Nieuws

JESUS CHRIST SUPER STAR IN DRUNEN

22 maart 2023

Op Palmzondag, 2 april brengt het koor Rainbow Swing uit Waalwijk de musical Jesus Christ Superstar ten gehore in de Sint-Lambertus-kerk in Drunen. Aanvang: 19.30 uur. Het lijdensverhaal wordt, met begeleidende muziek, door twee verhalenvertellers in het Nederlands verteld. Hierin zitten de Engelstalige originele nummers uit de musical Jesus Christ Superstar verweven. 

GROETEN UIT DEURNE

22 februari 2023

Onze oud-pastoor Dieter Hedebouw steekt een stevige duim omhoog bij zijn nieuwe fiets. Deze heeft hij uitgekozen van het cadeaugeld, dat ingezameld is bij zijn afscheid, eind juni vorig jaar. Namens pastoor Hedebouw nogmaals hartelijk dank voor dit mooie aandenken!

GASTVROUWEN/HEREN GEZOCHT VOOR DE PASTORIE

22 februari 2023
Elke werkdag opent de pastorie gastvrij haar deuren voor de vele vrijwilligers, die ons werk in de parochie mogelijk maken: van 10:00 tot ca. 10:30 uur staat hier de koffie voor hen klaar. Om dit mogelijk te (blijven) maken, zijn we op zoek naar een aantal gastvrouwen en -heren die, bij toerbeurt, deze koffie-inloop willen verzorgen. 

BEDEVAART MET DE BUS NAAR DOKKUM

22 februari 2023
Op zaterdag 20 mei 2023 organiseert de parochie een busreis naar Dokkum, naar het bedevaartsoord van H. Bonifatius. Onze oud-pastoor Ron van den Hout, sinds juni 2017 bisschop van Groningen-Leeuwarden, ontvangt ons daar en draagt de mis op ter ere van de heilige Titus Brandsma. 

CARITAS WONDERBARE MOEDER

22 februari 2023
Caritas Wonderbare Moeder wil graag iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan haar projecten bedanken. Zonder die bijdragen zouden wij degenen die hulp behoeven binnen onze parochie niet of onvoldoende kunnen helpen. In het jaarverslag en de jaarrekening 2022 wordt aangegeven welke activiteiten zijn uitgevoerd en waaraan de ontvangen gelden zijn besteed. We hopen in 2023 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

Flitsen

Wij proberen u op de hoogte te houden van al het nieuws uit de parochie. Als u zelf iets weet wat voor uw medeparochianen van belang kan zijn, meldt dit dan bij het secretariaat of bij een van de contactpersonen van de diverse werkgroepen. 

Aan het einde van elke maand verzamelen we de informatie en bundelen deze in Flitsen. Een blad met actuele informatie uit onze parochie. Dit blad ligt achter in de kerken in onze parochie. 
Wilt u de Flitsen digitaal ontvangen? Dan kan, stuur dan een mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl.

U kunt de inhoud van Flitsen ook hier nalezen:
 
In maart en april geen Flitsen verschenen
 

Parochiewijzer

Twee keer per jaar ontvangen alle parochianen van Parochie Wonderbare Moeder de Parochiewijzer. In dit blad vind u achtergrondverhalen vanuit onze parochie en interviews met vrijwilligers.