Tarieven

De tarieven voor vieringen en diensten in Parochie Wonderbare Moeder zijn per 1 januari 2023

Misintentie €   12,50
Huwelijksviering € 430,00
Huwelijksjubileum € 325,00
Doop €   50,00
Uitvaart € 545,00
Uitvaart van een kind € 160,00
Crematie met priester/diaken € 280,00
Absoute op begraafplaats € 180,00

Een avondwake kan alleen als er ook een kerkelijke uitvaart (begrafenis/ crematie) is via de parochie. Een avondwake is bij een uitvaart (begrafenis/crematie) inbegrepen.