VIERINGEN EN INTENTIES

Omdat we onze kerken niet meer hoog gaan verwarmen zal vanaf zaterdag 1 oktober de zaterdagavondviering voortaan in de Past. Vermeulenzaal in Drunen zijn. Ook het uur van stilte en gebed op maandagavond verhuist naar de Past. Vermeulenzaal. In Elshout zullen de diensten van de donderdagavond vanaf 6 oktober voortaan in het Mariahuys zijn. De zondagsvieringen zullen wel gewoon in Drunen en Elshout in de kerk zijn.

De coronamaatregelen zijn geheel opgeheven. Dat betekent dat we niet meer gebonden zijn aan een maximaal aantal bezoekers in de kerk. U bent dus (weer) van harte welkom om een viering bij te wonen! Regel blijft natuurlijk wel, dat u bij verkoudheid, hoesten of griep gewoon thuis blijft.

Tijdens de vieringen is het mogelijk om een intentie uit te laten spreken. Intenties kunt u opgeven bij het parochiesecretariaat, tussen 09:00 en 12:00 uur of via tel. 0416-372215 of via aanmelden misintentie. De kosten voor het aflezen van een misintentie bedragen € 12,50. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnr: NL05 RABO 0112 6040 64 ten name van Parochie Wonderbare Moeder onder vermelding van de intentie en de datum.

VIERINGEN BIJWONEN VIA LIVESTREAM

Wilt u graag een mis bijwonen, maar bent u hiertoe fysiek niet in staat? De eerste zondag van de maand verzorgen we nog een livestream van de eucharistieviering in Drunen (11.00 uur). 
 
Klik hieronder voor het volgen van een viering.
Livestream viering

VIERINGEN DOOR DE WEEK

Door de week zijn de vieringen als volgt

maandag 18.30 uur  
St. Lambertuskerk Drunen
Uur van stilte en gebed
woensdag 14.30 uur Zorgcentrum Zandley Drunen Woord- en communieviering 
donderdag 18.00 uur
St. Jan Evangelist Elshout
Rozenkransgebed
  18.30 uur
St. Jan Evangelist Elshout
Woord- en communieviering
  19.00 uur
St. Jan Evangelist Elshout
Uitstelling en aanbidding

 

 

Weekendvieringen

zaterdag 17.00 uur Zorgcentrum St. Antonius Heusden Woord- en communieviering 
zaterdag 19.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
zondag 09.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering
zondag  11.00 uur
St. Lambertuskerk Drunen
Eucharistieviering
 

 

 

Overzicht vieringen en intenties

vrijdag 30 september    
14.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Huwelijksviering Björn Coenen en Sabionne van den Broek
     
zaterdag 1 oktober    
17.00 uur Zorgcentrum St. Antonius Heusden Woord- en communieviering
19.00 uur Pastoor Vermeulenzaal Drunen Eucharistieviering
   
Intenties;
- Jo van Belkom
- Nel de Bekker
- Jan van der Lee
zondag 2 oktober    
09.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor
   
Intenties:
- Jan Hesselmans (mgd)
- Toon van Heesbeen en Jolanda van Heesbeen-van Delft
 
11.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering 
   
Intenties:
- Jeanne v.d. Sanden
- Ad Spee (1e jrgt)
- Annie Spee-van Sluisveld
- Mariska Kooiman (verj.)
13.00 - 15.00 uur Pastoor Vermeulenzaal, Drunen
Kliederkerk
Thema: Jona in de walvis
     
maandag 3 oktober    
18.30 uur Past. Vermeulenzaal Uur van stilte en gebed
     
woensdag 5 oktober    
14.30 uur Zorgcentrum Zandley Woord- en communieviering
     
donderdag 6 oktober    
18.00 uur Mariahuys Elshout Rozenkransgebed
18.30 uur Mariahuys Elshout Woord- en communieviering
19.00 uur Mariahuys Elshout Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste
     
zaterdag 8 oktober    
17.00 uur Zorgcentrum St. Antonius Heusden Woord- en communieviering
19.00 uur Past. Vermeulenzaal Drunen Woord- en communieviering
     
zondag 9 oktober    
09.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor
   
- Gijsbertus Spierings en Lucia van Balen en Petronella Spierings de dochter
- Nel van der Pasch-Moonen (jrgt.)
11.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering m.m.v. vioolduo
     
maandag 10 oktober    
18.30 uur Past. Vermeulenzaal Drunen Uur van stilte en gebed
     
woensdag 12 oktober    
14.30 uur Zorgcentrum Zandley Drunen Woord- en communieviering
     
donderdag 13 oktober    
18.00 uur Mariahuys Elshout Rozenkransgebed
18.30 uur Mariahuys Elshout Woord- en communieviering
19.00 uur Mariahuys Elshout Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste