Tarieven

De tarieven voor vieringen en diensten in Parochie Wonderbare Moeder zijn per 1 januari 2021

Misintentie €   12,00
Huwelijksviering € 380,00
Huwelijksjubileum € 180,00
Doop €   50,00
Uitvaart € 485,00
Uitvaart van een kind € 130,00
Crematie met priester/diaken € 235,00
Absoute op begraafplaats € 150,00

Een avondwake kan alleen als er ook een kerkelijke uitvaart (begrafenis/ crematie) is via de parochie. Een avondwake is bij een uitvaart (begrafenis/crematie) inbegrepen.