Een digitaal kaarsje opsteken

Velen bezoeken door het jaar heen de Mariakapel aan de Gaarsweide in Elshout, het Stiltecentrum in Heusden, de Wonderbare Moeder in de St. Jan Evangelistkerk in Elshout of gewoon de Lambertuskerk in Drunen om een kaarsje op te steken. Met een gebed tot Maria vinden velen er steun en vertrouwen. Hieronder kunt u een digitaal kaarsje aansteken. Laat een lichtje branden voor je geliefde, een familielid of een warme wens.
 

Gebed Wonderbare Moeder


Heilige Maria, Wonderbare Moeder,
zo dikwijls hebben wij in het leven van alle dag
behoefte aan steun en hulp.
Andere keren voelen wij dankbaarheid
die wij niet voor ons zelf kunnen houden.

Daarom komen wij naar u.
Gij wijst ons het levende en allerzuiverste water.
Gij doet ons drinken aan de bronnen van het heil.

Toon ons, Maria, uw Zoon Jezus,
die stromen van levend water in ons binnenste
wil laten opborrelen.
Geef ons steeds de kracht om ons leven in te
richten naar uw voorbeeld.

Wonderbare Moeder, bid voor ons.
 

Digitaal kaarsje branden

Voor: Mijn lieve papa
Opgestoken door: Anja
23-08-2022 om 07:33
Mis je
Voor: Cees van Delft
Opgestoken door: kinderen
29-07-2022 om 11:21
Vandaag 100e geboortedag.
Voor: Bert
Opgestoken door: Clasien
28-07-2022 om 14:30
Uit dankbaarheid voor een geslaagde operatie
Voor: Dochter
Opgestoken door: Mama
17-06-2022 om 11:22
Succes
Voor: Dochter
Opgestoken door: Mama
17-06-2022 om 09:24
Succes
Voor: Dochter
Opgestoken door: Mama
15-06-2022 om 15:46
Succes
Voor wie is verplicht.
Bericht is verplicht.
Uw naam is verplicht.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Het opsteken van een digitaal kaarsje is gratis. Mocht u toch een donatie willen geven, dan kunt u dit overmaken op rek.nr. NL05.RABO.011.26.04.064 ten name van Parochie Wonderbare Moeder.