TER OVERWEGING

EEN CRISIS OM ER BETER VAN TE WORDEN......

Het einde van de zomer nadert en iedereen probeert zo goed en zo kwaad Timpaan met het Laatste Oordeel ingang kathedraal Santiago de Compostellamogelijk de draad in Coronatijd weer op te pakken. We maken ons allemaal zorgen over de maatschappelijke gevolgen van de pandemie. Velen willen terug naar het normale leven en de economische activiteiten hervatten. Natuurlijk, maar dat ‘normale leven’ zou niet langer het sociale onrecht en de milieuvervuiling moeten behelzen. De pandemie is een crisis en je komt niet uit een crisis als voorheen: of we komen er beter uit, of juist slechter. We zouden er beter uit moeten komen, om het sociale onrecht en de milieuvervuiling aan te pakken. We hebben nu de kans om een andere en betere wereld op te bouwen. We kunnen bijvoorbeeld een economie laten ontstaan die gericht is op de ontwikkeling van de armen, en niet alleen op hulpverlening. Daarmee wil ik hulpverleners niet tekort doen, want hulpverlening is belangrijk. Denk maar aan de mensen van de Voedselbank, Schuldhulpverlening, Vluchtelingenwerk etc.

Meer doen

Maar we moeten meer doen om de problemen op te lossen die ervoor zorgen dat wij hulp moeten verlenen. Geen economieën stimuleren die naar oplossingen grijpen die de samenleving vergiftigen, zoals productieprocessen die niet leiden tot het creëren van menswaardig werk. Het streven naar winst staat in wezen los van de ‘ware’ economie, die van nut moet zijn voor alle mensen zoals Paus Franciscus schrijft in de encycliek Laudato Si’. Dat streven naar winst heeft soms geen oog voor de schade die toegebracht wordt aan ons gemeenschappelijk huis, onze leefwereld. Als we leven volgens het Evangelie brengt ons dat ertoe te denken en te bouwen aan een economie waarin de mensen, en vooral de armen en kwetsbaren, centraal staan.

Allereerst de armen

En datzelfde Evangelie spoort ons aan om straks het geneesmiddel voor het COVID-virus allereerst te doen toekomen aan degenen die er het meest behoefte aan hebben. Het zou treurig zijn als we bij de verspreiding van het vaccin voor COVID-19 de prioriteit geven aan de rijksten! Het zou treurig zijn als zo’n vaccin eigendom wordt van een of andere staat en niet wereldwijd beschikbaar komt voor iedereen. Paus Franciscus gaf ons onlangs een waarschuwing en een opdracht in een van zijn audiënties: ‘Wat een schandaal zou het zijn als alle economische hulp die we voorbij zien komen en waarvan het grootste deel publiek geld is, vooral bedoeld is om industrieën en multinationals te redden die niet bijdragen aan het betrekken van mensen in de marge, aan de bescherming van de armen, aan het algemeen welzijn of de zorg voor de schepping’. Als het aan hem ligt dan nemen we onderstaande criteria als de leidraad voor mogelijke (financiële) hulp aan het bedrijfsleven:

  1. Bedrijven dragen bij aan het betrekken van de gemarginaliseerden
  2. Bedrijven dragen bij aan de bescherming van de armen
  3. Bedrijven dragen bij aan het algemeen welzijn
  4. Bedrijven dragen bij aan de zorg voor de schepping

Het gaat dus volgens de paus om deze vier criteria. Als christen wil ik me daarbij aansluiten.

De wereld veranderen

Als het virus ervoor zorgt dat de onrechtvaardige wereld voor de armen en de meest kwetsbaren opnieuw versterkt wordt, moeten we deze wereld veranderen. Naar het voorbeeld van Jezus, de ‘arts van de lichamelijke, sociale en geestelijke genezing’. Zo genas Jezus. ‘Wij moeten nu in actie komen om de epidemieën te bestrijden die veroorzaakt worden door kleine onzichtbare virussen, en epidemieën die veroorzaakt worden door groot en zichtbaar sociaal onrecht’, aldus paus Franciscus. Hij stelt voor dat we dat doen door te vertrekken vanuit Gods liefde en de periferie, de mensen aan de rand van de samenleving, in het centrum te zetten en vooral de allerarmsten op de eerste plek.

 

Beter uit de crisis komen

Laten we niet vergeten langs welke maat we gemeten zullen worden. Jezus zegt het ons letterlijk in het evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 25 bij het Laatste Oordeel (zie foto bovenaan). Laten we dat bij het oplossen van de pandemie in de praktijk brengen. ‘Vertrekkend vanuit deze concrete liefde, verankerd in de hoop en gestoeld op het geloof, is een gezondere wereld mogelijk’, zegt Franciscus. Als we dat niet doen, zullen we slechter uit de crisis komen. Met Gods hulp en kracht lukt het ons om er beter uit te komen en antwoord te geven op de noden in de wereld van vandaag...

Diaken Albert Soeterboek