FAMILIEPASTORAAT

24 april 2024

Dromen over de toekomst van onze parochie

 

 

 

 

 

 

De parochie Wonderbare Moeder denkt na over de toekomst. Hoe zij nu is, past bij de tijd dat heel veel mensen lid waren van deze parochie. Alle zeilen moesten worden bijgezet om iedereen te trouwen, alle kinderen te dopen, ze voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie en Vormsel, enz. enz.

De tijden zijn veranderd. De jonge kerk van nu ziet er echt anders uit dan die van toen. Hoe zorgen we er nu voor dat onze parochie goed ‘staat’ voor de jongste generatie gezinnen? In onze parochie is sinds kort een ‘denktank’ actief, die in overleg dromen hebben geformuleerd voor de toekomst.

De dromen van parochie Wonderbare Moeder vertellen een verhaal van verlangen naar verbinding, inclusiviteit, en een levendige, participatieve kerk die zowel jong als oud verwelkomt en aanspreekt. Samengevat gaat de gezamenlijke droom over het creëren van een echte, inclusieve gemeen-schap waarbij de kerk fungeert als een centrale plek voor ontmoeting, viering, en reflectie, die alle leeftijden en achtergronden omarmt en waar de leer van Jezus Christus centraal staat.

Gemeenschappelijke punten

 • Inclusiviteit en Diversiteit: Een terugkerend thema is de wens voor een gemeenschap waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, achtergrond, of levensfase. Men verlangt naar een plek waar verschillende meningen en geloofsovertuigingen naast elkaar kunnen bestaan en waar dialoog met andere geloofsgemeenschappen zoals Joden en Islamieten wordt aangemoedigd.
   
 • Verbinding en Gemeenschapszin: Er is een sterke wens om een gemeenschap te vormen die niet alleen samenkomt voor de eredienst, maar ook voor sociale activiteiten, zoals gezinsvriendelijke evenemen-ten, muziek en zang, en speciale themabijeenkomsten. Het idee van familiepastoraat en het samen vieren van de eucharistie onderstrepen het belang van gezamenlijke activiteiten die de banden binnen de gemeenschap versterken.
   
 • Catechese en Participatie: Er wordt waarde gehecht aan het over-brengen van de christelijke leer, zowel aan kinderen als volwassenen, om een dieper begrip van het geloof te bevorderen. Hierbij heeft de stichting Caritas uitgesproken zich actief aan te willen sluiten en haar ondersteuning te bieden. De betrokkenheid bij koren en muziek-verenigingen, evenals de interesse in lezingen en preken, toont het belang aan van actieve deelname aan het kerkleven. Waarbij een herhalende frequentie van waarde lijkt te zijn. Liefst over het jaar heen verspreid. Waarbij best afgestapt kan worden van de groepsverdeling bekend van het basisonderwijs. Als voorstel is meegegeven ouders met kinderen tot 12 jaar, jongeren van 13 tot 30 jaar en echtparen en alleenstaande vanaf 31 jaar tot 80+. Waarbij de een aangeeft de sacramenten te integreren en de ander dit langzaamaan wil opnemen.
   
 • Openheid voor Nieuwe Ideeën en Mensen: Een herhaaldelijk genoemd punt is de wens om open te staan voor nieuwe leden en ideeën, om zo een dynamische en groeiende gemeenschap te onder-houden. Men spreekt de hoop uit dat door deze openheid en de betrokkenheid bij de bredere samenleving, de kerk een aantrekkelijke plaats blijft voor zowel huidige als toekomstige generaties. Communicatie is hierin een belangrijke speler. Deze moet open en toegankelijk zijn.
   
 • Veiligheid en Acceptatie: De dromen benadrukken de behoefte aan een veilige, accepterende omgeving waar leden zich thuis voelen, gehoord en gezien worden, en waar ze kunnen groeien in hun geloof zonder oordeel.

Analyse

Deze dromen weerspiegelen een diepgaand besef van de uitdagingen waar hedendaagse kerkgemeenschappen voor staan, waaronder secularisatie, de zoektocht naar relevantie, en de noodzaak om jongere generaties te betrekken. Tegelijkertijd tonen ze een optimistische visie op de mogelijkheden die openheid, inclusiviteit, en gemeenschapszin bieden voor de toekomst van de kerk. Er wordt een duidelijke wens uitgesproken voor een kerk die niet alleen een plek is voor spirituele voeding en liturgische vieringen, maar ook een bruisend centrum van gemeenschapsleven en een veilige haven voor iedereen die op zoek is naar zingeving en verbondenheid.

Zoals één van de leden van de ‘denktank’ het verwoordde:
Ik droom…. Ik droom… Over een plek om te zijn….
Over een plek om te verwonderen, te ervaren en te beleven
Ik droom… Ik droom…. Over een plek om  te ontmoeten
Over een plek om  samen te nemen maar vooral ook te geven.
Ik droom…. Ik droom…. Over een plek om te leren
Over een plek om te horen, ruiken, voelen en kijken
Ik droom….. Ik droom…. Over een plek genaamd de kerk
Over een plek waar iedereen samenkomt om zich met de Bijbel te verrijken.

Wilt u reageren op de dromen van de parochie?

U wordt van harte aangemoedigd om mee te praten en mee te denken! Stuur uw reactie via e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl. Liever schriftelijk? Dan zien wij graag uw bericht op ons adres: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen.

Projectgroep Familiepastoraat