Nieuws

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

25 maart 2021

Op dit moment bereiden zich 22 kinderen voor op het ontvangen de Eerste H. Communie. Dit gaat niet zoals andere jaren met voorbereidingsbijeenkomsten in de Past. Vermeulenzaal maar de kinderen worden digitaal via het beeldscherm voorbereid. 

VERKOOP KERK HERPT

18 maart 2021

De formele overdracht van de Sint Catharinakerk te Herpt naar Stichting Dorpshuis Herpt is een feit en vond plaats op vrijdag 12 februari 2021. Deze belangrijke mijlpaal hebben we na een periode van vier jaar gesprekken voeren gezamenlijk kunnen bereiken. Het was een proces van soms afstand nemen en weer toenadering zoeken. Parochie Wonderbare Moeder vindt het belangrijk dat het kerkgebouw wat oorspronkelijk zo'n honderd jaar geleden is opgericht en door de Herptse geloofsgemeenschap is ondersteund zoveel mogelijk ten goede komt aan de hedendaagse Herptse bevolking. De doelstellingen die Stichting Dorpshuis Herpt met Dorpshuis 2.0 nastreeft sluiten uitstekend aan bij dit streven.

Flitsen

Wij proberen u op de hoogte te houden van al het nieuws uit de parochie. Als u zelf iets weet wat voor uw medeparochianen van belang kan zijn, meldt dit dan bij het secretariaat of bij een van de contactpersonen van de diverse werkgroepen. 

Aan het einde van elke maand verzamelen we de informatie en bundelen deze in Flitsen. Een blad met actuele informatie uit onze parochie. Dit blad ligt achter in de kerken in onze parochie. 
Wilt u de Flitsen digitaal ontvangen? Dan kan, stuur dan een mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl.

U kunt de inhoud van Flitsen ook hier nalezen:
 
 

Parochiewijzer

Twee keer per jaar ontvangen alle parochianen van Parochie Wonderbare Moeder de Parochiewijzer. In dit blad vind u achtergrondverhalen vanuit onze parochie en interviews met vrijwilligers.