Ter overweging

MET MARIA DE WERELD IN

In mei komen vele pelgrims uit de regio naar Elshout om de Wonderbare Moeder te vereren. Volgens de legende gaf Maria een boer bijzonder smakelijk water uit de sloot. Ook de verschijning van Maria in Lourdes had te maken met water. Bernadette werd opgeroepen om te drinken en te baden. Water heeft in onze Kerk een belangrijke plaats. Het verwijst naar meer. We dopen onze kinderen met water. Bij het betreden van een kerkgebouw herinnert het wijwater ons aan ons doopsel. We besprenkelen onze overledenen ermee. Water is iets kostbaars en tegelijk iets alledaags dat in de wereld aanwezig is. Het is een belangrijk onderdeel van onze schepping en daarmee beschermwaardig. In de oosters-orthodoxe kerken bestaat het diepe geloof dat door de doop van Jezus in de Jordaan alle water geheiligd is. Zo bezien verwijst water naar Christus zelf.
Lees verder

Agenda

Leesgroep Laudato Si

18 juni 2019
20:00 uur

Gelegenheidskoor

18 juni 2019
19:30 uur

Doopkatechese

20 juni 2019
20:00 uur

Oecumenische werkgroep

25 juni 2019
16:00 uur

Lezing Laudato Si

25 juni 2019
20:00 uur

Hulp nodig

Wanneer u een dringende hulpvraag heeft voor materiele of geestelijke ondersteuning kunt u een beroep doen op Caritas.
Hulp vragen

Nieuws

Lezing Mgr. de Kort over Laudato Si

6 juni 2019
Op dinsdag 25 juni om 20.00 uur komt mgr.dr. Gerard de Korte spreken in de Open Hof in Drunen. Laudato Si is een encycliek van paus Franciscus die gaat over een verantwoorde omgang met onze aarde. 
Laudato Si Lezing Mgr. De Korte

Parochiebedevaart naar Banneux

31 mei 2019
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2019 gaat Parochie Wonderbare Moeder op bedevaart naar Banneux. Gaat u mee?
Banneux bedevaart

Werkgroep kaarten maken

29 mei 2019

In onze parochie hebben we al een jaar of 8 een werkgroep die prachtige kaarten maakt. Op dit moment is er weer plaats voor nieuwe mensen in deze groep.

EDELVROUWE RIDDERORDE VAN HET HEILIG GRAF

27 mei 2019

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Afgelopen weekend ben ik, Marie-Bernadette Stevens-Ligtenberg, lid van het parochiebestuur, toegetreden tot bovengenoemde orde. De investituur vond plaats in Den Bosch tijdens een pontificale eucharistieviering in de Sint Jans kathedraal.