WEEK VAN DE SCHEPPING

21 november 2020
In september 2020 is de jaarlijkse 'Week van de Schepping' gevierd. Vanuit de bisschoppen zijn de parochies toen opgeroepen ter gelegenheid daarvan een fruitboom te planten: deze boom symboliseert mooi de oproep om de vruchten van de aarde te delen.
 
Caritas Wonderbare Moeder heeft daartoe een appelboom aangeschaft die op 15 november (tijdens de Zondag van de Armen)in de mis is gezegend en nadien in de parochietuin geplant is.