ALLE PUBLIEKE VIERINGEN (OOK DE DAGMISSEN) AFGELAST TOT EN MET PINKSTEREN

IN REACTIE OP DE AANGESCHERPTE MAATREGELEN VAN DE OVERHEID TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS OP 23 MAART, HEBBEN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN AANVULLENDE MAATREGELEN GETROFFEN. ALLE PUBLIEKE LITURGIEVIERINGEN, OOK DIE IN KLEINE KRING DOOR DE WEEK, WORDEN VOOR DE GEHELE PAASTIJD, TOT EN MET PINKSTEREN (OP 31 MEI) AFGELAST.
 
De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.
 
Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.
 
Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.
 
DECREET
De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd: "Ten tijde van Covid-19". De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald [1] door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL).
 
Voor meer informatie: bisdom

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.

Amen.

OVERWEGING

WOORD VAN BEMOEDIGING

Corona zet alles op zijn kop. We worden in deze vastentijd beproeft en gedwongen onze jachtige leefstijl te herzien en ons terug te trekken in de woestijn van het simpele leven met elkaar in huis. De wereld heeft griep en heeft een pauze nodig om zich te wapenen, ook het kerkelijke leven. Zie het bericht van de bisschoppen betreffende de naderende paastijd. U leest het goed, alle publiekelijke Paasvieringen vervallen. Het bericht kreeg ik zojuist binnen (woensdag 18 maart). Het is een heftige tijd dus met heftige maatregelen. Gezondheid van de mensen is wezenlijk.

Lees verder

Agenda

CARITAS WONDERBARE MOEDER HELPT TIJDENS CORONA EPIDEMIE

Het zijn onzekere tijden die iedereen hard raken. Vanuit de gemeente Heusden wordt hulp (zoals boodschappen doen of een praatje maken) geboden aan iedereen die daar behoefte aan heeft.

Aarzel niet om daar hulp te vragen. U staat er niet alleen voor.

  • Bel: 073-5118350    (9.00 uur – 17.00 uur)
  • Of mail: heusdenhelpt@heusden.nl (klik hier voor meer info)

Geef uw naam en telefoonnummer door, dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen

Als u in de avond of in de nachtelijke uren met iemand contact wilt hebben maak dan gebruik van de luisterlijn (tel.nr. 0900 0767, website: deluisterlijn.nl)

Wanneer u specifiek met iemand van de parochie of Caritas Wonderbare Moeder over uw zorgen wilt spreken kunt u bellen met 06-23826431 (diaken Albert Soeterboek)) of mailen met caritas@wonderbaremoeder.nl

Wij wensen u heel veel sterkte en hopen dat het einde van de crisis snel in zicht komt.

 

Nieuws

PERMANENTE INZAMELING VOEDSELBANK

16 maart 2020
Wist u dat de katholieke kerken in Drunen en Elshout en het Stiltecentrum in Heusden een permanent inzamelpunt voor de Voedselbank hebben ingericht?
                                                                            

BEDEVAART NAAR KEVELAER VERZET NAAR 5 EN 6 OKTOBER

10 maart 2020
Parochie Wonderbare Moeder heeft de bedevaart naar Kevelaer uitgesteld naar 5 en 6 otkober 2020.

VASTENACTIE

24 februari 2020
Van 26 februari tot 11 april 2020 is het 40-dagentijd voor Pasen. Wij besteden dit jaar in onze parochie aandacht aan het landelijke vastenproject ”Households in Distress-programma” in Zambia.