VREDESWEEK 19 T/M 27 SEPTEMBER 2020

9 september 2020

Ambassade van Vrede Heusden:

Vredesweek 2020, 19 – 27 september

Al een aantal jaar zijn we onderweg met het thema: “Vrede verbindt”. Verbinding tussen generaties, over grenzen. In ontmoetingen en gesprekken, bij maaltijden, evenementen, in kerken of op de markt.

Nog altijd roept de diversiteit in onze samenleving allerlei verschillende reacties op. Behalve vreugde en nieuwsgierigheid, zien we ook steeds weer onrust ontstaan, racisme, angst voor de vreemde ander. Loslaten van eigen gelijk en blijft vaak lastig. In de Vredesweek van 2020 willen we aandacht geven aan het omgaan met verschillen. Dat is nooit gemakkelijk. Het schuurt, het doet zeer, het vraagt opoffering. 75 jaar Vrede en vrijheid heeft echter laten zien, dat vrede nooit vanzelf gaat. Maar juist dit is vrede die verbindt. Met alle verschillen die er zijn tussen mensen, kan de ontmoeting beginnen, het gesprek, de ontdekking, de worsteling, de Vredesweek.

De Vredesweek is hét moment om elkaar te ontmoeten. Om te ontdekken wat goed is voor jezelf én voor de ander. Zelfs als we misschien niet in grote groepen bij elkaar kunnen komen vanwege het coronavirus, juist dan. Vrede verbindt verschil. Vrede verbindt ons met alle anderen, met elkaar.

Helaas hebben wij door de coronacrisis komende vredesweek de vredeswandeling moeten afgelasten.

Zondag 20 september zal er om 10.00 uur in de Open Hof aandacht worden besteed aan de vredesweek. In de Lambertuskerk van de parochie Wonderbare Moeder zal de H. mis van zondag 27 september, 11.00 uur, in het teken staan van de vredesweek.

Er is gelegenheid te doneren voor de vredescollecte die dit jaar in het teken staat van de Iraakse vrouwenorganisatie Al-Amal. Een organisatie die met steun van PAX vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen in Irak. Er liggen collectefolders met informatie over deze stichting achter in de kerken.

(Vredesorganisatie PAX is een samenwerkingsverband tussen IKV en Pax Christi.)