Parochiële begraafplaatsen

Parochie Wonderbare Moeder beschikt over onderstaande parochiële begraafplaatsen:

Elshout

In Elshout bevindt de begraafplaats zich achter de kerk van St. Jan Evangelist aan de Kerkstraat. Op deze begraafplaats vinden nog bijzettingen plaats. Ook is er plaats voor het bijzetten van urnen.
 

Hedikhuizen

In Hedikhuizen bevindt de begraafplaats zich aan de Lambertusstraat. Op deze begraafplaats vinden nog bijzettingen plaats.

Drunen

In Drunen is er aan de Deken Coppensstraat een begraafplaats waar geen bijzettingen meer plaatsvinden. 
 
As uistrooien
Wel bestaat er de mogelijkheid om de as van een overledene bij een boom uit te strooien. Voor nadere informatie klik hier.
 

Velenging grafrechten
Op de RK Begraafplaats aan de Schoolstraat in Drunen zijn nog 106 graven, waar grafrechten op rusten. Deze grafrechten verlopen op 01-01-2025.

Voor de graven is er wel de mogelijkheid om de grafrechten te verlengen voor 10 jaar. De rechthebbenden hebben in de maand januari een brief ontvangen, waarin de mogelijkheid tot verlengen is aangegeven.

De parochie heeft verschillende brieven terug gekregen, omdat de rechthebbenden van graven zijn verhuist of zijn overleden. Vanwege de wet op de privacy ontvangt de parochie geen verhuisberichten. Hoewel op de grafakte wordt aangegeven om wijzigingen door te geven, wordt dit vaak vergeten dan wel over het hoofd gezien.

Via onderstaande link ziet u naar welke rechthebbenden we nog op zoek zijn.
 

 
VERLENING GRAFRECHTEN