Eerste Communie

Jaarlijks is er gelegenheid voor kinderen van de basisschool om hun Eerste Heilige Communie te doen. Om de kinderen hier op voor te bereiden komen zij een aantal keren bij elkaar. Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat: 0416-372215 of parochie@wonderbaremoeder.nl.
 
Voor ouders van kinderen die hun Eerste Heilige Communie doen, is er op donderdagavond 13 januari 2022 een informatiebijeenkomst in de Pastoor Vermeuldenzaal in Drunen. In verband het de hoeveelheid kinderen wordt de informatie aan twee groepen verstrekt. De eerste groep is van 19.45 uur tot 20.45 uur en de tweede groep is van 21.00 uur tot 22.00 uur.
 
In de eucharistieviering van zondag 13 maart 2022 worden de kinderen die hun Eerste Heilige Communie doen, gepresenteerd aan de parochianen.
 
De Eerste Communie vieringen zijn op zondag 12 juni om 9.30 uur in Elshout en om 11.30 uur in Drunen.

VORMSEL

Kinderen in het laatste jaar van de basisschool kunnen het H. Vormsel ontvangen, In onze parochie is de Vormselviering op vijdag 20 mei 2022 om 19.00 uur in de St. Lambertuskerk in Drunen.
 
Om de kinderen goed voor te bereiden op het Vormsel, komen zij voorafgaand aan deze viering een aantal keren bij elkaar in de Pastoor Vermeulenzaal in Drunen. Deze bijeenkomsten zijn op dinsdag 8 en 15 februari, 29 maart en 5 april. 
 
Op donderdag 19 maart 2022 komen de vormelingen een hele dag bijeen in de Pastoor Vermeulenzaal.

Kinderen in de kerk

Binnen onze parochie besteden we ook aandacht aan kinderen en jongeren. Zo zijn er diverse vieringen en bijeenkomsten die speciaal gericht zijn op kinderen. Onderstaand ziet u hiervan een overzicht.

Gezinsvieringen

Een aantal keren per jaar wordt een gezinsviering verzorgd. 
Deze vieringen zijn steeds in de H. Lambertuskerk in Drunen.
Kijk bij het vierignenoverzicht naar de datum.
 

Kleuterkerk en Kinderwoorddienst

Tijdens de mis van 11.00 uur in de Lambertuskerk in Drunen hebben de kinderen een eigen moment. De kinderen van 2,5 t/m 6 jaar mogen naar de Kleuterkerk en kinderen van 7 t/m 12 jaar mogen naar de Kinderwoorddienst. Daarnaast zijn er door het jaar heen speciale vieringen voor het gezin. 
is een speciale viering die erop gericht is om kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de kerk en geloof. 
 
Kleuterkerk is samen spelen, samen zingen, kleuren, knutselen, vertellen en luisteren naar Bijbelverhalen voor kinderen.

De kinderen van de kinderwoorddienst horen  het evangelie van die zondag op hun eigen niveau en we zingen met elkaar en maken een werkje of we knutselen. Het is erop gericht om kinderen vertrouwd te maken met het evangelie en met de eucharistieviering.
Zo kunnen ouders en hun kinderen samen op weg gaan naar meer betrokkenheid   bij de parochie, kerk en geloof, via een vriendelijke en eenvoudige benadering.

De Kleuterkerk  en de Kinderwoorddienst zijn er wekelijks tijdens de H. Eucharistieviering van 11.00 uur in de Lambertuskerk in Drunen met uitzondering van de schoolvakanties. In de meimaand is de Kleuterkerk en Kinderwoorddienst tijdens H. Eucharistieviering in Elshout. 

Kliederkerk

Al kliederend ontdekken kinderen wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent in het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap, passend bij de context waarbinnen de Kliederkerk plaatsvindt.
Een doorsnee Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen:
 
- een verhaal
- knutselen
- samen eten

Ook in onze parochie hebben we regelmatig Kliederkerk.
Van 13:00 – 15:00 uur, steeds op wisselende locaties, zie ook: www.facebook.com/kliederkerkdrunen
 
De data van de kliederk:
zondag 2 oktober 2022
zondag 27 november 2022
zondag 29 januari 2023
zondag 26 maart 2023
zondag 4 juni 2023

Meer informatie over de kliederkerk vindt u hier.