INWIJDING NATUURLIJKE BEGRAAFPLAATS

22 mei 2024

Op zondag 26 mei zal, na de Heilige Mis van 9.30 uur in Elshout, achter de kerk van Sint-Jan Evangelist het nieuwe natuurlijke gedeelte van de begraafplaats worden ingewijd door pastor Antony Rosario.

Op een braakliggend stuk weiland naast de begraafplaats achter de kerk is een begraafplaats ingericht om duurzaam te begraven. Op dit natuurlijke deel van de begraafplaats geldt de regel: ‘Het zichzelf teruggeven aan de natuur’. Er wordt op een wijze begraven die het milieu en de natuur niet of zo weinig mogelijk belast en het natuurlijke karakter van de omgeving minimaal beïnvloedt.

Bij een begraving op de natuurlijke begraafplaats mag alleen gebruik gemaakt worden van een onbewerkte en ongelakte kist of mand of kan er gebruik gemaakt worden van een lijkwade en opbaarplank. Het gebruik van metalen en kunststoffen is niet toegestaan en alles moet 100% natuurlijk afbreekbaar zijn. Uiteindelijk worden de graven geheel opgenomen door de natuur. Verstoring van de bodem en het gebied worden tot een minimum beperkt.

De opgegraven aarde die vrijkomt bij een begraving wordt in de vorm van een te begroeien zandrug boven het graf aangebracht. Op het graf wordt door de parochie een aanduiding geplaatst in de vorm van een houten schijf op een verhoging, voorzien van de naam en geboorte- en sterfdatum van de overledene. Er is geen andere grafversiering of beplanting toegestaan. Het natuurlijke karakter van dit natuurlijke deel van de begraafplaats blijft zo in stand.

De natuurlijke begraafplaats van Parochie Wonderbare Moeder is een plaatselijk initiatief tegenover de natuurbegraafplaatsen in vaak verafgelegen natuurgebieden.

De regels voor onze natuurlijke begraafplaats zijn vergelijkbaar, er geldt een vast grafrecht van 30 jaar zonder dat gevraagd zal worden om verlenging en kinderen of nabestaanden hebben niet de zorg voor een grafmonument. Dit maakt de natuurlijke begraafplaats ook heel interessant voor parochianen die om deze reden kiezen voor crematie: geen zorg in de toekomst en wel een plaats om ouders of andere dierbaren te gedenken in de naaste omgeving. Bij een bijzetten van een partner of het bijplaatsen van biologisch afbreekbare asbussen gaat een nieuwe 30- jarige periode in.

De renovatie van de traditionele begraafplaats is intussen ver gevorderd, alle paden zijn vervangen en de beelden op de Calvarieberg zijn volledig gerenoveerd. Met nog wat kleinere herstelwerkzaamheden te gaan is dit werk bijna afgerond.

Meer informatie over de parochiële begraafplaats kunt u vinden op onze website: www.wonderbaremoeder.nl of via het secretariaat van onze parochie.

Bestuur Parochie Wonderbare Moeder