Géén vieringen op Kerstavond (alleen livestream)

Het coronavirus treft momenteel ons land weer hard. Ondanks het lichtpuntje dat er binnenkort een vaccin beschikbaar is, moeten we ons nu noodgedwongen weer houden aan een door de regering opgelegde strenge lockdown. Kerstmis in dit jaar van de pandemie doet daarom een beroep op onze solidariteit.

De regering roept ook de godsdiensten en haar gebedshuizen op om geen fysieke religieuze bijeenkomsten te houden. De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland hebben dit advies bekeken en bepaald dat voor parochiekerken er geen publieke vieringen zullen zijn tijdens kerstavond en de kerstnacht. Op andere dagen gedurende deze harde lockdown (vanaf 1e Kerstdag) mogen er wel publieke vieringen gehouden worden voor maximaal 30 personen.

U zult begrijpen dat dit een moeilijk besluit was voor de bisschoppen. Het is ingegeven door het feit, dat het algemeen belang op dit moment groter is dan het al dan niet openhouden van onze kerkdiensten op Kerstavond. Onze gemeenschap heeft dit jaar zelf ervaren hoe groot de impact van het virus kan zijn op de gezondheid. Wij als pastores hebben zelf te maken gehad met een Corona-infectie met alle gevolgen van dien. We volgen deze maatregel dan ook om én onszelf én ook de bezoekers te beschermen. Bovenal willen wij solidair zijn met al die mensen die op de een of andere manier geraakt worden door het virus in hun gezondheid, inkomsten en bewegingsvrijheid. Wij willen solidair zijn met al die vrouwen en mannen die in de zorg werkzaam zijn en die rekenen op onze daadwerkelijke inzet om het virus in te dammen.

We hopen dat ook u met ons solidair wilt zijn. U kunt kerstmis ook thuis op een religieuze manier vieren. Volg bijvoorbeeld op deze website de vieringen die via de computer of de tv (HTR) uitgezonden worden. We begrijpen dat dit anders is en wellicht als een teleurstelling zal worden ervaren, maar laten we dit offer van solidariteit brengen. Soms is het goed om geen gebruik te maken van alles wat mogelijk is, maar om in solidariteit met anderen ons lot te dragen.

De pastores en het parochiebestuur wensen u een zalig kerstfeest toe en een in alle opzichten gezegend nieuwjaar. Houdt u onze website in de gaten voor eventuele mededelingen omtrent de vieringen. Er is een bekend lied met de bemoedigende tekst: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.…’. Wij bidden met en voor u dat Jezus, het Kind van Bethlehem, dat licht mag zijn in deze duisternis en dat Hij u warmte en vreugde mag schenken.

Pastores en parochiebestuur Parochie Wonderbare Moeder