Home

VIERINGEN BIJWONEN IN DE KERK

In verband met de coronamaatregelen hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat er maar maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn in de kerk bij een eucharistieviering. Het is daarom noodzakelijk dat u een plaats reserveert voor een viering die u bij wilt wonen. 

Reserveren kan telefonisch (0416-372215), via onderstaande knop 'aanmelden' of ’s morgens even langs komen bij de pastorie in Drunen.

Aanmelden Vieringen

LIVESTREAM VIERINGEN

Wanneer u niet naar de kerk wilt, kunt u de viering van zondag 11:00 uur in de Lambertuskerk in Drunen ook volgen via onze livestream. 
 
Hiernaast vindt u de link naar deze livestream.

VIERING TERUGKIJKEN

Mocht u niet in gelegenheid zijn om de zondagviering live te volgen, dan kunt u deze ook later bekijken via onderstaande link
Viering later bekijken

LIVESTREAM

Misintenties

Voor alle eucharistieviering kunt u een misintentie opgeven op de gebruikelijke wijze: via een briefje in de brievenbus van de pastorie in Drunen, telefonisch (0416-372215 tussen 09.00 12.00 uur) of via onderstaande link.

 
Misintentie opgeven

Collecte

Tijdens de vieringen in de kerk vindt steeds een collecte plaats. Nu de vieringen in de parochie digitaal zijn, kunt u digitaal bijdragen aan de collecte. Dat wordt eveneens geregeld via kerkwinkel.nl. Wij wijzen u er op dat bij elke collectebijdrage die u overmaakt er € 0,50 extra bijkomt voor de betalingskosten.

 
Geef in de collecte

Een kaarsje laten aansteken

Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. In deze onzekere tijden wilt u misschien liever niet persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om daadwerkelijk een kaarsje aan te steken in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website kerkwinkel.nl, waarvan u hieronder de link vindt. Wij wijzen u er op dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.

 
 
Laat een kaarsje opsteken in Elshout

TER OVERWEGING

WOORD TER BEMOEDING.....

Woensdag 10 maart begon de Veertigdagentijd. Door de coronapandemie kan het carnaval niet of alleen in zeer afgeslankte vorm worden gevierd. Voor velen in ons bisdom vormt dat een grote teleurstelling en een groot offer. Wij worden uitgenodigd om in de komende weken na te denken over het lijden, het sterven en de opstanding van Christus. Langs de weg van het kruis heeft Christus nieuw leven ontvangen.

Lees verder

VROUWEN NU OFFICIEEL TOEGANG TOT HET PRIESTERKOOR

Soms vallen bepaalde zaken op zoals het recente artikel over vrouwen in de kerk, gelezen in het Katholiek Nieuwsblad. Daarin staat onder meer te lezen: ‘Met het maandag 11 januari jl. gepubliceerde Spiritus Domini (een apostolische brief van de paus), verandert de paus het kerkelijk recht en kunnen ook vrouwelijke leken formeel lector en acoliet worden. Vrouwen zullen dus, met een mandaat van de bisschop, de lezingen tijdens de vieringen kunnen voorlezen en de Mis kunnen dienen en de communie uit te kunnen reiken'. 

Lees veder

CARITAS WONDERBARE MOEDER HELPT TIJDENS CORONA EPIDEMIE

Het zijn onzekere tijden die iedereen hard raken. Vanuit de gemeente Heusden wordt hulp (zoals boodschappen doen of een praatje maken) geboden aan iedereen die daar behoefte aan heeft.

Aarzel niet om daar hulp te vragen. U staat er niet alleen voor.

  • Bel: 073-5118350    (9.00 uur – 17.00 uur)
  • Of mail: heusdenhelpt@heusden.nl (klik hier voor meer info)

Geef uw naam en telefoonnummer door, dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen

Als u in de avond of in de nachtelijke uren met iemand contact wilt hebben maak dan gebruik van de luisterlijn (tel.nr. 0900 0767, website: deluisterlijn.nl)

Wanneer u specifiek met iemand van de parochie of Caritas Wonderbare Moeder over uw zorgen wilt spreken kunt u bellen met 06-23826431 (diaken Albert Soeterboek)) of mailen met caritas@wonderbaremoeder.nl

Wij wensen u heel veel sterkte en hopen dat het einde van de crisis snel in zicht komt.

 

NIEUWS

PAS OP: INTERNETCRIMINELEN GEVEN ZICH UIT VOOR PASTORALE BEROEPSKRACHTEN

25 februari 2021
In­ter­netcriminelen geven zich in e-mails uit voor pas­to­rale beroeps­krachten in een poging om de ontvanger aan te sporen geld over te maken. Na eerdere incidenten in de bis­dom­men Breda en Den Bosch is er recent opnieuw een dergelijk incident gemeld. Het is goed om in de parochie aandacht te vragen voor dergelijke incidenten, zodat zowel medewerkers, vrijwilligers als parochianen alert blijven.

FINANCIËELE VERANTWOORDING CARITAS WONDERBARE MOEDER

25 februari 2021
Caritas Wonderbare Moeder wil graag iedereen die heeft bijgedragen aan de projecten van Caritas bedanken. Tevens wil Caritas Wonderbare Moeder verantwoorden waaraan de ontvangen giften zijn besteed. Dat doet zij met de jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020

OPEN DAG ST JANSCENTRUM DEN BOSCH

8 februari 2021
Het St. Janscentrum in Den Bosch opent zijn deuren op vrijdagavond 12 maart a.s. voor een digitale open dag.

BESTUURSWISSELING

31 januari 2021
Met ingang van 1 januari heeft er een wisseling plaatsgevonden in het bestuur van Parochie Wonderebare Moeder.

ACTIE KERKBALANS 2021

31 januari 2021
Ook in 2021 houdt Parochie Wonderbare Moeder weer de actie Kerkbalans. Bisschop de Korte heeft een brief gestuurd waarin hij alle parochiane oproept om zeker in deze tijd een bijdrage te geven aan de parochie.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

23 januari 2021
In 2021 worden er meer statushouders gevestigd in de gemeente Heusden. VluchtelingenWerk Heusden vervult een belangrijke rol bij de integratie bij deze 'nieuwe bewoners'. Het is een belangrijke fase in het leven van de staushouders waarin veel geregeld moet worden en waarbij hulp en een vriendelijk woord zeer welkom is. Wij werken nu met 60 vrijwilligers. Zeer waardevol! Maar we hebben meer hulp nodig. Vandaar ik deze oproep bij u doe.