Parochiële begraafplaats Drunen

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaam groen op gesloten RK Begraafplaats Drunen met mogelijkheid tot as uitstrooiing.

De gesloten RK Begraafplaats aan de Schoolstraat in Drunen wordt voorzien van nieuwe beplanting, zodat de begraafplaats (welke tot 2055 onaangeroerd blijft) een bijdragen levert aan de vergroening van de wereld.

Het Kruis met het bestrate pleintje (een cirkel) is het middelpunt van de begraafplaats.

Vanuit dit middelpunt planten wij ‘wijkende’ rijen bomen aan, die dan de lichtstralen benadrukken die ook in de Bijbelse teksten ter sprake komen.

Het idee is, dat een “straal” _bestaat uit meerdere boomsoorten en vormen, te beginnen met een smalle ‘zuilvorm’ en te eindigen met een grote ‘parkboom’. Iedere boomsoort komt in een gebogen lijn te staan, uitgaand van de cirkelvorm, die het straatwerk van bestrating heeft bij het kruis.

De verschillende boomsoorten en vormen, staan ook voor diversiteit van de mensheid.

Om de beplanting meer diepgang te geven, willen wij nabestaande van overleden parochianen de gelegenheid geven om de as van hun geliefde uit te strooien in het plant gat van een boom. Per boom mag er maar van twee overledenen de as uitgestrooid worden. Dat wordt voor de nabestaanden dan een gemarkeerd ‘eigen’ plekje.

De eerste rij is gevormd worden door een zuilvormige Ginkgo Biloba, de levensboom, ook wel de boom van hoop, tempelboom genoemd. De Nederlandse naam is Japanse notenboom, een kweekboom die kegelvormig groeit.

De kosten voor het as uitstrooien bedraagt eenmalig € 290,00.

Er wordt een acte opgemaakt en de rechthebbenden ontvangen het reglement van de gesloten RK Begraafplaats Drunen én het aanvullend regelement in het kader van de as uitstrooiing.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met het secretariaat van de parochie, Raadhuisplein 2 te Drunen (tel 0416-372215) of met Johan van Arendonk, commissielid RK begraafplaats (tel 06-43777812).