VIERINGEN EN INTENTIES

De coronamaatregelen zijn geheel opgeheven. Dat betekent dat we niet meer gebonden zijn aan een maximaal aantal bezoekers in de kerk. U bent dus (weer) van harte welkom om een viering bij te wonen! Regel blijft natuurlijk wel, dat u bij verkoudheid, hoesten of griep gewoon thuis blijft.

Tijdens de vieringen is het mogelijk om een intentie uit te laten spreken. Intenties kunt u opgeven bij het parochiesecretariaat, tussen 09:00 en 12:00 uur of via tel. 0416-372215 of via aanmelden misintentie. De kosten voor het aflezen van een misintentie bedragen € 12,50. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnr: NL05 RABO 0112 6040 64 ten name van Parochie Wonderbare Moeder onder vermelding van de intentie en de datum.

VIERINGEN BIJWONEN VIA LIVESTREAM

Wilt u graag een mis bijwonen, maar bent u hiertoe fysiek niet in staat? Eén zondag per maand verzorgen we nog een livestream van de eucharistieviering in Drunen (11.00 uur). 
 
Klik hieronder voor het volgen van een viering.
Livestream viering

VIERINGEN DOOR DE WEEK

Door de week zijn de vieringen als volgt

maandag 18.30 uur   St. Lambertuskerk Drunen Uur van stilte en gebed
dinsdag 08.15 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
woensdag 14.30 uur Zorgcentrum Zandley Drunen Eucharistieviering 
donderdag 18.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Rozenkransgebed
  18.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering
  19.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Uitstelling en aanbidding
vrijdag 18.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering

 

Weekendvieringen

zaterdag 16.00 uur Zorgcentrum St. Antonius Heusden Eucharistieviering uitsluitend voor de bewoners van St. Antonius
zaterdag 19.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
zondag 09.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering
zondag  11.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
 

 

Overzicht vieringen en intenties

  donderdag 19 mei    
  18.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Rozenkransgebed
  18.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering
  19.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Uitstelling en aanbidding
       
  vrijdag 20 mei    
  13.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Huwelijksviering Peter de Both en Dina Costa
  19.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Vormselviering m.m.v. de Jeugdcantores
       
  zaterdag 21 mei    
  13.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Biechtgelegenheid
  17.00 uur De Soos, Heusden Eucharistieviering
  19.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
     
Intentie:
Johan Jansen (1e jrgt) en Jo Jansen-van der Krabben
       
  zondag 22 mei    
  08.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. Harmonie De Eendracht van Onsenoort en Nieuwkuijk
      - uit dankbaarheid voor een 23-jarig huwelijk
  09.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor en Gilde St. Barbara en OLV Schuts
     
Intenties:
Cor van Bijnen-van Krugten en haar zoon Leon van Bijnen
  11.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
  11.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering (deken J. Verbraeken) m.m.v. Rainbow Swing en Gilde St. Ambrosius Haarsteeg
     
Intenties:
- Kees van Rooij (verj.) en Jouke Hanegraaf
- Ouders en kinderen Van der Aa-de Gouw
- overleden ouders Leenheers-Pullens en zus Ria
- overleden ouders Piggen-Pullens en Paul Michel
  13.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Kliederkerk
       
  maandag 23 mei    
  18.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Uur van stilte en gebed
       
  dinsdag 24 mei    
  08.15 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
  18.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Rozenkransgebed
  19.00 uur Zorgcentrum St. Antonius Heusden Rozenkransgebed
       
  woensdag 25 mei    
  14.30 uur Zorgcentrum Zandley Drunen Eucharistieviering m.m.v. het Avondwakekoor
       
  donderdag 26 mei   HEMELVAART
  08.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. Harmonie Drunen
     
Intenties:
- voor amazones, ruiters en hun paarden
- Ronald Soudant
  09.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. het Avondwakekoor
     
Intenties:
- Anna en Willem de Kort
- Harrie van Drunen
  11.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Paardenzegen
  11.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. Vocaal Ensemble A Capella Haaren
       
  vrijdag 27 mei    
  18.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Rozenkransgebed
  18.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering
       
  zaterdag 28 mei    
  13.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Biechtgelegenheid
  17.00 uur Zorgcentrum St. Antonius Heusden Eucharistieviering
  19.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
       
  zondag 29 mei    
  08.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering met volkszang
  09.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor
     
Intenties:
- Toon Rombouts en overleden ouders Fons Rombouts en An Rombouts-van Sluisveld
- An Hesselmans-Pulles (1e jrgt)
- Cor van Bijnen-van Krugten en haar zoon Leon van Bijnen
- Mientje Brok-v.d. Aa (mgd)
- Nol en Dina van Delft-de Jong
- Mieke van Delft-van Noort
  11.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
  11.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering (deken J. Verbraeken) m.m.v. Fanfare EMM
     
Intenties:
- Henny van Hulten
- overleden ouders Brok-Pulles
       
  maandag 30 mei    
  18.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Uur van stilte en gebed
       
  dinsdag 31 mei   'ONZEN DAG'
  08.15 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
  19.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Afsluiting meimaand en plechtige inzegening Mariakapel (met bisschop G. de Korte); processie 
     
Intenties:
- Mgr. Muskens
- Ad Klijn (1e jrgt)
- Bert en Erik van der Lee en Wouter Pullens en Dien Pullens-Klerks
- Jan en Nellie Snijders
- Jan en Adriana van Drunen-Jehoel
- Geertruda van Drunen-van Breugel
- Theo Soeterboek en overleden familieleden
       
  woensdag 1 juni    
  14.30 uur Zorgcentrum Zandley Drunen Eucharistieviering
       
  donderdag 2 juni    
  18.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Rozenkransgebed
  18.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering
  19.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste
       
  vrijdag 3 juni    
  18.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering