WE MAKEN SAMEN HET VERSCHIL, ZEKER IN DEZE CORONATIJD

11 mei 2021

Ook vanuit Caritas Wonderbare Moeder zijn we het afgelopen jaar beperkt geweest in onze mogelijkheden het nodige te betekenen binnen onze parochiegemeenschap. Allerlei activiteiten konden wegens de coronacrisis geen doorgang vinden, zoals koken voor buitenlandse buurtgenoten en de vredesweek. Daar waar we konden hebben we toch geprobeerd zaken op te pakken: we hebben via de ziekenbezoekgroep de zieken in onze parochie met Palmpasen verblijd met een Noveenkaars met een mooie kaart en een bijpassend gedicht. En we hebben extra aandacht gevraagd in de lokale pers voor de inzameling van houdbare levensmiddelen ten behoeve van de lokale Voedselbank: dat heeft weer enkele extra kratten opgeleverd bovenop de gebruikelijke opbrengst.

Wij hopen dat u de doorlopende inzameling bij onze kerken en het Stiltecentrum in Heusden een warm hart blijft toedragen.

Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn levensmiddelen aan te reiken, dan kunt u ons ook steunen met een financiële bijdrage op NL81RABO0334515513 ten name van Caritas Wonderbare Moeder.

Toch hoeft het bieden van hulp aan anderen in deze coronatijd niet zo ingewikkeld te zijn als we daar allemaal een steentje aan bijdragen. Bekommer u wat vaker om die zieke buurvrouw of dat familielid dat zo weinig bezoek krijgt: een telefoontje of een kaartje helpen beslist! 

Wanneer we weer wat meer vrijheden hebben kunnen we nog een stap verder gaan door er op bezoek te gaan en/of een aardigheidje te bezorgen: positieve aandacht doet niemand kwaad. Wijzelf hopen dan overigens de activiteit ‘Samen de wijk in’ die voorheen door de Stichting Ontmoeten georganiseerd werd op te pakken.

Dus onze oproep aan u is: kijk eens wat u voor de ander kunt (maar vooral ook wilt) betekenen. Dan vullen we onze christelijke plicht van naastenliefde ook concreet in.

Namens Caritas Wonderbare Moeder,
Harrie de Poot, interim voorzitter