Home

LIVESTREAM VIERINGEN

Wilt u graag een mis bijwonen, maar bent u hiertoe fysiek niet in staat? Elke eerste zondag van de maand verzorgen we nog een livestream van de eucharistieviering in Drunen (11.00 uur). 
 
Gebruik onderstaande blauwe knop om naar de livestream te gaan.
Livestream viering

Documentaire Wereldjongerendagen 2023

Jong Bisdom Den Bosch maakte een mooie documentaire over 'onze' jongeren tijdens de Wereldjongerendagen in Lissabon. Het is een mooie sfeerimpressie geworden. Vanuit onze parochie nam ook een aantal jongeren deel aan deze spirituele reis. Bekijk de film... misschien herken je iemand?

EVEN VOORSTELLEN: Pastor Antony Rosario

pastor Antony Rosario

Beste parochianen,

Een aantal van u heeft mij misschien al gezien: sinds 2 september ben ik actief als pastor binnen de parochie Wonderbare Moeder. Ik stel me graag even aan u voor.

Mijn naam is Antony Rosario, en ik kom uit Colachel, in de zuidelijke punt van India. Daar groeide ik op met mijn ouders, een oudere broer en een jongere zus. Na de middelbare school ging ik naar het seminarie, waar ik onder meer theologie en filosofie studeerde. Ik koos Engelse literatuur als extra vak.

In 2014 werd ik tot diaken gewijd, en mijn priesterwijding volgde op 3 mei 2015 in de kathedraal van St. Xavier in mijn thuisbisdom Kottar. In de jaren die daarop volgden was ik werkzaam als kapelaan in verschillende parochies, en vanaf 2018 werd ik pastoor in de kerk van de Aartsengel Michael in Mylaudy, en een jaar later in de kerk van Sint-Antonius in Chinnavilai. Van 2018 tot 2022 was ik tevens bisdom-directeur van de Binnenlandse Vissers Organisatie. Verder heb ik een YouTube-kanaal, ‘Nambikkai Nanban’ (‘geloofsvriend’ in Tamil), waarop ik in mijn moedertaal getuig over het geloof van onze Kerk.

In 2021 koos monseigneur Nazarener Soosai, bisschop van Kottar, mij uit om naar Nederland te gaan, om in het bisdom van ’s-Hertogenbosch actief te zijn als priester. Een hele uitdaging, en erg spannend… maar ik vind het belangrijk om verder te kijken dan binnen de grenzen van India om de Kerk te dienen. Op 31 oktober 2022 was het zover en werd ik in Den Bosch hartelijk ontvangen door monseigneur Gerard de Korte.

Mijn eerste periode in Nederland bracht ik door bij de Fraters van Tilburg. Daar volgde ik mijn inburgeringslessen en leerde over de Nederlandse taal, cultuur en het vieren van de liturgie.

Vanaf afgelopen maart mocht ik in de parochie van de Zalige Pater Eustachius van Lieshout, met kerken in Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout als priester aan het werk. In deze mooie omgeving, ‘De Waterpoort van de Peel’, mocht ik getuige zijn van de schoonheid van Gods schepping.

Terwijl ik nog in India woonde heb ik, in de Tamil-taal, een boek geschreven over het leven van de heilige Antonius van Padua, mijn naamheilige. Met de hulp van mijn Nederlandse parochie heb ik dit boek dit jaar mogen uitgeven, aangevuld met een introductie over de Zalige Pater Eustachius.

Sinds 2 september werd ik naar de parochie Wonderbare Moeder geroepen, om met nederigheid en waarheid te dienen en getuige te zijn van Christus met de voorspraak van de Wonderbare Moeder. Mijn persoonlijke spreuk  komt uit Johannes 2:5 en luidt: ‘Om te doen wat Hij zegt’. Dat is de leidraad in mijn leven.

Beste gelovigen in onze mooie parochie, ik wil u hartelijk danken voor de warme ontvangst die ik hier heb gekregen. Dat geeft aan mij uw liefde en belangstelling voor uw priester weer. Laten we elkaar leren kennen, en samen aan de Kerk bouwen! Heel graag tot ziens.

pastor Antony Rosario

 

PLAATS AFSTAAN...

Als je vroeger in de bus zat, dan stond je je plaats af aan een oudere die in de buurt stond. Ik heb het tientallen keren gedaan – en met plezier! –, maar ik heb het slechts één keer meegemaakt dat een jongere voor mij opstond, misschien lijk ik nog wel wat te jong.

Je leerde ook om dames voor te laten gaan. In de trein tilde je de koffer van een oudere in het bagagerek. Aan tafel leerde je eerst de anderen te bevragen voor je de laatste gehaktbal pakte. ‘Kinderen die vragen worden overgeslagen’ was het motto; en ‘met de hoed in de hand kom je door het ganse land.’

Lees verder

BEREIKBAARHEID PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat is bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur in de pastorie van Drunen (Raadhuisplein 2),  via telefoonnummer (0416) 37 22 15. Op maandag is het secretariaat gesloten.

Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u naar bovenstaand telefoonnummer. Het antwoordapparaat vermeldt dan het noodtelefoonnummer dat u kunt bellen.

Wanneer u buiten de openingstijden belt en een boodschap inspreekt, wordt uw bericht de eerstvolgende werkdag beluisterd.

LAAT ONS EEN KAARSJE OPSTEKEN

Wanneer u zelf de deur niet uit kunt...
Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. Soms is het niet mogelijk om persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om dat voor u te doen in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website (kerkwinkel.nl). Klik hiervoor op de blauwe button hieronder. Wij wijzen u erop dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.
Kaarsje aan laten steken

DIGITALE COLLECTE

Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer bij zich en betalen alles digitaal. Daarom is het voortaan ook mogelijk om via een QR-code digitaal aan de collecte bij te dragen. In de kerken hangt op de toegangsdeur de QR-code. Met de camera-app op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen een link naar uw bankapp en volgt de rest vanzelf.
 
De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift. 

NIEUWS

LAUDATE DEUM

12 oktober 2023

Op woensdag 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, is Laudate Deum (Prijs God) gepubliceerd. Deze apostolische exhortatie (pauselijke brief) van paus Franciscus is een vervolg op zijn eerdere encycliek Laudato si’ (Geprezen zijt Gij), uit 2015. In de inleiding van Laudate Deum schrijft de paus dat allerlei gebeurtenissen in de wereld tijdens de afgelopen acht jaar rondom klimaat en sociale gerechtigheid, vragen om verheldering en aanvulling van Laudato si’.