Home

BEREIKBAARHEID PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat is bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur in de pastorie van Drunen (Raadhuisplein 2),  via telefoonnummer (0416) 37 22 15. Op maandag is het secretariaat gesloten.

Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u naar bovenstaand telefoonnummer. Het antwoordapparaat vermeldt dan het noodtelefoonnummer dat u kunt bellen.

Wanneer u buiten de openingstijden belt en een boodschap inspreekt, wordt uw bericht de eerstvolgende werkdag beluisterd.

LIVESTREAM VIERINGEN

Wilt u graag een mis bijwonen, maar bent u hiertoe fysiek niet in staat? Elke eerste zondag van de maand verzorgen we nog een livestream van de eucharistieviering in Drunen (11.00 uur). 
 
Gebruik onderstaande blauwe knop om naar de livestream te gaan.
Livestream viering

VERLENGING GRAFRECHTEN RK BEGRAAFPLAATS DRUNEN

Parochie zoekt rechthebbenden en nabestaanden.

Op de RK Begraafplaats aan de Schoolstraat in Drunen zijn nog 106 graven, waar grafrechten op rusten. Deze grafrechten verlopen op 01-01-2025.

Voor de graven is er wel de mogelijkheid om de grafrechten te verlengen voor 10 jaar.

De rechthebbenden hebben in de maand januari een brief ontvangen, waarin de mogelijkheid tot verlengen is aangegeven.

De parochie heeft verschillende brieven terug gekregen, omdat de rechthebbenden van graven zijn verhuisd of zijn overleden. Vanwege de Wet op de privacy ontvangt de parochie geen verhuisberichten. Hoewel op de grafakte wordt aangegeven om wijzigingen door te geven, wordt dit vaak vergeten dan wel over het hoofd gezien. 

Via onderstaande link kunt u zien voor welke graven we nog op zoek zijn naar de rechthebbende:

 

VERLENING GRAFRECHTEN

PASEN: EEN INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID

Beste broeders en zusters,

Pasen is de ultieme plechtigheid van de kerk en de grootste van alle feesten. Omdat ons geloof draait om het paasmysterie van Jezus: Christus is gestorven, Christus is opgestaan en Christus zal wederkomen. De kerk nodigt ons uit om in deze dagen van het jaar meer stil te staan bij de passie, de dood en de verrijzenis van Christus.

De voorbereidingstijd voor Kerstmis is vier weken en de kersttijd duurt van Kerstmis tot Driekoningen. Maar als we kijken naar de voorbereidingstijd voor Pasen, dan is die langer: zes vastenweken. Bovendien duurt de Paastijd tot vijftig dagen na Pasen. Ja, de naloop van Pasen gaat verder dan het feest van Hemelvaart tot Pinksteren. Na al deze strijd en overwinning zien we de geboorte van de Kerk met Pinksteren, met de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. Daarna wordt met elke doop door de Heilige Geest de kerk individueel en collectief geboren. Daarom is het heel belangrijk dat we dit feest niet alleen vieren, maar ook de betekenis ervan begrijpen.

Lees verder

LAAT ONS EEN KAARSJE OPSTEKEN

Wanneer u zelf de deur niet uit kunt...
Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. Soms is het niet mogelijk om persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om dat voor u te doen in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website (kerkwinkel.nl). Klik hiervoor op de blauwe button hieronder. Wij wijzen u erop dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.
Kaarsje aan laten steken

DIGITALE COLLECTE

Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer bij zich en betalen alles digitaal. Daarom is het voortaan ook mogelijk om via een QR-code digitaal aan de collecte bij te dragen. In de kerken hangt op de toegangsdeur de QR-code. Met de camera-app op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen een link naar uw bankapp en volgt de rest vanzelf.
 
De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 

NIEUWS

LOOPT U MEE!

5 april 2024

Vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend! Deze boodschap herdenken en vieren we jaarlijks in mei. Van 4 op 5 mei haalt een groep lopers het bevrijdingsvuur op in Wageningen en brengt het in estafette naar Het Witte Kasteel in Loon op Zand. We moeten de verhalen blijven vertellen.
Het vuur van vrede en vrijheid gaat –via ELSHOUT- branden in de  Gemeente Loon op Zand.

WIJZIGINGEN IN PAROCHIEBESTUUR EN PAROCHIESECRETARIAAT

21 maart 2024
In het bestuur van de parochie en het parochiesecretariaat zijn de afgelopen maanden diverse wijziging opgetreden. 

FAMILIEPASTORAAT

21 maart 2024

De parochie Wonderbare Moeder denkt na over de toekomst. Hoe zij nu is, past bij de tijd dat heel veel mensen lid waren van deze parochie. Alle zeilen moesten worden bijgezet om iedereen te trouwen, alle kinderen te dopen, ze voor te bereiden op hun Eerste heilige Communie en Vormsel, enz. enz.

De tijden zijn veranderd. De jonge kerk van nu ziet er echt anders uit dan die van toen. Hoe zorgen we er nu voor dat onze parochie goed ‘staat’ voor de jongste generatie gezinnen?

Alle (jonge) vaders en moeders, binnen en wat meer aan de rand van onze parochie, worden uitgenodigd om hierover mee te denken. We zouden graag hun ‘denkkracht’ willen lenen. Zij weten als jonge ouder als geen ander wat hier en nu speelt, en wat gezinnen nodig hebben. Zo kunnen we samen de weg inslaan naar een parochie die past bij de jongste generaties. 

COLLECTIEVE GRAFMONUMENTENVERZEKERING VERVALLEN

21 maart 2024

Graag willen we u via dit bericht informeren dat met ingang van 1 januari 2024 de (landelijke) collectieve grafmonumentenverzekering is komen te vervallen.

Grafmonumenten zijn gedurende de looptijd van het grafrecht eigendom van de rechthebbende. Al in 2010 is in de wet vastgelegd dat de eigenaar van de begraafplaats niet de eigenaar is van de grafmonumenten. Dit betekent concreet dat de rechthebbende het risico op schade aan zijn eigendommen moet dragen. Ruim 13 jaar heeft de Kerkprovincie vrijwillig de collectieve grafmonumentenverzekering aangehouden, maar hieraan is met ingang van 1 januari 2024 een einde gekomen.

MEIMAAND IN ELSHOUT

21 maart 2024

Het duurt nog een week of zes voordat Elshout weer versierd is: van de kerk tot aan de Zeedijk met de blauwwitte vlaggen van de Mariaverering. De werkgroep Mariabedevaart is de afgelopen weken druk aan het werk geweest om de omgeving van de Mariakapel veiliger te maken voor de bezoekers. Er is parkeerruimte gemaakt in het park, aangezien parkeren langs de onoverzichtelijke Kapelstraat, met veel vracht- en landbouw-verkeer, niet altijd veilig is. Op het terrein zijn nu drie parkeerplaatsen gerealiseerd waarvan een ruimere parkeerplaats bestemd is voor invaliden. Zo kunnen de bezoekers en pelgrims veiliger in- en uitstappen. De granieten bedekking van de scheidingsmuur achter de kapel is voorzien van een hardstenen beschermlaag en eind maart opgesierd met bijpassende bol-ornamenten.