TER OVERWEGING

ONMACHT EN HOOP

Onmacht. Een gevoel waar we allemaal wel eens tegenaan lopen. Onlangs hoorde ik over een ouder die geen contact meer had met een kind. Vreselijk moet dat zijn. Ik ga nu niet in op de reden waarom en de schuldvraag maar laat het duidelijk zijn dat er altijd twee kanten zijn aan een verhaal. Maar hoe het ook gekomen is, het feit blijft dat er geen contact meer is. Wat die ouder ook doet, het is ijzig stil aan de overkant. Mensen kunnen onbereikbaar zijn of zich onbereikbaar maken om welke reden dan ook. 

Lees verder

Agenda

Nabestaandenbijeenkomst

13 november 2019
10:00 uur

Kerkwerken groep 2

13 november 2019
18:30 uur

Repetitie Uitvaartkoor

13 november 2019
13:30 uur

Voorbereiding Eerste Heilige Communie

13 november 2019
16:30 - 18:00 uur

Ceciliaefeest Gemengd Koor

15 november 2019
17:30 uur

Reunie Bedevaart Banneux

19 november 2019
20:00 uur

Hulp nodig

Wanneer u een dringende hulpvraag heeft voor materiële of geestelijke ondersteuning kunt u een beroep doen op Caritas.
Hulp vragen

Nieuws

Nabestaandenbijeenkomst

6 november 2019
Op woensdag 13 november is voor mensen, die tussen 1 augustus 2018 en 1 augustus 2019 een dierbare hebben verloren, een nabestaandenbijeenkomst in het Mariahuys in Elshout, Kerkstraat 37.
 
nabestaanden

Werelddag voor de armen

6 november 2019
In het weekend van 16 en 17 november a.s. staan de eucharistievieringen in onze kerken in het teken van Werelddag voor armen. 

Kliederkerk zondag 24 november

6 november 2019
Al kliederend ontdekken kinderen wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent in het alledaagse leven.