Nieuws

FEESTELIJKE INSTALLATIE PASTOOR HAROLD VAN OVERBEEK EN VRIJWILLIGERSMIDDAG

27 juli 2022

Zondag 18 september a.s. zal Harold van Overbeek, priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch, tot pastoor van de R.K. Parochie Wonderbare Moeder worden benoemd. De installatie van de nieuwe parochieherder vindt plaats om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk van Drunen. Aansluitend is er van 12.15 uur tot 14.00 uur een receptie in de ‘Pastoor Vermeulenzaal’ en de tent in de naastgelegen pastorietuin, Raadhuisplein 2 te Drunen. Vanaf 14.00 uur zijn alle vrijwilligers van de parochie uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking met de nieuwe pastoor en een feestelijk samenzijn op dezelfde locatie. 

VREDESWEEK 2022

27 juli 2022
Van 17 tot en met 25 september vindt in het hele land de Vredesweek plaats. Deze week staat volledig in het teken van Generatie Vrede: de generatie die burgers verenigt die in actie willen komen voor vrede: over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. 

SYNODALE KERK

1 juli 2022

Bisschop De Korte heeft het synode-rapport “Hoopvol luisterend naar Gods Geest” voor het Bossche bisdom gepubliceerd.

De bisschop is blij dat een groot aantal gelovigen met elkaar heeft gesproken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Het is een geestelijk proces met als centrale vraag wat Gods Geest tot de Kerk van ’s-Hertogenbosch zegt. Dit rapport wil niet alleen een bijdrage leveren aan het werkdocument voor de bisschoppensynode van 2023. Het rapport kan ook de gelovigen in het eigen bisdom stimuleren om het kerkelijk leven te vitaliseren. In die zin spreek ik graag van een win- winsituatie”, aldus Mgr. De Korte.

Flitsen

Wij proberen u op de hoogte te houden van al het nieuws uit de parochie. Als u zelf iets weet wat voor uw medeparochianen van belang kan zijn, meldt dit dan bij het secretariaat of bij een van de contactpersonen van de diverse werkgroepen. 

Aan het einde van elke maand verzamelen we de informatie en bundelen deze in Flitsen. Een blad met actuele informatie uit onze parochie. Dit blad ligt achter in de kerken in onze parochie. 
Wilt u de Flitsen digitaal ontvangen? Dan kan, stuur dan een mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl.

U kunt de inhoud van Flitsen ook hier nalezen:
 
In maart en april geen Flitsen verschenen

Parochiewijzer

Twee keer per jaar ontvangen alle parochianen van Parochie Wonderbare Moeder de Parochiewijzer. In dit blad vind u achtergrondverhalen vanuit onze parochie en interviews met vrijwilligers.