Pastoraal team

Het pastoraal team geeft, onder eindverandwoordelijkheid van Pastoor Hedebouw, inhoud aan de pastorale zorg binnen de parochie en zorgt voor de continuïteit hiervan.

Dit doen zij onder andere door:

  • het voorbereiden, uitvoeren en leiding geven aan alle pastorale activiteiten binnen de parochie;
  • het (doen) scholen van vrijwilligers, die naast de priesters, diakens en pastoraal werkers, met een zending van de bisschop pastoraal actief zijn in de parochies;
  • het afstemmen met, coördineren en begeleiden van de diverse werkgroepen;
  • het (doen) verzorgen van de toerusting van deze werkgroepen;
  • het voorbereiden van beleidsvoorstellen op pastoraal gebied en deze inbrengen bij het parochiebestuur;
  • het ontwikkelen van een gezamenlijke spiritualiteit.
 
Het pastorale team is bereikbaar via het parochiesecretariaat.
 
Tot het pastoraal team van Parochie Wonderbare Moeder zijn door de bisschop van 's-Hertogenbosch benoemd: 

Pastoor Dieter Hedebouw

Tot zijn taakvelden behoren 
 
Jeugd & Jongeren
Roeping & Vorming

Diaken Albert Soeterboek

Tot zijn taakvelden behoren: 
 
Huwelijk & Gezin
Kerk & Samenleving