilligers als parochianen alert blijven.

FINANCIËELE VERANTWOORDING CARITAS WONDERBARE MOEDER

25 februari 2021
Caritas Wonderbare Moeder wil graag iedereen die heeft bijgedragen aan de projecten van Caritas bedanken. Tevens wil Caritas Wonderbare Moeder verantwoorden waaraan de ontvangen giften zijn besteed. Dat doet zij met de jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020

OPEN DAG ST JANSCENTRUM DEN BOSCH

8 februari 2021
Het St. Janscentrum in Den Bosch opent zijn deuren op vrijdagavond 12 maart a.s. voor een digitale open dag.

BESTUURSWISSELING

31 januari 2021
Met ingang van 1 januari heeft er een wisseling plaatsgevonden in het bestuur van Parochie Wonderebare Moeder.

ACTIE KERKBALANS 2021

31 januari 2021
Ook in 2021 houdt Parochie Wonderbare Moeder weer de actie Kerkbalans. Bisschop de Korte heeft een brief gestuurd waarin hij alle parochiane oproept om zeker in deze tijd een bijdrage te geven aan de parochie.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

23 januari 2021
In 2021 worden er meer statushouders gevestigd in de gemeente Heusden. VluchtelingenWerk Heusden vervult een belangrijke rol bij de integratie bij deze 'nieuwe bewoners'. Het is een belangrijke fase in het leven van de staushouders waarin veel geregeld moet worden en waarbij hulp en een vriendelijk woord zeer welkom is. Wij werken nu met 60 vrijwilligers. Zeer waardevol! Maar we hebben meer hulp nodig. Vandaar ik deze oproep bij u doe. 

Flitsen

Wij proberen u op de hoogte te houden van al het nieuws uit de parochie. Als u zelf iets weet wat voor uw medeparochianen van belang kan zijn, meldt dit dan bij het secretariaat of bij een van de contactpersonen van de diverse werkgroepen. 

Aan het einde van elke maand verzamelen we de informatie en bundelen deze in Flitsen. Een blad met actuele informatie uit onze parochie. Dit blad ligt achter in de kerken in onze parochie. 
Wilt u de Flitsen digitaal ontvangen? Dan kan, stuur dan een mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl.

U kunt de inhoud van Flitsen ook hier nalezen:
 
 

Parochiewijzer

Twee keer per jaar ontvangen alle parochianen van Parochie Wonderbare Moeder de Parochiewijzer. In dit blad vind u achtergrondverhalen vanuit onze parochie en interviews met vrijwilligers.