Home

LIVESTREAM VIERINGEN

Wilt u graag een mis bijwonen, maar bent u hiertoe fysiek niet in staat? Elke eerste zondag van de maand verzorgen we nog een livestream van de eucharistieviering in Drunen (11.00 uur). 
 
Gebruik onderstaande blauwe knop om naar de livestream te gaan.
Livestream viering

AFWEZIGHEID PASTOOR VAN OVERBEEK

U zult waarschijnlijk al wel gehoord hebben, dat pastoor Harold van Overbeek, om gezondheidsredenen, voorlopig nog niet in onze parochie werkzaam zal zijn. Zijn installatie is daarom tot nader bericht uitgesteld.

De bisschop heeft om deze reden deken Jos Verbraeken bereid gevonden om voorlopig waarnemend pastoor te zijn. Hij heeft natuurlijk zijn eigen parochie in Waalwijk en Waspik. Daarom zal hij pastoor op afstand zijn en is hij alleen bereikbaar voor bestuurlijke zaken. Als het gaat om pastoraat en liturgie zal diaken Albert Soeterboek voorlopig de eindverantwoordelijke en het aanspreekpunt zijn. U kunt hem bereiken via de pastorie via het secretariaat (tel. 372215).    

In de komende periode zullen we zoveel mogelijk proberen, de Eucharistievieringen in de weekenden door te laten gaan. Wij kunnen hiervoor een beroep doen op priesters uit de regio. Mocht dit niet lukken, dan is er een woord- en communieviering. Tijdens de weekenden blijven er dus vieringen op de reguliere tijden.

De doordeweekse vieringen op dinsdag 18.30 uur en vrijdag 08.30 uur in Drunen komen voorlopig te vervallen. Het uur van stilte en gebed, op maandag om 18.30 uur, gaat wel door. De vieringen in de zorgcentra Zandley en St. Antonius gaan op de gebruikelijke tijden door. De viering op donderdag om 18.00 uur in Elshout blijft ook doorgaan.

Het bestuur, de pastoraatsgroep en het personeel wensen pastoor Van Overbeek van harte een goed herstel toe.

KRUISWEG IN DE SINT LAMBERTUSKERK

Vanaf vrijdag 24 februari wordt zes weken lang, steeds op vrijdag, om 15:00 uur de kruisweg gebeden in de Sint-Lambertuskerk in Drunen. U bent van harte welkom om aan te sluiten.

OORLOG EN NATUURGEWELD

De oorlog, zo dicht bij huis, slaat ons uit het evenwicht. De wereld blijkt veel minder ‘op de goede weg’ te zijn dan we dachten. Het kwaad veel minder beheersbaar dan we hoopten. Een aardbeving maakt huizen van duizenden gezinnen met de grond gelijk. Mensen die dachten in hun eigen huis veilig te zijn, lopen ontredderd en verdwaasd rond op zoek naar overlevenden. Het eerste, oorlog, is een menselijk kwaad en tast ons gevoel van veiligheid aan. Het knaagt aan onze rijkdom. Het belast de gezondheid van de aarde. Het bedreigt de voedsel-situatie in Afrika. De energievoorziening in Europa. Geen wonder dat het ook sporen nalaat in ons geloof. 

Lees verder

LAAT ONS EEN KAARSJE OPSTEKEN

Wanneer u zelf de deur niet uit kunt...
Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. Soms is het niet mogelijk om persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om dat voor u te doen in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website (kerkwinkel.nl). Klik hiervoor op de blauwe button hieronder. Wij wijzen u erop dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.
Kaarsje aan laten steken

DIGITALE COLLECTE

Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer bij zich en betalen alles digitaal. Daarom is het voortaan ook mogelijk om via een QR-code digitaal aan de collecte bij te dragen. In de kerken hangt op de toegangsdeur de QR-code. Met de camera-app op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen een link naar uw bankapp en volgt de rest vanzelf.
 
De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift. 

NIEUWS

JESUS CHRIST SUPER STAR IN DRUNEN

22 maart 2023

Op Palmzondag, 2 april brengt het koor Rainbow Swing uit Waalwijk de musical Jesus Christ Superstar ten gehore in de Sint-Lambertus-kerk in Drunen. Aanvang: 19.30 uur. Het lijdensverhaal wordt, met begeleidende muziek, door twee verhalenvertellers in het Nederlands verteld. Hierin zitten de Engelstalige originele nummers uit de musical Jesus Christ Superstar verweven. 

GROETEN UIT DEURNE

22 februari 2023

Onze oud-pastoor Dieter Hedebouw steekt een stevige duim omhoog bij zijn nieuwe fiets. Deze heeft hij uitgekozen van het cadeaugeld, dat ingezameld is bij zijn afscheid, eind juni vorig jaar. Namens pastoor Hedebouw nogmaals hartelijk dank voor dit mooie aandenken!

GASTVROUWEN/HEREN GEZOCHT VOOR DE PASTORIE

22 februari 2023
Elke werkdag opent de pastorie gastvrij haar deuren voor de vele vrijwilligers, die ons werk in de parochie mogelijk maken: van 10:00 tot ca. 10:30 uur staat hier de koffie voor hen klaar. Om dit mogelijk te (blijven) maken, zijn we op zoek naar een aantal gastvrouwen en -heren die, bij toerbeurt, deze koffie-inloop willen verzorgen. 

BEDEVAART MET DE BUS NAAR DOKKUM

22 februari 2023
Op zaterdag 20 mei 2023 organiseert de parochie een busreis naar Dokkum, naar het bedevaartsoord van H. Bonifatius. Onze oud-pastoor Ron van den Hout, sinds juni 2017 bisschop van Groningen-Leeuwarden, ontvangt ons daar en draagt de mis op ter ere van de heilige Titus Brandsma. 

CARITAS WONDERBARE MOEDER

22 februari 2023
Caritas Wonderbare Moeder wil graag iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan haar projecten bedanken. Zonder die bijdragen zouden wij degenen die hulp behoeven binnen onze parochie niet of onvoldoende kunnen helpen. In het jaarverslag en de jaarrekening 2022 wordt aangegeven welke activiteiten zijn uitgevoerd en waaraan de ontvangen gelden zijn besteed. We hopen in 2023 wederom op uw steun te kunnen rekenen.