Nieuws

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

23 januari 2021
In 2021 worden er meer statushouders gevestigd in de gemeente Heusden. VluchtelingenWerk Heusden vervult een belangrijke rol bij de integratie bij deze 'nieuwe bewoners'. Het is een belangrijke fase in het leven van de staushouders waarin veel geregeld moet worden en waarbij hulp en een vriendelijk woord zeer welkom is. Wij werken nu met 60 vrijwilligers. Zeer waardevol! Maar we hebben meer hulp nodig. Vandaar ik deze oproep bij u doe. 

PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR JAN SNIJDERS

31 december 2020

Jan Snijders is al 26 jaar als vrijwilliger de koster in de kerk van Elshout.  Een taak die hij vanuit zijn bloed heeft meegekregen gezien de verdiensten van zijn vader. Voor zijn inzet ontving hij op tweede kerstdag de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Flitsen

Wij proberen u op de hoogte te houden van al het nieuws uit de parochie. Als u zelf iets weet wat voor uw medeparochianen van belang kan zijn, meldt dit dan bij het secretariaat of bij een van de contactpersonen van de diverse werkgroepen. 

Aan het einde van elke maand verzamelen we de informatie en bundelen deze in Flitsen. Een blad met actuele informatie uit onze parochie. Dit blad ligt achter in de kerken in onze parochie. 
Wilt u de Flitsen digitaal ontvangen? Dan kan, stuur dan een mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl.

U kunt de inhoud van Flitsen ook hier nalezen:
 
 

Parochiewijzer

Twee keer per jaar ontvangen alle parochianen van Parochie Wonderbare Moeder de Parochiewijzer. In dit blad vind u achtergrondverhalen vanuit onze parochie en interviews met vrijwilligers.