Home

LIVESTREAM VIERINGEN

Wilt u graag een mis bijwonen, maar bent u hiertoe fysiek niet in staat? Elke eerste zondag van de maand verzorgen we nog een livestream van de eucharistieviering in Drunen (11.00 uur). 
 
Gebruik onderstaande blauwe knop om naar de livestream te gaan.
Livestream viering

EVEN VOORSTELLEN: Pastor Antony Rosario

pastor Antony Rosario

Beste parochianen,

Een aantal van u heeft mij misschien al gezien: sinds 2 september ben ik actief als pastor binnen de parochie Wonderbare Moeder. Ik stel me graag even aan u voor.

Mijn naam is Antony Rosario, en ik kom uit Colachel, in de zuidelijke punt van India. Daar groeide ik op met mijn ouders, een oudere broer en een jongere zus. Na de middelbare school ging ik naar het seminarie, waar ik onder meer theologie en filosofie studeerde. Ik koos Engelse literatuur als extra vak.

In 2014 werd ik tot diaken gewijd, en mijn priesterwijding volgde op 3 mei 2015 in de kathedraal van St. Xavier in mijn thuisbisdom Kottar. In de jaren die daarop volgden was ik werkzaam als kapelaan in verschillende parochies, en vanaf 2018 werd ik pastoor in de kerk van de Aartsengel Michael in Mylaudy, en een jaar later in de kerk van Sint-Antonius in Chinnavilai. Van 2018 tot 2022 was ik tevens bisdom-directeur van de Binnenlandse Vissers Organisatie. Verder heb ik een YouTube-kanaal, ‘Nambikkai Nanban’ (‘geloofsvriend’ in Tamil), waarop ik in mijn moedertaal getuig over het geloof van onze Kerk.

In 2021 koos monseigneur Nazarener Soosai, bisschop van Kottar, mij uit om naar Nederland te gaan, om in het bisdom van ’s-Hertogenbosch actief te zijn als priester. Een hele uitdaging, en erg spannend… maar ik vind het belangrijk om verder te kijken dan binnen de grenzen van India om de Kerk te dienen. Op 31 oktober 2022 was het zover en werd ik in Den Bosch hartelijk ontvangen door monseigneur Gerard de Korte.

Mijn eerste periode in Nederland bracht ik door bij de Fraters van Tilburg. Daar volgde ik mijn inburgeringslessen en leerde over de Nederlandse taal, cultuur en het vieren van de liturgie.

Vanaf afgelopen maart mocht ik in de parochie van de Zalige Pater Eustachius van Lieshout, met kerken in Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout als priester aan het werk. In deze mooie omgeving, ‘De Waterpoort van de Peel’, mocht ik getuige zijn van de schoonheid van Gods schepping.

Terwijl ik nog in India woonde heb ik, in de Tamil-taal, een boek geschreven over het leven van de heilige Antonius van Padua, mijn naamheilige. Met de hulp van mijn Nederlandse parochie heb ik dit boek dit jaar mogen uitgeven, aangevuld met een introductie over de Zalige Pater Eustachius.

Sinds 2 september werd ik naar de parochie Wonderbare Moeder geroepen, om met nederigheid en waarheid te dienen en getuige te zijn van Christus met de voorspraak van de Wonderbare Moeder. Mijn persoonlijke spreuk  komt uit Johannes 2:5 en luidt: ‘Om te doen wat Hij zegt’. Dat is de leidraad in mijn leven.

Beste gelovigen in onze mooie parochie, ik wil u hartelijk danken voor de warme ontvangst die ik hier heb gekregen. Dat geeft aan mij uw liefde en belangstelling voor uw priester weer. Laten we elkaar leren kennen, en samen aan de Kerk bouwen! Heel graag tot ziens.

pastor Antony Rosario

 

BEREIKBAARHEID PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat is bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur in de pastorie van Drunen (Raadhuisplein 2),  via telefoonnummer (0416) 37 22 15. Op maandag is het secretariaat gesloten.

Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u naar bovenstaand telefoonnummer. Het antwoordapparaat vermeldt dan het noodtelefoonnummer dat u kunt bellen.

Wanneer u buiten de openingstijden belt en een boodschap inspreekt, wordt uw bericht de eerstvolgende werkdag beluisterd.

 

PLAATS AFSTAAN...

Als je vroeger in de bus zat, dan stond je je plaats af aan een oudere die in de buurt stond. Ik heb het tientallen keren gedaan – en met plezier! –, maar ik heb het slechts één keer meegemaakt dat een jongere voor mij opstond, misschien lijk ik nog wel wat te jong.

Je leerde ook om dames voor te laten gaan. In de trein tilde je de koffer van een oudere in het bagagerek. Aan tafel leerde je eerst de anderen te bevragen voor je de laatste gehaktbal pakte. ‘Kinderen die vragen worden overgeslagen’ was het motto; en ‘met de hoed in de hand kom je door het ganse land.’ Opoffering en dienstbaarheid hoorden tot de deugden waarmee we werden opgevoed. Ergens in de jaren zeventig zagen we dat veranderen. Niet dat er geen beleefdheid meer was, maar ineens werd het belangrijker gevonden dat je voor jezelf kon opkomen. Iemand die zich wegcijferde werd met enig meelijden bekeken en naar een assertiviteitstraining gestuurd. In de reclamespotjes doken kinderen op die persé Bolletje wilden… zelfs moeders eisten het grootste stuk kaas voor zichzelf op. Bij huwelijks-problemen – zo leek het – werd scheiding als eerste optie geadviseerd. Leuzen klonken als ‘baas in eigen buik’ en ‘eigen volk eerst’.

Dubbele moraal

Wat wij hebben meegemaakt in de afgelopen eeuw, dat is, dat de oude christelijke deugden van nederigheid en dienstbaarheid niet langer meer op de voorgrond stonden. De vooruitgang van de welvaart vroeg om zelfbewuste mensen die de marktwerking aankonden en die durfden te vechten voor zichzelf. De nonnen en paters verdwenen uit het straatbeeld.

De yuppies en de dinky’s kwamen ervoor in de plaats. Bij mijzelf heeft dat geresulteerd in een dubbele moraal. Van de ene kant vind ik het mooi om te zien hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen en opgroeien tot zelfbewuste mensen. Ze moeten inderdaad leren om voor zichzelf op te komen en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Tegelijk ontroert het me als ik zie hoe ze zich het lot kunnen aantrekken van armen in Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Hoe ze bereid zijn om kennis te delen met minderbedeelden op aarde. Misschien is dit de kunst: om de balans te vinden tussen het eigenbelang en het belang van de ander. Die twee concurreren uiteindelijk niet met elkaar.

Als de rijke zich het lot niet aantrekt van de arme dan zal hij zijn rijkdommen vroeg of laat kwijtraken. Als wij in Europa en Amerika denken dat we ongestoord kunnen blijven wonen op een eiland van weelde dan worden we ooit onder de voet gelopen.

Balans
Jezus houdt zijn toehoorders vaak een spiegel voor. Als Hij zijn verhalen vertelt, wil Hij zijn toehoorders op het hart drukken dat ze de goede keuzes moeten maken in hun leven. Als je dood bent kun je het niet meer. Vóór je dood moet je je positie hebben bepaald en je liefde hebben gedeeld. Zijn verhalen zijn een dringend beroep op ons, om vandaag de keuze te maken voor de ander die tekort komt. En Jezus wil ons nog een andere zekerheid meegeven. Een zekerheid die voor balans zorgt. Jezus vindt dat God recht doet aan de mens. De arme die niets aan zijn leven heeft gehad, het kind dat jong sterft, de soldaat die sneuvelt voor zijn land.... moet je niet hopen dat er ergens ooit genoegdoening komt? Dat de Schepper recht doet aan zijn schepselen – hoe dan ook!? Hoe mooi zou het zijn als alles ooit weer in evenwicht komt…


Diaken Albert Soeterboek

LAAT ONS EEN KAARSJE OPSTEKEN

Wanneer u zelf de deur niet uit kunt...
Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. Soms is het niet mogelijk om persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om dat voor u te doen in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website (kerkwinkel.nl). Klik hiervoor op de blauwe button hieronder. Wij wijzen u erop dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.
Kaarsje aan laten steken

DIGITALE COLLECTE

Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer bij zich en betalen alles digitaal. Daarom is het voortaan ook mogelijk om via een QR-code digitaal aan de collecte bij te dragen. In de kerken hangt op de toegangsdeur de QR-code. Met de camera-app op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen een link naar uw bankapp en volgt de rest vanzelf.
 
De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift. 

NIEUWS

WERKZAAMHEDEN AAN DE KERK IN DRUNEN

18 september 2023

Vanwege reparatie en onderhoud wordt vanaf week 39 (week van 25 september) een steiger gebouwd aan een gedeelte van de zijgevel van de St. Lambertuskerk in Drunen. Dit ter hoogte van het Angelusklokje voor herstel van en onderhoud aan het dak van de kerk. De werkzaamheden zullen naar verwachting ca. 2 weken duren.
 

GEEN MAAKBAARHEID MAAR RAAKBAARHEID

18 juli 2023 door Bill Banning
Het boek “Geen maakbaarheid maar raakbaarheid” nodigt ons uit om kritisch te kijken naar ons onderwijs en te reflecteren op hoe we jonge mensen voorbereiden op de uitdagingen van deze tijd. Onderwijs gaat niet alleen om het overdragen van kennis en vaardigheden, maar ook om het bijdragen aan het zoeken naar zin van jonge mensen. Dr. Bill Banning beschouwt onderwijs als een middel om jongeren te helpen bij het vinden van betekenis in hun leven. Zijn benadering wil uitdagen en ook inzichten en handvatten bieden voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs, waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan de levensbeschouwelijke dimensie van het onderwijs.


 

PARKEREN BIJ STILTECENTRUM HEUSDEN

25 juni 2023
Op 13 mei is het stiltecentrum, in de voormalige Catharinakerk in Heusden, feestelijk geopend. De bewoners maken zich echter wel zorgen over de parkeerproblemen die zich, sinds de opening, voordoen. Bezoekt u het stiltecentrum? Parkeer dan uw auto of fiets niet op het terrein van het appartementencomplex.