Home

LIVESTREAM VIERINGEN

Wilt u graag een mis bijwonen, maar bent u hiertoe fysiek niet in staat? Elke eerste zondag van de maand verzorgen we nog een livestream van de eucharistieviering in Drunen (11.00 uur). 
 
Gebruik onderstaande blauwe knop om naar de livestream te gaan.
 
Livestream viering

AFSCHEID PASTOOR HEDEBOUW

Op zondag 26 juni a.s. neemt pastoor Hedebouw afscheid van onze parochie in de viering van 10.30 uur in de St. Lambertuskerk in Drunen. Na de viering is er in de Pastoor Vermeulenzaal gelegeneheid om persoonlijk afscheid te nemen van de pastoor.
 
Vanuit de parochie willen we hem een gezamelijk afscheidscadeau namens van de alle parochianen. Vanaf nu staat er in de kerk in Drunen een bus waarin u uw bijdrage aan het gezamenlijke afscheidscadeau kunt deponeren. Mocht u liever een bedrag overmaken dan kan dat op rekeningnummer: NL05.RABO.011.26.04.064 onder vermelding van Afscheidscadeau pastoor Hedebouw.

LAAT ONS EEN KAARSJE OPSTEKEN

Wanneer u zelf de deur niet uit kunt...
Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. Soms is het niet mogelijk om persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om dat voor u te doen in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website (kerkwinkel.nl). Klik hiervoor op de blauwe button hieronder. Wij wijzen u erop dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.

Kaarsje aan laten steken

DIGITALE COLLECTE

Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer bij zich en betalen alles digitaal. Daarom is het voortaan ook mogelijk om via een QR-code digitaal aan de collecte bij te dragen. In de kerken hangt op de toegangsdeur de QR-code. Met de camera-app op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen een link naar uw bankapp en volgt de rest vanzelf.
 
De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift. 

TER OVERWEGING

GOD IS LIEFDE

De tijden van afstand houden lijken weer een beetje voorbij te zijn. Leken een hand, een schouderklopje, een knuffel of een zoen een zeldzaamheid te worden, steeds vaker zie je mensen elkaar weer spontaan begroeten. Mensen zijn sociale wezens en hebben behoefte aan liefde en aan nabijheid. 

Lees verder

AGENDA

NIEUWS

KERKTAXI: OOK IN DRUNEN?

6 juni 2022

Al geruime tijd maken enkele ouderen uit Herpt, die niet meer zo
mobiel zijn, gebruik van het busje van COVH (Collectief OuderenVervoer
Heusden) om de missen in Heusden te bezoeken.

Wellicht zijn er ook parochianen in Drunen en Elshout die van deze service gebruik willen maken. 

ZEILKAMP

6 juni 2022
Voor tieners van 12 tot 18 jaar organiseert Bisdom 's Hertogenbosch een zeilkamp van 27 aurgustu tot en met 3 september 2022. 

VERHUIZING STILTECENTRUM (MARIAKAPEL) HEUSDEN

28 april 2022

In verband met de realisering van 11 appartementen in de Catharinakerk in Heusden verhuist het Stiltecentrum (de Mariakapel) naar de rechterzijde van de kerk. De huidige kapel, onder de toren, is al geruime tijd gesloten door de verbouwingswerkzaamheden. Momenteel wordt in de vroegere doopkapel gewerkt aan de inrichting van de nieuwe kapeL.

PASTOORSWISSEL VOOR PAROCHIE WONDERBARE MOEDER

16 april 2022

Na ruim 12,5 jaar actief te zijn geweest als pastoor van de parochie Wonderbare Moeder, aanvaardt Dieter Hedebouw een nieuwe aanstelling. Bisschop De Korte benoemt hem per 1 juli 2022 als pastoor van de parochie Heilige Willibrord in Deurne. Hedebouw wordt daarmee de opvolger van pastoor Paul Janssen, die op zijn beurt naar ’s-Hertogenbosch vertrekt.