ZOMER...

De meimaand ligt alweer enkele maanden achter ons. We mochten vele pelgrims ontvangen in ons mooie kerkje van Elshout vanuit de hele regio. Ook de vernieuwde Mariakapel was middelpunt van de Mariaverering. In Heusden mochten we 13 mei jl. een nieuw stiltecentrum, Maria van Heusden, openen.

Tijdens de Byzantijnse mis op Tweede Pinksterdag mochten we tachtig Oekraïense vluchtelingen uit de gemeente Heusden verwelkomen. Zij voelden zich thuis tijdens de viering met Orthodoxe rituelen en gezangen. En daarna op 31 mei ‘Onzen Dag’ met zestien priesters en diakens die ons voorgingen in gebed terwijl Lya de Haas ‘Ons lieve Vrouwke’ voor een vol kapelpark zong. Veel om dankbaar voor te zijn. Onze parochie, met Elshout als centrum in de meimaand, is een plek van ontmoeting voor jong en oud, rijk en arm, gelovig of zoekend.

We zijn dankbaar dat Maria ooit een heel klein woordje heeft gesproken tegen de engel Gabriël. Het is een woordje dat de geschiedenis diep ingrijpend heeft veranderd. Niet alleen de grote wereldgeschiedenis, maar ook de geschiedenis van ons eigen leven. Dat kleine woordje was het antwoord dat Maria aan de engel gaf die haar kwam vragen om de moeder van Jezus te worden. Het was een simpel antwoord ‘Fiat voluntas Tua’….’Ja, Uw wil geschiedde’. Het was een simpel antwoord, in een eenvoudig huisje in het dorp Nazareth. Maar door dat ‘ja’ van Maria veranderde de wereld ten goede en werd de mensheid geheeld.

Deze zomer loopt een collega van mij de route naar Santiago de Compostella. Deze priester wilde via Lourdes lopen. Inmiddels is hij daar aangekomen. Het voelde voor hem als thuiskomen. Hij bidt bij Maria voor ons. Voor de bisschoppen, priesters, diakens en voor hen van het Godgewijde leven. Hij bidt met name voor hen die het moeilijk hebben. Hij bidt voor de intenties die hij heeft meegekregen op zijn pelgrimstocht. Hij bidt voor de Parochie Wonderbare Moeder en haar nieuwe priester en pastorale team. Moge Maria, de Wonderbare Moeder, hem op zijn tocht begeleiden...  

Goede God, de engel zei tegen Maria
dat voor U niets onmogelijk is. In dat vertrouwen bidden wij:

Voor armen ver weg en dichtbij;
dat er mensen zullen zijn die zich hun lot aantrekken
en met hen strijden voor gerechtigheid.

Voor rijken en voor hen die niets tekort komen;
dat zij ontdekken dat delen
en investeren in gerechtigheid je rijker maken.

Voor hen die vernederd zijn;
dat zij mogen ervaren dat zij een hoge plaats hebben bij U
en bij ons die in U geloven.

Voor onszelf;
Dat onze moeilijkheden ons niet neerslaan,
maar dat wij hoop en kracht zullen vinden bij U
en onze medemensen.

God, U kent onze talenten.
Help ons om ze te gebruiken
om samen te bouwen aan een nieuwe wereld.

Amen.

Diaken Albert Soeterboek