VIERINGEN EN INTENTIES

Vanuit de bisschoppenconferentie hebben we de mededeling gekregen dat ook in de kerken de anderhalve meterregel vanaf 25 september losgelaten wordt. U kunt dus op elke willekeurige plaats in de kerk gaan zitten. Wel wordt gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Ook de volkszang is weer toegestaan. Het hoestscherm bij het uitreiken van de communie zal nog wel blijven staan. Regel is natuurlijk ook nog steeds dat u bij klachten, hoesten of koorts gewoon thuis blijft.

We zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest

Tijdens de vieringen is het mogelijk om een intentie uit te laten spreken. Intenties kunt u opgeven bij het parochiesecretariaat, tussen 09:00 en 12:00 uur of via tel. 0416-372215 of via aanmelden misintentie. De kosten voor het aflezen van een misintentie bedragen € 12,00. U kunt dit bedrag overmake op bankrekeningnr: NL05 RABO 0112 6040 64 ten name van Parochie Wonderbare Moeder onder vermelding van de intentie en de datum.

VIERINGEN BIJWONEN VIA LIVESTREAM

Vanaf september wordt op de eerste zondag van iedere maand de viering van 11.00 uur in de St. Lambertuskerk in Drunen via de livestream uitgezonden. 
 
Voor de rest van 2021 is dat op 
zondag 3 oktober
zondag 7 november
zondag 5 december

VIERINGEN DOOR DE WEEK

Door de week zijn de vieringen als volgt

maandag 18.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Uur van stilte en gebed
dinsdag 08.15 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
woensdag 14.45 uur Zorgcentrum Zandley Drunen Eucharistieviering uitsluitend voor de bewoners van Zandley
donderdag 18.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Rozenkransgebed
  18.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering
  19.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Uitstelling en aanbidding
vrijdag 18.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering

 

Weekendvieringen

zaterdag 17.00 uur Zorgcentrum St. Antonius Heusden Eucharistieviering uitsluitend voor de bewoners van St. Antonius
zaterdag 19.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
zondag 09.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering
zondag  11.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
 

 

Overzicht vieringen en intenties

donderdag 23 september    
18.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Rozenkransgebed
18.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering
19.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste
     
vrijdag 24 september    
18.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
19.00 uur De Open Hof, Vennestraat, Drunen Oecumenische viering in teken van de Vredesweek
     
zaterdag 25 september    
13.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Biechtgelegenheid
17.00 uur Zorgcentrum St. Antonius Heusden Eucharistieviering
19.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
   
Intenties:
- Loek Kremers (jrgt.)
     
zondag 26 september    
09.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering
   
Intenties:
- Tinie van den Boogaard (jrgt.)
- Hendrik van Logten
- Willy van Bokhoven
11.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor
    Afscheidsviering van het Gemengd Koor van Drunen. Dit is de laatste viering die zij opluisteren
   
Intenties:
- Theo Rommen
- voor de overleden ouders Flutisma en Simons
- familie van Loon-de Bekker
maandag 27 september    
18.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Uur van stilte en gebed
     
dinsdag 28 september    
08.15 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
     
woensdag 29 september    
14.30 uur Zorgcentrum Zandley Drunen Eucharistieviering (uitsluitend toegankelijk voor bewoners Zandley)
   
Intenties:
- voor overledenen die ons gebed het meest nodig hebben
- overleden familieleden familie Vissers-Brok
     
donderdag 30 september    
18.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Rozenkransgebed
18.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering
19.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste
     
vrijdag 1 oktober    
18.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
19.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Rozenkransgebed
     
zaterdag 2 oktober    
13.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Biechtgelegenheid
17.00 uur Zorgcentrum St. Antonius Heusden Eucharistieviering
19.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering
   
Intenties:
- Jo van Belkom
     
zondag 3 oktober    
09.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering met zang en orgelspel
   
Intenties:
- Jan en Nellie Snijders
- Toon van Heesbeen en Jolanda van Heesbeen-van Delft
11.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering met viool en gitaarmuziek
   
Intenties:
- Jeanne van der Sanden
12.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Schelpjesviering