Maria bedevaart Elshout

Gedurende de meimaand staat Maria bij alle katholieke kerken in een bijzondere belangstelling. In Elshout staat Maria wel extra in de belangstelling. Dit is gebaseerd op een legende uit de twaalfde eeuw waarin Maria verschijnt aan een boer. Al spoedig verrijst hier een kapel met op het altaar een beeld van de moedermaagd. Hier verhoorde Maria de gebeden van haar kinderen. Jaarlijks trekken vele pelgrims uit de wijde omgeving naar Elshout om de Wonderbare Moeder te vereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen in de meimaand

In de meimaand zijn er daarom in Elshout extra Eucharistievieringen, maar liefst drie per weekend! (zondag 08.00 uur, 09.30 uur en 11.30 uur). Tevens is er iedere om 18.00 uur aanbidding en 18.30 uur Rozenkransgebed.
Veel koren uit de omgeving willen tijdens de meimaand graag hun medewerking verlenen aan een van de Eucharistievieringen.

Legende Wonderbare Moeder Elshout

In de twaalfde eeuw, aldus de legende, was een Drunense boer op zijn akker aan de Gorseweide, vlas aan het zaaien. Vermoeid van zijn werk en door dorst gekweld, zag hij opeens een majestueuze vrouw voor zich verschijnen. Hij vroeg haar om drinken en het water, dat zij uit de nabijgelegen sloot schepte, was het smakelijkste, dat hij ooit had gedronken. Terwijl hij zijn dorst lest, voelt hij de liefde voor Maria in zijn hart ontbranden en hij besluit, wanneer het vlas gerijpt is, een kapel ter ere van haar te zullen bouwen. Als hij de volgende dag bij zijn akker komt, ziet hij dat het vlas op wonderbaarlijke wijze tot rijpheid is gekomen. Hij plukte een handvol vlas en spoedde zich ermee naar de pastoor. Nauwelijks had dit gerucht zich onder de dorpsbewoners verspreid, of zij ijlden naar de Gorseweide om zich te overtuigen. Spoedig verrees een kapel met op het altaar een beeld van de moedermaagd. Hier verhoorde Maria de gebeden van haar kinderen.

Aldus de mondelinge overleveringen, want oude geschriften hierover zijn niet bekend. Jaarlijks trekt de kerk van Elshout vele pelgrims. Zij komen om de Wonderbare Moeder te vereren.

De Onze Lieve Vrouwe Schuts van Elshout is nauw met de Mariaverering verbonden. Uit het bestaan van een Mariakapel reeds in de 14e eeuw concluderen we dat er een Mariabroederschap of gilde moet zijn opgericht om de Mariaverering te bevorderen.

Processie - Onzen Dag

Jaarlijks op 31 mei is er om 19.00 uur een Sacramentsprocessie vanuit de kerk St. Jan Evangelist naar de Mariakapel en terug. Aansluitend aan de processie is er een eucharistieviering. Elk jaar wordt een bijzondere bedevaartganger gevraagd om als hoofdcelebrant voor te gaan in deze processie. Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan deze bedetocht.  
 

Impressie processie

Immaterieel erfgoed

Onzen Dag is aangemerkt als immaterieel erfgoed. Het is een traditie, ritueel dat binnen de gemeenschap als een vorm van cultureel erfgoed wordt gezien. 

 
 
Informatie erfgoed

Vrienden van Mariabedevaart

Een bijzonder plekje voor de Wonderbare Moeder?
 
Als u in uw hart een bijzonder plekje bewaart  voor Maria dan kunt u nu vriend worden van de Mariabedevaart Elshout. Het beeldje van de Wonderbare Moeder wordt daar al meer dan zeven eeuwen lang vereerd in de kerk  van St. Jan Evangelist. De Werkgroep Mariabedevaart stelt zich al meer dan tien jaar lang tot doel die verering van Maria te bevorderen. Velen bezoeken door het jaar heen de Mariakapel aan de Gorseweide waar zij door gebed  steun en vertrouwen vinden.Deze verering, alsmede de viering van de Mariafeesten door het jaar, de speciale aandacht in de meimaand en de zorg voor Maria en haar kapel, worden mede mogelijk gemaakt door uw donatie.

Wilt u deze eeuwenoude traditie met ons in stand en in ere houden en op de hoogte blijven van de activiteiten rondom de Mariabedevaart in Elshout? Wordt dan lid van 'Vrienden van Mariabedevaart'. De werkgroep Mariabedevaart houdt u dan op de hoogte van de activiteiten via e-mail en nieuwsbrief.

Steun dan de Mariabedevaart in Elshout en wordt vriend door uw gebed en/of doneer een bedrag op rekeningnummer NL92RABO0112605214 t.n.v. ‘Vrienden van Mariabedevaart Elshout’. Voor meer informatie of aanmelden als vriend van Mariabedevaart: mail naar vrienden@wonderbaremoeder.nl.