Home

LIVESTREAM VIERINGEN

Wilt u graag een mis bijwonen, maar bent u hiertoe fysiek niet in staat? Elke eerste zondag van de maand verzorgen we nog een livestream van de eucharistieviering in Drunen (11.00 uur). 
 
Gebruik onderstaande blauwe knop om naar de livestream te gaan.
Livestream viering

AFWEZIGHEID PASTOOR VAN OVERBEEK

U zult waarschijnlijk al wel gehoord hebben, dat pastoor Harold van Overbeek, om gezondheidsredenen, voorlopig nog niet in onze parochie werkzaam zal zijn. Zijn installatie is daarom tot nader bericht uitgesteld.

De bisschop heeft om deze reden deken Jos Verbraeken bereid gevonden om voorlopig waarnemend pastoor te zijn. Hij heeft natuurlijk zijn eigen parochie in Waalwijk en Waspik. Daarom zal hij pastoor op afstand zijn en is hij alleen bereikbaar voor bestuurlijke zaken. Als het gaat om pastoraat en liturgie zal diaken Albert Soeterboek voorlopig de eindverantwoordelijke en het aanspreekpunt zijn. U kunt hem bereiken via de pastorie via het secretariaat (tel. 372215).    

In de komende periode zullen we zoveel mogelijk proberen, de Eucharistievieringen in de weekenden door te laten gaan. Wij kunnen hiervoor een beroep doen op priesters uit de regio. Mocht dit niet lukken, dan is er een woord- en communieviering. Tijdens de weekenden blijven er dus vieringen op de reguliere tijden.

De doordeweekse vieringen op dinsdag 18.30 uur en vrijdag 08.30 uur in Drunen komen voorlopig te vervallen. Het uur van stilte en gebed, op maandag om 18.30 uur, gaat wel door. De vieringen in de zorgcentra Zandley en St. Antonius gaan op de gebruikelijke tijden door. De viering op donderdag om 18.00 uur in Elshout blijft ook doorgaan.

Het bestuur, de pastoraatsgroep en het personeel wensen pastoor Van Overbeek van harte een goed herstel toe.

VRIEND EN VIJAND

Wandelend
Jezus zei: ‘Heb je vijanden lief, en wees goed voor wie jullie haten...’ We kennen die uitspraak wel. Typisch Jezus! Misschien hebben we hem zelf ook wel eens gebruikt. Als het ons goed uitkwam. Als verwijt naar anderen die ons onvriendelijk behandelden. ‘Heb je vijand lief!’ Als dat eens kon, in Iran, in China, in Colombia...in Rusland. De wereld zou op slag een stuk veiliger zijn. Of is het een utopie? Iets dat toch niet echt kan? Je vijand liefhebben! Is het niet een tegenstrijdigheid? 

Lees verder

LAAT ONS EEN KAARSJE OPSTEKEN

Wanneer u zelf de deur niet uit kunt...
Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. Soms is het niet mogelijk om persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om dat voor u te doen in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website (kerkwinkel.nl). Klik hiervoor op de blauwe button hieronder. Wij wijzen u erop dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.
Kaarsje aan laten steken

DIGITALE COLLECTE

Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer bij zich en betalen alles digitaal. Daarom is het voortaan ook mogelijk om via een QR-code digitaal aan de collecte bij te dragen. In de kerken hangt op de toegangsdeur de QR-code. Met de camera-app op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen een link naar uw bankapp en volgt de rest vanzelf.
 
De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift. 

NIEUWS

TOESPRAAK MGR. DE KORTE TIJDENS ARMOEDECONFERENTIE

31 januari 2023
Op 30 januari heeft minister Carola Schouten tijdens de landelijke conferentie over Armoede het rapport Armoedeonderzoek 2020-2022 in ontvangst genomen. Mgr. Gerard de Korte, heeft tijdens deze conferentie gereageerd op dit onderzoek. Hieronder kunt u de reactie van Mgr. De Korte lezen.

AKTIE KERKBALANS 2023 IS GESTART!

25 januari 2023

Op 14 januari is het startsein weer gegeven voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief met folder op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

STILLE OMGANG AMSTERDAM: VAN 18 OP 19 MAART 2023

13 januari 2023

Het thema voor deze editie van 2023 zal zijn: “Levend Brood voor onderweg, in stilte getuigen.” Ook dit jaar willen we vanuit onze parochie met een bus naar Amsterdam om deel te nemen aan de Stille Omgang. Om 22.15 uur zal de H. Mis plaatsvinden in de Krijtberg, waar mgr. Ron van den Hout zal voorgaan in de Eucharistie. Aansluitend lopen we de route. De bus haalt ons na afloop weer op bij het Rokin.