Home

LIVESTREAM VIERINGEN

Wilt u graag een mis bijwonen, maar bent u hiertoe fysiek niet in staat? Elke eerste zondag van de maand verzorgen we nog een livestream van de eucharistieviering in Drunen (11.00 uur). 
 
Gebruik onderstaande blauwe knop om naar de livestream te gaan.
Livestream viering

BERICHT VAN DE BISSCHOP OVER DE PASTORALE SITUATIE

Aan de parochianen van parochie Wonderbare Moeder te Drunen, Elshout, Hedikhuizen, Herpt en Heusden

Broeders en zusters,

Al geruime tijd heeft uw parochie geen eigen pastoor. Terwijl u zo anders gewend was. Een eigen en vaste parochiepriester is belangrijk. Hij geeft dagelijks leiding en is als pastor aanspreekpunt.

Sinds het vertrek van pastoor Hedebouw is de realiteit van dit moment helaas anders. Er zijn in ons bisdom weinig priesters beschikbaar. Soms ook door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte.

De huidige situatie vraagt al enige tijd van diaken Albert Soeterboek, van de mensen op het parochiesecretariaat en van de leden van het parochiebestuur en de pastoraatsgroep veel extra inzet. Allen dank ik daar hartelijk voor. Ook dank ik de deken die in deze lastige periode uw waarnemend pastoor wil zijn. Dank u wel dat u uw schouders er extra onder zet. Ik zie dat en waardeer dat enorm.

Het bisdom – en het is goed dat u dat weet – zoekt naar een goede oplossing van de personele problemen binnen uw parochie. Wij hebben uiteraard regelmatig contact met de verantwoordelijken ter plaatse en wij beseffen hoe belangrijk het is dat er over niet te lange tijd een goede oplossing komt. Maar de weg naar de vervulling van een vacature is vaak lastig en ingewikkeld.

Gelukkig zijn priesters uit de omgeving bereid om te helpen. Heel bijzonder noem ik uw waarnemend pastoor en de leden van zijn pastoraal team in Waalwijk. Voor de huidige realiteit heeft niemand gekozen. Ik ben blij dat zij bereid zijn deze periode te overbruggen.

In het Evangelie van vandaag is sprake van twee ontmoetingen met de levende Christus en twee maaltijden met Hem. Ook wij mogen in iedere Eucharistie met de Heer maaltijd houden en Hem herkennen in het breken van het brood.

Ik vraag tenslotte uw gebed voor alle betrokkenen en voor een fijne eigen parochiepriester voor uw parochie, binnen niet al te lange termijn. Moge Maria, de wonderbare Moeder van Elshout, daartoe onze voorspreekster zijn.

Houd allen goede moed en wees ook verzekerd van mijn gebed en blijvende aandacht voor uw parochie.

In Christus verbonden,
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ´s-Hertogenbosch 

GOD GEZIEN...

In een kleuterklas vraagt de juffrouw aan de kinderen om de handjes te vouwen en de oogjes dicht te doen. Een slim meisje heeft een vraag: ‘Waarom moeten we de ogen dicht doen?’ Het antwoord van de juffrouw lijkt op het eerste gehoor logisch maar is dat allerminst. ‘We doen de ogen dicht’, zegt ze, ‘want God is onzichtbaar.’ Deze opmerking boeit de kinderen enorm. Een onzichtbare God! Dat opent nieuwe vergezichten. Enkele kinderen zwaaien door de lucht alsof ze hem willen aaien. Een vijfjarig meisje wil iets zeggen. Zij had afgelopen week een broertje gekregen, Lukas. ‘Juffrouw, ik ken iemand die God gezien heeft, Lukas! ....Maar nu zul je zien’, voegt ze er wijs aan toe, ‘tegen de tijd dat hij kan praten, weet hij het niet meer!’ Dat is toch pure mystiek!

Lees verder

LAAT ONS EEN KAARSJE OPSTEKEN

Wanneer u zelf de deur niet uit kunt...
Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. Soms is het niet mogelijk om persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om dat voor u te doen in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website (kerkwinkel.nl). Klik hiervoor op de blauwe button hieronder. Wij wijzen u erop dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.
Kaarsje aan laten steken

DIGITALE COLLECTE

Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer bij zich en betalen alles digitaal. Daarom is het voortaan ook mogelijk om via een QR-code digitaal aan de collecte bij te dragen. In de kerken hangt op de toegangsdeur de QR-code. Met de camera-app op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen een link naar uw bankapp en volgt de rest vanzelf.
 
De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift. 

NIEUWS

OPENING STILTECENTRUM HEUSDEN

24 mei 2023

Op zaterdag 13 mei werd in Heusden de stiltekapel geopend in de voormalige Catharinakerk. Deze kerk werd eerder ‘aan de eredienst onttrokken’ en vervolgens omgebouwd tot een appartementencomplex. De voormalige doopkapel bleef bewaard en werd ingericht als stiltecentrum. Zo kunnen de inwoners van Heusden, gasten en passanten een moment van stilte, gebed en troost ervaren en een kaarsje aansteken bij Maria van Heusden.

ROZENKRANS BIDDEN IN DE MARIAKAPEL

22 maart 2023

Vanaf zaterdag 6 mei 2023 zal er 5 keer – telkens op de eerste zaterdag van de maand– gezamenlijk het rozenhoedje gebeden worden in de Mariakapel aan de Kapelstraat 45a in Elshout. De vervolgdata zijn 3 juni, 1 juli, 5 augustus en 2 september. Aanvang 10.00 uur.