Home

VIERINGEN BIJWONEN IN DE KERK

In verband met de coronamaatregelen hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat er maar maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn in de kerk bij een eucharistieviering. Het is daarom noodzakelijk dat u een plaats reserveert voor een viering die u bij wilt wonen. 

Reserveren kan telefonisch (0416-372215), via onderstaande knop 'aanmelden' of ’s morgens even langs komen bij de pastorie in Drunen.

Aanmelden Vieringen

LIVESTREAM VIERINGEN

Wanneer u niet naar de kerk wilt, kunt u de viering van zondag 11:00 uur in de Lambertuskerk in Drunen ook volgen via onze livestream. 
 
Hiernaast vindt u de link naar deze livestream.
 
 
 
 

VIERING 24-01 om 11.00 UUR

WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID

In de week van 17 t/m 24 januari is het de week van gebed voor eenheid. Normaalgesproken worden er door het hele land gebedsbijeenkomsten georganiseerd. Maar in verband met corona worden nu vooral digitale diensten gehouden. Ook de Evangelssch-Lutherse Kerk, de Protestantse Gemeente Heusden en Parochie Wonderbare Moeder besteden aandacht aan deze week van gebed voor eenheid. De week wordt afgesloten met een gebedsdienst in de H. Catharinakerk in Heusden op zondag 24 januari 2021 om 17:00 uur. In verband met de coronamaatregelen kunt u deze dienst niet bijwonen. Wel wordt deze dienst digitaal uitgezonden en kunt u deze via pc of tablet thuis volgen. De link naar de livestraem vindt u onderaan dit bericht
 
De Week van gebed voor eenheid is een initiatief van MissieNederland en de Raad van Kerken. Op de website schrijven zij: "Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van Gebed gebeurt."
 
livestream gebedsdienst

Misintenties

Voor alle eucharistieviering kunt u een misintentie opgeven op de gebruikelijke wijze: via een briefje in de brievenbus van de pastorie in Drunen, telefonisch (0416-372215 tussen 09.00 12.00 uur) of via onderstaande link.

 
Misintentie opgeven

Collecte

Tijdens de vieringen in de kerk vindt steeds een collecte plaats. Nu de vieringen in de parochie digitaal zijn, kunt u digitaal bijdragen aan de collecte. Dat wordt eveneens geregeld via kerkwinkel.nl. Wij wijzen u er op dat bij elke collectebijdrage die u overmaakt er € 0,50 extra bijkomt voor de betalingskosten.

 
Geef in de collecte

Een kaarsje laten aansteken

Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. In deze onzekere tijden wilt u misschien liever niet persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om daadwerkelijk een kaarsje aan te steken in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website kerkwinkel.nl, waarvan u hieronder de link vindt. Wij wijzen u er op dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.

 
 
Laat een kaarsje opsteken in Elshout

TER OVERWEGING

WOORD TER BEMOEDING.....

Op zondag 10 januari hebben wij met het feest van de Doop van de Heer, liturgisch gezien, de Kersttijd afgesloten. De kerstversieringen in kerken en huizen worden opgeruimd. De kerststal kan weer naar zolder. Het Evangelie van zondag maakte duidelijk dat wij met Kerstmis niet zomaar een geboorte hebben gevierd. Bij de doop van Jezus in de Jordaan wordt Hij aangewezen als de welbeminde Zoon. In Christus zoekt de Vader ons op. Teken van goddelijke solidariteit.

Lees verder

CARITAS WONDERBARE MOEDER HELPT TIJDENS CORONA EPIDEMIE

Het zijn onzekere tijden die iedereen hard raken. Vanuit de gemeente Heusden wordt hulp (zoals boodschappen doen of een praatje maken) geboden aan iedereen die daar behoefte aan heeft.

Aarzel niet om daar hulp te vragen. U staat er niet alleen voor.

  • Bel: 073-5118350    (9.00 uur – 17.00 uur)
  • Of mail: heusdenhelpt@heusden.nl (klik hier voor meer info)

Geef uw naam en telefoonnummer door, dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen

Als u in de avond of in de nachtelijke uren met iemand contact wilt hebben maak dan gebruik van de luisterlijn (tel.nr. 0900 0767, website: deluisterlijn.nl)

Wanneer u specifiek met iemand van de parochie of Caritas Wonderbare Moeder over uw zorgen wilt spreken kunt u bellen met 06-23826431 (diaken Albert Soeterboek)) of mailen met caritas@wonderbaremoeder.nl

Wij wensen u heel veel sterkte en hopen dat het einde van de crisis snel in zicht komt.

 

NIEUWS

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

23 januari 2021
In 2021 worden er meer statushouders gevestigd in de gemeente Heusden. VluchtelingenWerk Heusden vervult een belangrijke rol bij de integratie bij deze 'nieuwe bewoners'. Het is een belangrijke fase in het leven van de staushouders waarin veel geregeld moet worden en waarbij hulp en een vriendelijk woord zeer welkom is. Wij werken nu met 60 vrijwilligers. Zeer waardevol! Maar we hebben meer hulp nodig. Vandaar ik deze oproep bij u doe. 

PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR JAN SNIJDERS

31 december 2020

Jan Snijders is al 26 jaar als vrijwilliger de koster in de kerk van Elshout.  Een taak die hij vanuit zijn bloed heeft meegekregen gezien de verdiensten van zijn vader. Voor zijn inzet ontving hij op tweede kerstdag de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.