Home

LIVESTREAM VIERINGEN

Wilt u graag een mis bijwonen, maar bent u hiertoe fysiek niet in staat? Elke eerste zondag van de maand verzorgen we nog een livestream van de eucharistieviering in Drunen (11.00 uur). 
 
Gebruik onderstaande blauwe knop om naar de livestream te gaan.
 
Livestream viering

AFWEZIGHEID PASTOOR VAN OVERBEEK

U zult waarschijnlijk al wel gehoord hebben, dat pastoor Harold van Overbeek, om gezondheidsredenen, voorlopig nog niet in onze parochie werkzaam zal zijn. Zijn installatie is daarom tot nader bericht uitgesteld.

De bisschop heeft om deze reden deken Jos Verbraeken bereid gevonden om voorlopig waarnemend pastoor te zijn. Hij heeft natuurlijk zijn eigen parochie in Waalwijk en Waspik. Daarom zal hij pastoor op afstand zijn en is hij alleen bereikbaar voor bestuurlijke zaken. Als het gaat om pastoraat en liturgie zal diaken Albert Soeterboek voorlopig de eindverantwoordelijke en het aanspreekpunt zijn. U kunt hem bereiken via de pastorie via het secretariaat (tel. 372215).    

In de komende periode zullen we zoveel mogelijk proberen, de Eucharistievieringen in de weekenden door te laten gaan. Wij kunnen hiervoor een beroep doen op priesters uit de regio. Mocht dit niet lukken, dan is er een woord- en communieviering. Tijdens de weekenden blijven er dus vieringen op de reguliere tijden.

De doordeweekse vieringen op dinsdag 18.30 uur en vrijdag 08.30 uur in Drunen komen voorlopig te vervallen. Het uur van stilte en gebed, op maandag om 18.30 uur, gaat wel door. De vieringen in de zorgcentra Zandley en St. Antonius gaan op de gebruikelijke tijden door. De viering op donderdag om 18.00 uur in Elshout blijft ook doorgaan.

Het bestuur, de pastoraatsgroep en het personeel wensen pastoor Van Overbeek van harte een goed herstel toe.

LAAT ONS EEN KAARSJE OPSTEKEN

Wanneer u zelf de deur niet uit kunt...
Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. Soms is het niet mogelijk om persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om dat voor u te doen in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website (kerkwinkel.nl). Klik hiervoor op de blauwe button hieronder. Wij wijzen u erop dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.

Kaarsje aan laten steken

DIGITALE COLLECTE

Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer bij zich en betalen alles digitaal. Daarom is het voortaan ook mogelijk om via een QR-code digitaal aan de collecte bij te dragen. In de kerken hangt op de toegangsdeur de QR-code. Met de camera-app op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen een link naar uw bankapp en volgt de rest vanzelf.
 
De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift. 

OVERWEGING

GOD'S EERSTE WOORD

‘Transgender’ noem je iemand die zich niet thuis voelt in zijn lichaam. Hij of zij herkent zichzelf niet in de rol die hij of zij vanaf de geboorte kreeg. Sommigen van hen laten hun lichaam door middel van medische ingrepen en kuren omvormen. Om hoeveel mensen het gaat, is moeilijk te zeggen. Het aantal ligt ver onder de één procent. Getallen zijn zo moeilijk te geven omdat het gaat om een groep die tamelijk verborgen is gebleven. 

Lees verder

AGENDA

24 oktober: Vredeswandeling

In het kader van de Vredesweek organiseert Caritas Wonderbare Moeder, samen met de diaconie van de Open Hof, enkele activiteiten waaronder een vredeswandeling op zaterdag 24 september om 10.00 uur. Vertrek bij de Hubertuskapel aan de Steegerf. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.

Wij verwelkomen u graag!

In ons nieuwsblok vindt u meer informatie over de Vredesweek.

2 oktober: Kliederkerk

Van 13.00 - 15.00 uur is er weer Kliederkerk (speciaal voor kinderen van de basisschool) in de Pastoor Vermeulenzaal in Drunen. Klik op de button 'Kinderen in de Kerk' voor meer informatie over de Kliederkerk. 

NIEUWS

INZAMELING VOEDSELBANK

24 september 2022

Iedere dag is er bij de kerken in Elshout en Drunen de mogelijkheid om houdbare voedingsmiddelen en verzorgingsproducten voor de voedselbank in te zamelen. Caritas WM zorgt ervoor dat deze artikelen bij het uitgiftepunt voor de voedselbank in de gemeente Heusden terecht komen. In deze tijd van hoge energiekosten en inflatie, waarin wij dagelijks in het nieuws kunnen lezen en horen dat veel mensen niet meer kunnen rondkomen, is de voedselbank een onmisbare tegemoetkoming voor veel gezinnen. Van 14 tot en met 23 oktober 2022 besteden wij extra aandacht aan deze inzameling.

 

ONDERHOUD CALVARIEBERG BEGRAAFPLAATS ELSHOUT

24 september 2022
Zoals u misschien al heeft gehoord of gezien is de calvarieberg op de begraafplaats in Elshout schoongemaakt evenals de beelden. Na de schoonmaak waren we in staat om goed te beoordelen wat de staat van onderhoud van de beelden is. Helaas zijn deze ernstig aangetast, zoals verderop vermeld.
 

ENERGIECRISIS IN DE KERK

21 september 2022

Verwarming in onze kerkgebouwen
Vanwege de hoge gasprijzen zijn wij genoodzaakt om spaarzaam met de verwarming om te gaan. Dat betekent dat we een basistemperatuur van 12°c in de kerk aanhouden zodat er geen schade ontstaat aan de kerkorgels.