Home

BEREIKBAARHEID PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat is bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur in de pastorie van Drunen (Raadhuisplein 2),  via telefoonnummer (0416) 37 22 15. Op maandag is het secretariaat gesloten.

Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u naar bovenstaand telefoonnummer. Het antwoordapparaat vermeldt dan het noodtelefoonnummer dat u kunt bellen.

Wanneer u buiten de openingstijden belt en een boodschap inspreekt, wordt uw bericht de eerstvolgende werkdag beluisterd.

LIVESTREAM VIERINGEN

Wilt u graag een mis bijwonen, maar bent u hiertoe fysiek niet in staat? Elke eerste zondag van de maand verzorgen we nog een livestream van de eucharistieviering in Drunen (11.00 uur). 
 
Gebruik onderstaande blauwe knop om naar de livestream te gaan.
Livestream viering

VERLENGING GRAFRECHTEN RK BEGRAAFPLAATS DRUNEN

Parochie zoekt rechthebbenden en nabestaanden.

Op de RK Begraafplaats aan de Schoolstraat in Drunen zijn nog 105 graven, waar grafrechten op rusten. Deze grafrechten verlopen op 01-01-2025. Voor de graven is er wel de mogelijkheid om de grafrechten te verlengen voor 10 jaar. De rechthebbenden hebben in de maand januari een brief ontvangen, waarin de mogelijkheid tot verlengen is aangegeven.

Oproep!

Heeft u, als rechthebbende, een brief ontvangen over het verlengen van de grafrechten? Vul dan het bijgesloten formulier in en stuur het terug, ook wanneer u ervoor kiest de grafrechten níet te verlengen.

Het komt regelmatig voor dat rechthebbenden niet bereikt worden, omdat ze zijn verhuisd of overleden. Heeft u op uw adres een brief over grafrechten ontvangen die niet aan u is gericht, stuur deze dan ook terug met een opmerking ‘geadresseerde onbekend’ op de brief.

Bent u rechthebbende van een graf op de RK Begraafplaats Drunen, maar heeft u geen brief ontvangen of bent u deze kwijt? Neem dan contact op met het secretariaat van de parochie (tel. 0416-372215) of stuur een e-mail naar begraafplaatsdrunen@wonderbaremoeder.nl.

Via onderstaande link kunt u zien voor welke graven we nog op zoek zijn naar de rechthebbende:

 

VERLENING GRAFRECHTEN

ZOMERTIJD....

Ik zag op de kalender staan dat 21 juni jl. de zomer is begonnen. Wij hebben nog niet zoveel mooie dagen gehad. Dagen waarin de zon de hele dag schijnt. Het heeft vooral veel geregend. De zomer is een periode dat veel mensen op vakantie gaan. Als je in de winkels komt, dan zie je veel minder mensen. Het is ook rustiger in het openbaar vervoer en op verkeerswegen. Overal waar je komt zie je dat het rustiger is. Ook met heel wat bedrijven is het rustig. Ik merk dat er daar minder gebeld wordt en minder post binnen komt. In veel bedrijven is dan juist drukker. Ook daar gaan veel medewerkers met vakantie. Het werk moet daarom door minder mensen geklaard worden. In alle onderdelen van het leven, elke dag, kom je de gevolgen van de vakantietijd tegen.

Lees verder

LAAT ONS EEN KAARSJE OPSTEKEN

Wanneer u zelf de deur niet uit kunt...
Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. Soms is het niet mogelijk om persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om dat voor u te doen in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website (kerkwinkel.nl). Klik hiervoor op de blauwe button hieronder. Wij wijzen u erop dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.
Kaarsje aan laten steken

DIGITALE COLLECTE

Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer bij zich en betalen alles digitaal. Daarom is het voortaan ook mogelijk om via een QR-code digitaal aan de collecte bij te dragen. In de kerken hangt op de toegangsdeur de QR-code. Met de camera-app op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen een link naar uw bankapp en volgt de rest vanzelf.
 
De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 

NIEUWS

FINANCIEEL PASPOORT

26 juni 2024

Onlangs heeft Caritas Wonderbare Moeder (CWM) deelgenomen aan de armoedeconferentie die door de gemeente Heusden georganiseerd was. De gemeente wil gericht werken aan het voorkomen en bestrijden van armoede en eenzaamheid: daarvoor staat de zogeheten Lokale Coalitie opgesteld. CWM heeft zich aangesloten bij dit initiatief en maakt daar nu onderdeel van uit.

'MAATJES GEZOCHT'

26 juni 2024

In 2023 zijn wij gestart met SchuldHulpMaatje Altena. Geldzorgen en schulden hebben een enorme impact. Alles wat SchuldHulpMaatje Altena doet is erop gericht hulpvragers te helpen naar een gezonde financiële huishouding, zodat iemand weer zelf verder kan. Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek.

Mgr. Van den Hout wordt nieuwe bisschop van Roermond

22 juni 2024
gr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Paus Franciscus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot opvolger van de eind vorig jaar overleden mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op de zetel van Roermond.

MEIMAAND 2024: HET WAS WEER BIJZONDER!

19 juni 2024
De meimaand ligt wwer achter ons. Een maand vol van Mariabedevaart. Dit jaar wat het weer bijzonder. De vieringen, het bevrijdingsvuur en alle pelgrims. 

JAARLIJKS PAROCHIE UITSTAPJE: 17 AUGUSTUS 2024

6 maart 2024
Dit jaar gaan we met alle belangstellenden binnen en buiten onze parochie naar een van de oudste bedevaartplaatsen van Nederland: Onze Lieve Vrouw in ’t Zand te Roermond, op de laatste zaterdag van de zomervakantie van de scholen, 17 augustus. Voor de eerste keer zal onze kapelaan Antony Rosario meegaan.