Opgave misintentie

Naam is verplicht.
Telefoonnummer is verplicht.
Datum voor intentie is verplicht.
Kerk is verplicht.
Tijd van H. Mis waarin intentie wordt afgelezen is verplicht.
Misintentie is verplicht.
De kosten voor het aflezen van een misintentie bedragen € 12,50. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL 05 RABO 0112 6040 64 ten name van Parochie Wonderbare Moeder onder vermelding van de intentie en de datum.