JAARLIJKS PAROCHIE UITSTAPJE: 17 AUGUSTUS 2024

6 maart 2024

Met pastor Antony Rosario naar Roermond                                          

Dit jaar gaan we met alle belangstellenden binnen en buiten onze parochie naar een van de oudste bedevaartplaatsen van Nederland: Onze Lieve Vrouw in ’t Zand te Roermond, op de laatste zaterdag van de zomervakantie van de scholen, 17 augustus. Voor de eerste keer zal onze kapelaan Antony Rosario meegaan. We gaan weer met auto’s en hopen op voldoende chauffeurs. Dat is ieder jaar gelukt!  Dit is de 31e keer. Meestal zijn we met ongeveer 24 personen. Het zijn altijd zeer plezierige dagen waarbij we het nuttige met het aangename verenigen: een bedevaart met H. Mis, koffie met lekkers, lezing, lekkere lunch, rozenkrans en/of aanbidding, terrasje met drankje etc. Dit jaar gaan we in de namiddag naar Iconenatelier Geert Hüsstege in Linne, waar wij hartelijk worden verwelkomd door hem en zijn vrouw Angelique. Er wordt ons een fijn middagprogramma aangeboden. Geert maakt prachtige Iconen. Tevens wordt er koffie en thee met lekkers geserveerd. Er is gelegenheid voor het kopen van kerstkaarten en ook verschillende religieuze artikelen. We bidden het Kroontje van Barmhartigheid. Het wordt een dag van 8.00 uur tot 18.00 uur. De afstand is 100 km en de reistijd is 70 minuten.

 

Dagschema:

8.00 uur:               Verzamelen voor de Lambertuskerk in Drunen. Indeling auto’s en reiszegen.

Misintenties: 10 euro gepast geld in een gesloten envelop met op de buitenkant de misintentie en op de achterkant uw naam. Afgeven bij aankomst aan Eugenie.

Noveenkaars Wonderbare Moeder en bloemen worden aan 2 personen uitgereikt om mee te nemen.

8.15 uur:               Vertrek. Iedereen betaalt bij het instappen 8 euro aan de chauffeur.

10.00 uur:             H. Mis in de kerk/kapel O.L. Vrouw in ’t Zand, Parklaan 1 in Roermond.
                              Aansteken noveenkaars bij aanvang H. Mis.

Bloemengroet na de H. Mis bij het genadebeeld.

Aansluitend koffie en thee met Limburgse vlaai in hotel-restaurant Parkzicht. Daarna lezing/ rondleiding in het heiligdom. Er is daar een bron. U kunt flesjes van thuis meenemen of daar kopen. Op internet kunt u ook informatie vinden. 

We bidden een tientje van de Rozenkrans.

12.45 uur:               Aankomst in restaurant De Lus in Linne aan de Maas.
                               Mooie uitkijkpost. Heerlijke lucnt met keus uit verschillende opties inclusief koffie/thee á € 15,00 per persoon.
                               Betalen op de pastorie in Drunen bij aanmelding a.u.b.

Aansluitend worden we verwacht bij atelier Hüsstege, Molenstraat 8 in Linne. Dat is op loopafstand. Geert en Angelique (zus van pastoor H. Schilder, onze vroegere kapelaan) kijken uit naar onze komst en zullen ons hartelijk verwelkomen.

Wie wil kan in overleg met eigen chauffeur nog een terrasje pakken bij mooi weer, als afsluiting. Het streven is om rond 16.45 uur te vertrekken, zodat iedereen die dat wil om 18.00 uur weer in Drunen bij de kerk is.  Hartelijk welkom allemaal en alvast een mooie dag gewenst!

AANMELDEN:  via telefoon, briefje, persoonlijk of mail op de pastorie van Drunen. Deelname op volgorde van aanmelding; betalen voor de lunch € 15,00 tot uiterlijk 1 augustus 2024.

Info: Eugenie van Rinsum-Wolfs, 06-81981297 of wolfs.jem@outlook.com