Home

KERKDIENSTEN VOLGEN VIA LIVESTREAM

De overheid heeft tot 1 juni alle bijeenkomsten verboden, ook die met minder dan 100 mensen. Een viering in de kerk bijwonen gaat dus niet. Parochie Wonderbare Moeder biedt u de mogelijkheid om een Eucharistievieringen en gebedsdiensten via internet bij te wonen.
 

LIVESTREAM VIERINGEN

Een kaarsje laten aansteken

Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. In deze onzekere tijden wilt u misschien liever niet persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om daadwerkelijk een kaarsje aan te steken in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website kerkwinkel.nl, waarvan u hieronder de link vindt. Wij wijzen u er op dat u per bestelling   
€ 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.
 
 
Laat een kaarsje opsteken in Elshout

Misintenties

Voor alle eucharistieviering kunt u een misintentie opgeven op de gebruikelijke wijze: via een briefje in de brievenbus van de pastorie in Drunen, telefonisch (0416-372215 tussen 09.00 12.00 uur) of via onderstaande link.
Misintentie opgeven

Collecte

Tijdens de vieringen in de kerk vindt steeds een collecte plaats. Nu de vieringen in de parochie digitaal zijn, kunt u digitaal bijdragen aan de collecte. Dat wordt eveneens geregeld via kerkwinke.nl. Wij wijzen u er op dat bij elke collectebijdrage die u overmaakt er € 0,50 extra bijkomt voor de betalingskosten.
 
Geef in de collecte

Zondagsmis volgen

Wilt u de viering van de laatste zondag op een later tijdstip bekijken, dan kan dit via onderstaande link

Viering laatste zondag

OVERZICHT KERKDIENSTEN

Onderstaand een overzicht van de eucharistievieringen en gebedsdiensten die via nevenstaande livestream zijn te volgen.
 
 Maandag
 
 18.30 uur    
 
 Uur van stilte en gebed met
uitstalling Allerheiligste
 Dinsdag  18.30 uur  Rozenkransgebed
   19.00 uur  Eucharistieviering
 Woensdag  18.30 uur  Rozenkransgebed
   19.00 uur  Eucharistieviering
 Donderdag  18.30 uur  Rozenkransgebed
   19.00 uur  Eucharistieviering
 Vrijdag  18.30 uur  Rozenkransgebed
  19.00 uur  Eucharistieviering
 
De weekendvieringen zien er als volgt uit:
zaterdag 30 mei 19.00 uur eucharistieviering met orgelspel
zondag 31 mei -
1e Pinksterdag
10.00 uur
 
eucharistieviering mmv klein Chantemble
 
maandag 1 juni -
Heilige Maria,
Moeder van de Kerk
10.00 uur
 
 
eucharistieviering 
 
 
 

MEIMAAND IN ELSHOUT

De traditionele meimaand in Elshout wordt vanwege de coronacrisis heel anders. ,,Het doet ons pijn, het is zo onwerkelijk maar het is niet anders. De gezondheid van mensen staat voorop", aldus pastores en Werkgroep Mariabedevaart die zich inzetten voor de verering van de Wonderbare Moeder.

Hoewel alle officiële activiteiten in de Mariabedevaartsmaand zijn afgelast, zal de kerk in deze periode wel open zijn voor mensen die de kerk willen bezoeken (behalve op zondag van 10.00 tot 11.00 uur i.v.m. opnames), een kaarsje willen opsteken, willen bidden of een moment van bezinning willen houden. Wel moeten mensen daarbij de regels en richtlijnen rond corona in acht nemen.

Heilige Mis in meimaand via livestream

Het zal een meimaand worden die we niet snel zullen vergeten. Geen publieke Eucharistievieringen mogen worden opgedragen. Toch willen we niet bij de pakken neerzitten. Al is het niet ideaal, we zullen de H. Mis op zondag in de kerk van Elshout opdragen met een klein groepje en live streamen. Zo kunnen parochianen en pelgrims met ons verbonden zijn, al is het dan via de huiskamer op iPad, laptop of computer. De digitale Mis wordt gehouden om 10.00 uur, niet te vroeg en niet te laat. Dat is ook ongeveer de tijd welke parochianen en pelgrims gewoon zijn om naar de kerk te komen. Op zaterdagavond wordt om 19.00 uur ook een H. Mis via livestream uitgezonden vanuit Elshout. Klik hier om de livestream te volgen

Honderden bedevaartgangers

Ook Onzen Dag, de afsluiting van de Mariameimaand gaat niet door. De bedoeling is deze te verplaatsen naar een andere zondag. Traditioneel trekt de Meimaand honderden bedevaartgangers naar Elshout voor de verering van Maria en om bij de Wonderbare Moeder een kaarsje op te steken. In de kerk van St. Jan Evangelist worden dan verschillende vieringen gehouden. Ook heeft normaal gesproken een processie plaats vanuit de kerk naar de Mariakapel. 

Kaarsje aansteken bij het kapelpark aan de Gorsweide

Om de Mis live te streamen moet de kerk op zondag helaas tijdens de opname dicht. Het mag ten eerste geen publieke Mis worden en ten tweede stoort het in en uitgaan van bezoekers de opname van de Mis. Maar we begrijpen goed dat er ook pelgrims naar Elshout zelf willen komen om toch de kerk te bezoeken. Helaas kan dat dan niet tijdens de opname van 10.00 uur tot 11.00 uur. Dat kan wel ervoor (de kerk is open vanaf 8.30 uur) en erna (tot 17.00 uur).

In het uurtje van de opname zijn parochianen en pelgrims van harte welkom om bij de Mariakapel aan de Gorsweide (Kapelstraat) een kaarsje op te steken. Er zal zo nu en dan ook muziek of zang zijn voor de kerkbezoekers (voor of na de Mis) ofwel op het kerkplein of bij de Mariakapel. We willen er wel uitdrukkelijk op wijzen dat mensen de regels van het RIVM en de Bisschoppenconferentie in acht dienen te nemen en minstens 1,5 meter afstand dienen te houden van elkaar. Vooral in deze tijd van Corona-crisis wil Elshout ondanks de maatregelen die gelden mensen de mogelijkheid bieden om steun en troost te vinden bij Maria. 

Dorstige boer

Volgens de overlevering verscheen in de twaalfde eeuw Maria op de Gorsweide aan een dorstige boer die vlas aan het zaaien was. De dorstige boer zou door Maria drinkwater uit een nabijgelegen sloot zijn aangeboden. Het was het lekkerste wat hij ooit had gedronken. Op de akker zou de kapel zijn gebouwd. Zo ontstond de bedevaart naar Elshout.

CARITAS WONDERBARE MOEDER HELPT TIJDENS CORONA EPIDEMIE

Het zijn onzekere tijden die iedereen hard raken. Vanuit de gemeente Heusden wordt hulp (zoals boodschappen doen of een praatje maken) geboden aan iedereen die daar behoefte aan heeft.

Aarzel niet om daar hulp te vragen. U staat er niet alleen voor.

  • Bel: 073-5118350    (9.00 uur – 17.00 uur)
  • Of mail: heusdenhelpt@heusden.nl (klik hier voor meer info)

Geef uw naam en telefoonnummer door, dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen

Als u in de avond of in de nachtelijke uren met iemand contact wilt hebben maak dan gebruik van de luisterlijn (tel.nr. 0900 0767, website: deluisterlijn.nl)

Wanneer u specifiek met iemand van de parochie of Caritas Wonderbare Moeder over uw zorgen wilt spreken kunt u bellen met 06-23826431 (diaken Albert Soeterboek)) of mailen met caritas@wonderbaremoeder.nl

Wij wensen u heel veel sterkte en hopen dat het einde van de crisis snel in zicht komt.

 

NIEUWS

MARIALIEDJES GESPEELD DOOR FIEDELINO

27 mei 2020
Fiedelino, het vioolensemble uit Drunen, heeft tijdens een viering in de St. Jan in Elshout prachtige Marialiedjes gespeeld. Een van de ouders heeft hier een mooie video van gemaakt. 

Pieter de Both, huisarts

20 mei 2020
Mevrouw V. was een patiënt van mij. Zij woonde in een aanleunwoning aan de overkant van de weg tegenover mijn huisartspraktijk. Hoewel slecht ter been kwam ik haar regelmatig elders in de wijk tegen. Een boodschappentas bungelde aan het stuur van haar rollator, die zij voorovergebogen voor zich uit duwde. Altijd vriendelijk en minzaam groetend zag ik haar zo meer in het voorbijgaan dan op mijn spreekuur.

Pastoor Hedebouw

2 mei 2020
Corona of kroon. Het is als een doornenkroon dat op het hoofd van onze samenleving is geplaatst. Maar in deze flitsen gaat het over wat het ons persoonlijk doet. Zoals u weet heb ik waarschijnlijk corona gehad. Dat is begonnen op woensdag 11 maart. Maar de klachten waren mild. Ik ben maar 4 dagen echt ziek geweest. Daarna ging het wel en knapte ik (na een lichte terugval) snel op.


 

Diaken Soeterboek

2 mei 2020
Hoe corona dichtbij kwam....
Het is maandag 16 maart 2020 als een  man in een blauwe overal met capuchon, beschermende bril en mondkapje mijn slaapkamer binnenstapt. Of ik nog lopend de trap af kan en de ambulance in kan klimmen? Daarna krijg ik een infuus en zuurstof toegediend. Zo ziet corona er dus uit....
 

Carla van Mook, lid werkgroep Mariabedevaart

2 mei 2020

Diaken Albert Soeterboek vroeg mij een stukje te schrijven, over de meimaandbeleving in 2020, voor in de flitsen van mei.

Wel, dit is een moeilijke tijd voor veel mensen en ook voor mij. Geen voorbereiding voor de meimaand in Elshout, zelfs niet voor Onzendag. Misschien dat deze dag nog op een ander tijdstip dit jaar plaatsvindt, maar toch daardoor heel anders.

Bert

2 mei 2020
Na de kerksluitingen van Heusden en Herpt ging ik op zaterdag om 17.00 uur graag naar de eucharistieviering in de kapel van het Zorgcentrum St. Antonius. Het busje uit Herpt kwam vaak al om 16.45 uur en ook de meeste andere kerkgangers kwamen op tijd. Gezellig in de kapel elkaar ontmoeten; meestal waren er tussen de 15 en 20 gelovigen.

Harrie de Poot, interim-voorzitter Caritas Wonderbare Moeder

1 mei 2020

Nu het coronavirus de wereld zo in zijn greep houdt moest ik onwillekeurig denken aan het SOS-signaal. De wereld is in nood en we moeten alle zeilen bijzetten om het virus een halt toe te roepen. De afkorting SOS staat voor ‘Save Our Souls’ en dat is ook iets waar we als samenleving nu hard aan (moeten) werken.