www.wonderbaremoeder.nl

Intenties

Misintenties kunt u opgeven bij het parochiesecretariaat,
tel: (0416) 37 22 15 of via e-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
of op werkdagen tussen 09.00 - 12.30 uur op de pastorie, Raadhuisplein 2, DrunenVieringen en misintenties deze week:

     
woensdag 24 mei
11.00 uur

St. Lambertuskerk Drunen

Uitvaart Piet Lommers (91 jaar)
14.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Zonnebloemviering - Eucharistieviering
18.00 uur Zorgcentrum Zandley Drunen  Rozenkransgebed
18.30 uur Zorgcentrum Zandley Drunen  Eucharistieviering
    - Dily Mather
     
donderdag 25 mei - Hemelvaart  
08.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. Harmonie Drunen
    - voor ruiters en amazones en hun paarden
- uit dankbaarheid voor een 50-jarig bedrijfsjubileum
09.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. St. Cecilia Kaatsheuvel en St. Cecilia de Moer
    - Riet van der Linden-Daleweij
- voor verjaardagen en een een huwelijksverjaardag, voor een goed huwelijk van kleindochter Marjolijn
  van Wijck 
- Anni en Mari van de Griendt-Peters, Cor en Adriaan van Mook-v.d. Leur en Riet en Jos Kokx-van de Leur
11.00 uur plein voor de kerk paardenzegen
11.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. AWK Elshout
    - overleden leden KBO-Elshout: Jans van Delft-Smulders, Jan Dreef, Nollie Muskens-Pijnenborg,
  Nellie Spierings, Cor van der Aa, Nol van Delft, Gerard van Hulten, Jos van Sluisveld,
  Rina Brok-Vissers en Bertha Klerks-Klijn
- ouders van Hulten-de Bont en overleden famlieleden
- Toon van Heesbeen en Jolanda van Delft
     
vrijdag 26 mei
18.30 uur

St. Jan Evangelist Elshout

Rozenkransgebed
19.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering
     
zaterdag 27 mei
13.30 uur

St. Lambertuskerk Drunen     

Biechtgelegenheid
17.00 uur Zorgcentrum St. Antonius Heusden Eucharistieviering
19.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor
    - Wim en Riet van Beek-Huurman
     
zondag 28 mei
08.00uur

St. Jan Evangelist Elshout

Eucharistieviering m.m.v. Vioolschool Fiedelino
09.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor
    - voor onze Wonderbare Moeder uit dankbaarheid
- Riet van der Linden-Daleweij
- Toon van Biljouw
11.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. Cantus Kets
    - Cees en Maria van Rooij-van der Sanden (jrgt.)
- overleden ouders van der Sanden-van Rooij
- Jans van Delft-Snelders (jrgt.)
     
maandag 29 mei
18.30 uur

St. Lambertuskerk Drunen

Uur van stilte en gebed
     
dinsdag 30 mei
08.15 uur

St. Lambertuskerk Drunen

Eucharistieviering
18.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Rozenkransgebed
19.00 uur St. Catharina Heusden Rozenkransgebed
     
woensdag 31 mei - 'Onzen Dag'  
15.00 uur Zorgcentrum Zandley Drunen Rozenkransgebed
15.30 uur Zorgcentrum Zandley Drunen Eucharistieviering
19.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Processie naar de Mariakapel. Moment van aanbidding en bezinning in het kapelpark.
    Terugkeer naar de kerk waar de afsluitende viering zal plaatsvinden.
M.m.v. Gemengd Koor, Dameskoor, Fanfare E.M.M. en O.L.V. Schuts
- Frans van Iersel
- Bert en Erik van der Lee en Wouter en Dien Pullens-Klerks
- uit dankbaarheid voor Theo van Eijk en wederzijdse familie
- Bertus Pols-Pulles
     
donderdag 1 juni
18.00 uur

St. Jan Evangelist Elshout

Uitstelling en aanbidding
18.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Rozenkransgebed
19.00 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering
     
vrijdag 2 juni
18.30 uur

St. Lambertuskerk Drunen

Eucharistieviering
     
zaterdag 3 juni
10.30 uur

Zorgcentrum Zandley Drunen

Gildemis St. Hubertusgilde
13.30 uur St. Lambertuskerk Drunen Biechtgelegenheid
17.00 uur Zorgcentrum St. Antonius Heusden Eucharistieviering
19.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering met volkszang
     
zondag 4 juni - 1e Pinksterdag  
09.30 uur St. Jan Evangelist Elshout Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor
    - Marie, An, Kees en Johan de Hart
10.15 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering m.m.v. de Jeugdcantores
    Kinderwoorddienst
- overleden familieleden van de families van Gils-Simonis
     
maandag 5 juni - 2e Pinksterdag  
09.30 uur St. Jan Evanelist Elshout Eucharistieviering
11.00 uur St. Lambertuskerk Drunen Eucharistieviering met volkszang
     
     
     
Doop:
In principe wordt er op de 1e en 3e zondag in Drunen, op de 2e zondag in Elshout en op de 4e zondag in Heusden/Herpt gedoopt.
Aan de doop gaat een voorbereidende avond vooraf.
De eerstvolgende avond is op donderdag 15 juni.
Voor doopafspraken kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bellen met het parochiesecretariaat, tel: (0416) 37 22 15.