DE DIRECTEUR

Een tijdje geleden zag ik op tv een programma over een directeur van een groot ziekenhuis. In het kader van een actie om zich beter in te kunnen leven in de werkomstandigheden van zijn bedrijf, ging hij voor een korte tijd in de keuken staan en later in de wasserij. Ook liep hij mee met de verzorgenden op de afdeling geriatrie en later met de cliniclown en zo nog andere afdelingen. Het was een heel mooie ervaring voor de directeur om zijn bedrijf op die manier te leren kennen, zich in te kunnen leven en mee te kunnen leven met zijn personeel en gevoel te ontwikkelen voor de lokale problemen die zich voordoen. En het was mooi voor de werknemers om de rollen omgedraaid te zien en hun directeur een keer bij zich te hebben en uit te moeten leggen wat hij moest doen.

Kerstmis gaat ook hierover. De ‘directeur’ van het hele heelal komt naar de aarde om zich in te leven in het gewone wel en wee van elke aardbewoner. Ik zeg dit een beetje gechargeerd, want eigenlijk is het nog anders. God is heel sterk verbonden met het wel en wee van elke mens die Hij heeft gemaakt, alleen wij wisten en weten dat niet. Hij laat nu duidelijk zien hoe betrokken Hij is. Hij komt als mens op aarde, geboren in armoedige omstandigheden, uit eenvoudige ouders. Zo eenvoudig, zo nederig. Zonder pracht en praal. Tot zijn dertigste blijft Hij als arbeider in de timmerzaak van zijn voedstervader werken en tafeltjes en stoelen repareren, deuren en vensters herstellen. En dat in een klein gehucht, onopvallend voor de toenmalige wereld. De vriendelijke en goede timmerman was Hij. Zijn openbare jaren waarvan we het meeste weten zijn er maar drie jaar geweest. En ook daar koos Hij voor de eenvoudige weg, zocht de gewone man op, de zwakkeren, vergaf zijn vijanden, was bezorgd voor weduwen en wezen. Maar toch is Hij de Koning der koningen, door Hem is alles wat bestaat geschapen, door Hem ‘is’ alles.

Kerstmis mag ons die nederigheid van God leren. Want de God van het christendom is een God die Zich verbergt. Kijk maar naar zijn schepping. Als een mens iets maakt, dan plakt daar zijn etiket op, een merknaam, een logo. Maar op de schepselen is de naam van de Maker niet geschreven, God dringt zich niet op. Het is aan de mens om dat te ontdekken. 

God is geen hoge Instantie ver verheven boven ons, maar als een Aanwezigheid te midden van het leven. Gods verhevenheid is zeer dichtbij en heel betrokken op de mensen en wat hen bezighoudt. De God die geen behoefte heeft aan het schepsel en er geen zorg voor heeft bestaat niet. De God die te ver weg en verborgen is om Hem te kennen bestaat niet. De God die te machtig is zodat we hem slechts kunnen vrezen bestaat niet. De God die op een afstand ons bekijkt als een ongeïnteresseerde toeschouwer bestaat niet. De God die wij ons voorstellen als alleen met zichzelf bezig bestaat niet.  De God die in een groot boek onze zonden bijhoudt als een politieman bestaat niet. Dat zijn valse goden die wij ons inbeelden en die ons losmaken van God die Jezus ons heeft laten zien.

Kerstmis is vieren dat God midden onder ons is, veel eenvoudiger en dichter dan wij kunnen denken. Dat Hij met ons is begaan. En Hij nodigt ons uit hetzelfde te doen in zijn Geest en met anderen begaan te zijn.

Zalig Kerstmis!

Pastoor Hedebouw