VRIJWILLIGERS GEZOCHT

23 januari 2021
In 2021 worden er meer statushouders gevestigd in de gemeente Heusden. VluchtelingenWerk Heusden vervult een belangrijke rol bij de integratie bij deze 'nieuwe bewoners'. Het is een belangrijke fase in het leven van de staushouders waarin veel geregeld moet worden en waarbij hulp en een vriendelijk woord zeer welkom is. Wij werken nu met 60 vrijwilligers. Zeer waardevol! Maar we hebben meer hulp nodig. Vandaar ik deze oproep bij u doe. 

Wij zoeken vrijwilligers voor de begeleiding van statushouders in de gemeente Heusden. Het liefst voor minimaal een dagdeel per week. Wij zoeken vooral taalcoaches, begeleiders, startcoaches (op kantoor) en tolken (Arabisch en Tigrinya).

Wij organiseren woensdagavond 27 januari een online inspiratiebijeenkomst voor geinteresseerden. Aanmelden hiervoor kan via heusden@vluchtelingenwerk.nl

Heel graag tot dan!

Vriendelijke groeten,

Wendy Verhagen
Teamleider locatie Heusden

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
Burg. van de Heijdenstraat 17, 5151 HK  Drunen
T 0416 376 736
heusden@vluchtelingenwerk.nl
Werkdagen: maandag / woensdag (ochtend) / donderdag