Ter overweging

KIJKEN OF DOEN

Sport kijken. Het is een hobby van vele mensen. En zeker in deze tijd van wielrennen en voetbal is er heel wat te zien. Niet alleen bij de heren maar ook bij de dames. Maar er zijn ook mensen die er niet zo van houden. Die doen liever zelf aan sport dan naar iemand anders te kijken die sport beoefent. Je hebt een namiddag vrij en het is mooi weer: dan ga je toch niet naar anderen kijken die bewegen, dan ga je toch zelf lekker eropuit, zeggen die mensen. Voor beiden is er wat te zeggen, ieder zijn eigen voorkeur. Sport kijken is opgaan in andermans strijd maar ook in andermans glorie. En het is mooi om andere mensen topprestaties te zien neerzetten of te zien knokken in de strijd. Maar tegelijkertijd is het toch passief, je doet zelf niet mee.

Maar wat als we die houding van ‘kijken naar een ander’ meenemen naar de Mis? Wat als we naar de Mis gaan om stil te zitten en te kijken naar wat een ander doet of zegt, hoe een ander bidt? Bij velen is het vroeger zo geleerd als je naar de Mis kwam: stt…stilzitten en kijken. Passief dus. Men zit te kijken en hoopt misschien om iets te beleven, iets te ontvangen.

Het punt is niet in de eerste instantie dat we iets krijgen, al krijgen we heel veel. Het gaat om wat we geven. We zijn in de Mis om een offer te brengen, we zijn er niet om simpel de priester te zien bidden. Hoezo een offer brengen? Twee euro in de collecteschaal?
Als u af en toe naar de Mis gaat kent u wel dat moment in de Mis waar de priester zegt: “Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de almachtige Vader.”  En we antwoorden dan: “Moge de Heer het offer uit onze handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.”  Wat we hier zeggen, daar gaat de Mis over: een offer dat we geven opdat God wordt geëerd.

God geëerd? Heeft hij dan onze eer nodig? Is Hij anders boos of slecht gezind en moeten wij Hem goed stemmen met onze offers? Neen. God heeft onze eer niet nodig. Zonder die eer is Hij evengoed God, even liefdevol, even barmhartig. Maar het punt zit hem bij ons. Wij hebben het nodig om onze Schepper te eren, te danken en te loven. Doen we dat niet, dan vervallen we tot onszelf, dan geven we ons eigen ‘Ik’ of ‘wij’ de voorkeur, dan stellen we onze Schepper niet meer centraal maar onszelf. En de hoofdregel van ons geloof is: bovenal bemin God en de naaste als jezelf. Bovenal, dus nog boven onszelf. Maar het bijzondere is dat als we God centraal stellen en Hem eren, we eigenlijk ook bezig zijn met ons eigen heil en geluk daar wij in God geworteld zijn. Het brengt ons tot ons diepste zelf, tot ons eigen wezen als kind van God.

En de grootse eer die we de Vader kunnen brengen is de eer die Zijn Zoon Hem gegeven heeft tijdens zijn aardse leven. Vooral toen Hij werd mishandeld en gedood door mensen en toch zelfs in die situatie steeds koos voor Zijn Vader en de mensen. Jezus is het Lam Gods dat Zichzelf totaal geeft aan zijn Vader, wat er ook gebeurd, zelfs tot op het kruis. Dat offer van Jezus hoeft niet meerdere keren worden gedaan. Toch heeft Jezus de Eucharistie ingesteld om dat ene offer door de Heilige Geest telkens opnieuw present te stellen omwille van ons. Hij heeft gezegd: Blijft dit doen om Mij te gedenken. Blijft dit doen. Jezus vraagt van ons: doet dit om eer te brengen aan de Vader, om zo ook heil en genezing te ontvangen, om verlossing te ontvangen: “tot lof en eer van zijn naam, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk”. De priester doet het dus niet alleen, wij allen samen brengen dat offer als gedoopten. Alleen is de priester door God geroepen om de gedoopten daarin voor te gaan en te leiden.

Laten we dan niet passief in de kerk zitten en maar zitten kijken, wachtend op een beleving, inspiratie of educatie. Proberen we actief mee te doen door ons leven aan God toe te vertrouwen en te verbinden met het ene offer van Jezus. En we mogen daarna Jezus zelf ontvangen als Gods grootste geschenk aan ons om zo vervuld te worden van Hem en samen een te worden tot lichaam van Christus.

Pastoor Hedebouw