Een digitaal kaarsje opsteken

Velen bezoeken door het jaar heen de Mariakapel aan de Gaarsweide in Elshout, het Stiltecentrum in Heusden, de Wonderbare Moeder in de St. Jan Evangelistkerk in Elshout of gewoon de Lambertuskerk in Drunen om een kaarsje op te steken. Met een gebed tot Maria vinden velen er steun en vertrouwen. Hieronder kunt u een digitaal kaarsje aansteken. Laat een lichtje branden voor je geliefde, een familielid of een warme wens.
 

Gebed Wonderbare Moeder


Heilige Maria, Wonderbare Moeder,
zo dikwijls hebben wij in het leven van alle dag
behoefte aan steun en hulp.
Andere keren voelen wij dankbaarheid
die wij niet voor ons zelf kunnen houden.

Daarom komen wij naar u.
Gij wijst ons het levende en allerzuiverste water.
Gij doet ons drinken aan de bronnen van het heil.

Toon ons, Maria, uw Zoon Jezus,
die stromen van levend water in ons binnenste
wil laten opborrelen.
Geef ons steeds de kracht om ons leven in te
richten naar uw voorbeeld.

Wonderbare Moeder, bid voor ons.
 

Digitaal kaarsje branden

Voor: Voor mijn allerliefste papa
Opgestoken door: Anja
04-11-2020 om 17:44
Ik mis je
Voor: een zieke
Opgestoken door: een vriend
04-11-2020 om 11:52
Voor het welslagen van een behandeling
Voor: Een bijzondere intentie
Opgestoken door: mij
20-08-2020 om 10:01
Geef iedereen moed en sterkte in deze onzekere tijden.
Voor: een bijzondere intentie
Opgestoken door: mij
30-06-2020 om 16:40
verlicht aub deze donkere paden
Voor: Voor mijn ongeneeslijke zieke zus Emy
Opgestoken door: Bernadette
21-06-2020 om 10:15
In gedachte bij je in deze moeilijke strijd tegen kanker.
Voor: Alle mensen die het moeilijk hebben
Opgestoken door: van mij
08-06-2020 om 18:24
Houd moed en veel sterkte!
Voor: Bijzondere Intentie
Opgestoken door: Gonny
03-06-2020 om 22:46
uit dankbaarheid en voor genade
Voor wie is verplicht.
Bericht is verplicht.
Uw naam is verplicht.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Het opsteken van een digitaal kaarsje is gratis. Mocht u toch een donatie willen geven, dan kunt u dit overmaken op rek.nr. NL05.RABO.011.26.04.064 ten name van Parochie Wonderbare Moeder.