Eerste Communie

Jaarlijks is er gelegenheid voor kinderen van de basisschool om hun Eerste Heilige Communie te doen. Om de kinderen hier op voor te bereiden komen zij een aantal keren bij elkaar. Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat: 0416-372215 of parochie@wonderbaremoeder.nl.
 
Voor ouders van kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan, is er op donderdagavond 13 januari 2022 een informatiebijeenkomst geweest in de Pastoor Vermeuldenzaal in Drunen. 
In de eucharistieviering van zondag 13 maart 2022 werden de kinderen die hun Eerste Heilige Communie doen, gepresenteerd aan de parochianen.
 
De Eerste Communie vieringen waren dit jaar op zondag 12 juni om 9.30 uur in Elshout en om 11.30 uur in Drunen.

Vormsel

Kinderen in het laatste jaar van de basisschool kunnen het H. Vormsel ontvangen, In onze parochie was dit jaar de Vormselviering op vijdag 20 mei 2022 om 19.00 uur in de St. Lambertuskerk in Drunen.
 
Om de kinderen goed voor te bereiden op het Vormsel, komen zij voorafgaand aan deze viering een aantal keren bij elkaar in de Pastoor Vermeulenzaal in Drunen. Deze bijeenkomsten waren dit jaar op dinsdag 8 en 15 februari, 29 maart en 5 april. 
 
Op donderdag 19 maart 2022 kwamen de vormelingen een hele dag bijeen in de Pastoor Vermeulenzaal.

Kinderen in de kerk

Binnen onze parochie besteden we ook aandacht aan kinderen en jongeren. Zo zijn er diverse vieringen en bijeenkomsten die speciaal gericht zijn op kinderen. Onderstaand ziet u hiervan een overzicht.

Dopen

In principe wordt er op de 1e en 3e zondag van iedere maand in Drunen, op de 2e zondag in Elshout en op de 4e zondag in Drunen of Elshout gedoopt. Aan de doop gaat een voorbereidende avond vooraf. Bij het aanvragen van een doop wordt de datum van de eerstvolgende voorbereidingsavond aan u doorgegeven.
 
Wilt u uw kindje laten dopen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur met het parochiesecretariaat, tel: (0416) 37 22 15. Of stuur een e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl. 
 

Kinderkerk / kinderwoorddienst

Tijdens de mis van 11.00 uur in de Lambertuskerk in Drunen hebben de kinderen een eigen moment. De kinderen van 3 t/m 12 jaar mogen naar de Kinderkerk/kinderwoorddienst. De kinderen horen het evangelie van die zondag op hun eigen niveau en we zingen met elkaar en maken een werkje of we knutselen. Het is erop gericht om kinderen vertrouwd te maken met het evangelie en met de eucharistieviering.
Zo kunnen ouders en hun kinderen samen op weg gaan naar meer betrokkenheid  bij de parochie, kerk en geloof, via een vriendelijke en eenvoudige benadering.

Kliederkerk

Al kliederend ontdekken kinderen wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent in het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap, passend bij de context waarbinnen de Kliederkerk plaatsvindt.

Een doorsnee Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen:
 
- een verhaal
- knutselen
- samen eten

Ook in onze parochie hebben we regelmatig Kliederkerk.
Van 13:00 – 15:00 uur, steeds op wisselende locaties, zie ook: www.facebook.com/kliederkerkdrunen
 
De data van de kliederkerk:
zondag 2 oktober 2022: Pastoor Vermeulenzaal (naast de Lambertuskerk) in Drunen. Thema: Jonas in de walvis.
 
zondag 29 januari 2023
zondag 26 maart 2023
zondag 4 juni 2023

Meer informatie over de kliederkerk vindt u hier.