VIERINGEN EN INTENTIES

De coronamaatregelen zijn geheel opgeheven. Dat betekent dat we niet meer gebonden zijn aan een maximaal aantal bezoekers in de kerk. U bent dus (weer) van harte welkom om een viering bij te wonen! Regel blijft natuurlijk wel, dat u bij verkoudheid, hoesten of griep gewoon thuis blijft.

Tijdens de vieringen is het mogelijk om een intentie uit te laten spreken. Intenties kunt u opgeven bij het parochiesecretariaat, tussen 09:00 en 12:00 uur of via tel. 0416-372215 of via aanmelden misintentie. De kosten voor het aflezen van een misintentie bedragen € 12,50. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnr: NL05 RABO 0112 6040 64 ten name van Parochie Wonderbare Moeder onder vermelding van de intentie en de datum.

VIERINGEN BIJWONEN VIA LIVESTREAM

Wilt u graag een mis bijwonen, maar bent u hiertoe fysiek niet in staat? De eerste zondag van de maand verzorgen we nog een livestream van de eucharistieviering in Drunen (11.00 uur). 
 
Klik hieronder voor het volgen van een viering.
Livestream viering

VIERINGEN DOOR DE WEEK

Door de week zijn de vieringen als volgt

maandag 18.30 uur  
St. Lambertuskerk Drunen
In augustus vervalt deze viering.
Uur van stilte en gebed
woensdag 14.30 uur Zorgcentrum Zandley Drunen Eucharistieviering* 
donderdag 18.00 uur
St. Jan Evangelist Elshout
In augustus vervalt deze viering.
Rozenkransgebed
  18.30 uur
St. Jan Evangelist Elshout
In augustus vervalt deze viering.
Eucharistieviering
  19.00 uur
St. Jan Evangelist Elshout
In augustus vervalt deze viering.
Uitstelling en aanbidding
vrijdag 18.30 uur
St. Lambertuskerk Drunen
In augustus vervalt deze viering.
Eucharistieviering

 

 

Weekendvieringen

zaterdag 17.00 uur Zorgcentrum St. Antonius Heusden Eucharistieviering uitsluitend voor de bewoners van St. Antonius*
zaterdag 19.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
zondag 09.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering
zondag  11.30 uur
St. Lambertuskerk Drunen, alleen maand augustus om 11.30 uur.
Vanaf september weer om 11.00 uur.
Eucharistieviering*
 

* in de maanden juli en augustus kan in plaats van een eucharistieviering een woorddienst worden gehouden; afhankelijk van de beschikbaarheid van priesters.

 

Overzicht vieringen en intenties

 
Tijdelijk geen biechtgelegenheid. 
De eucharistieviering op dinsdagochtend (08:15 uur) komt tot nader order te vervallen.
       
  zaterdag 13 augustus    
  17.00 uur Zorgcentrum Antonius Heusden Woord- en communieviering m.m.v. diaken A. van Diessen
  19.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering m.m.v. pastoor R. van Aken
       
  zondag 14 augustus    
  09.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. pastoor H. Eskes
  11.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering m.m.v. deken J. Verbraeken
       
  maandag 15 augustus - Maria Tenhemelopneming
  19.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor, voorganger pastoor van Zutphen
       
  woensdag 17 augustus    
  14.30 uur Zorgcentrum Zandley Drunen Woord- en communieviering m.m.v. diaken A. van Diessen
     
Intenties:
- voor overleden gelovigen
       
  zaterdag 20 augustus    
  17.00 uur Zorgcentrum St. Antonius Heusden Woord- en communieviering m.m.v. diaken A. van Diessen
  19.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering m.m.v. pastoor H. Eskes
       
  zondag 21 augustus    
  09.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. pastoor R. van Aken
   11.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering m.m.v. deken J. Verbraeken