AVG

Bescherming persoonsgegevens

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening bedoeld om persoonsgegevens te beschermen. De verordening geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens van natuurlijke personen bijhouden en verwerken.

Hier vindt u informatie hoe onze parochie uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beschermt.

Privacy en Disclaimer
Privacyreglement RK Kerken
Privacyverklaring Parochie Wonderbare Moeder