Parochie Wonderbare Moeder

Vanaf 1 januari 2013 zijn de Bernse Maasparochies (Hedikhuizen, Herpt en Heusden) en de parochie Drunen-Elshout samengevoegd tot de nieuwe parochie Wonderbare Moeder.
De parochie is gelegen in het gebied tussen Maas en Loonse en Drunense duinen en omvat het gebied van de woonkernen Hedikhuizen, Herpt, Heusden, Drunen en Elshout. Ook de woonkern Nederhemert Zuid behoort tot de parochie. De parochie is een kerkgemeenschap van ruim 12.000 parochianen. Hieronder verstaan we alle katholiek gedoopte christenen, die zijn ingeschreven in de kerkledenadministratie van de parochie.

De parochie wil vanuit en in samenwerking met het bisdom en kerkprovincie Christus centraal stellen en Hem loven en eren in liturgie en gebed, in vorming en catechese, in concrete naastenliefde. Gastvrijheid en het begaan zijn met elkaar met bijzondere zorg voor de zwakken staan hoog in het vaandel. Mensen moeten zich in de parochie thuis kunnen voelen.

Door parochianen te stimuleren om over de grenzen van hun eigen dorp te kijken, streven we naar een regionale parochie met aandacht voor het lokale pastoraat. Dit spanningsveld tussen het regionale en lokale is de uitdaging voor de komende jaren. Een goede communicatie en een goed vrijwilligersteam zijn daarbij broodnodig. Samenwerken aan het in stand houden van een vitale parochie, dat is daarbij het motto.