VERKOOP KERK HERPT

18 maart 2021

VERKOOP KERK HERPT

'Parochiekerk van Herpt behouden als 'Huis voor het dorp'.

De formele overdracht van de Sint Catharinakerk te Herpt naar Stichting Dorpshuis Herpt is een feit en vond plaats op vrijdag 12 februari 2021. Deze belangrijke mijlpaal hebben we na een periode van vier jaar gesprekken voeren gezamenlijk kunnen bereiken. Het was een proces van soms afstand nemen en weer toenadering zoeken. Parochie Wonderbare Moeder vindt het belangrijk dat het kerkgebouw wat oorspronkelijk zo'n honderd jaar geleden is opgericht en door de Herptse geloofsgemeenschap is ondersteund zoveel mogelijk ten goede komt aan de hedendaagse Herptse bevolking. De doelstellingen die Stichting Dorpshuis Herpt met Dorpshuis 2.0 nastreeft sluiten uitstekend aan bij dit streven.

In ons geloof wordt vaak gesproken over het belang van de immateriële waarden in ons leven. Bij de verkoop van een kerkgebouw ontkom je niet aan concrete materiële – en ook financiële aspecten.

Door de belangen van de inwoners van Herpt in dit kader voor dergelijke voorzieningen met de nodige vasthoudendheid onder de aandacht van gemeente Heusden te brengen slaagde Stichting Dorpshuis Herpt erin om draagvlak te creëren en de benodigde middelen toegezegd te krijgen. Dat hiervoor de nodige tijd en geduld van partijen voor gevraagd werd spreekt voor zich.

Het afstand moeten doen van een kerkgebouw is voor de parochie een zeer moeilijke beslissing. Vele mensen moeten met pijn in het hart hun vertrouwde kerkgebouw als kerk loslaten. Die pijn kun je niet zomaar wegnemen. Maar de parochie blijft zoveel mogelijk aanwezig en nabij voor de dorpsgemeenschap van Herpt. In de zorglocatie Sint Antonius Heusden (hemelsbreed dichtbij Herpt) wordt normaal elke zaterdag de liturgie gevierd. Er is ook een busje om mensen naar een kerk te brengen in Heusden of Drunen. Het pastorale contact zoals ziekenbezoek of huisbezoeken, communie brengen, huis of objecten zegenen enz… gaat allemaal gewoon door.

En als laatste en zeker niet als onbelangrijkste zijn afspraken gemaakt met Stichting Dorpshuis Herpt over de realisatie van een Mariakapel in het voormalige kerkgebouw, zodat de geloofsgemeenschap in de gelegenheid wordt gesteld om in zo'n ruimte een moment van bezinning, gebed, stilte, aanbidding te kunnen ervaren.

We wensen Stichting Dorpshuis Herpt veel succes toe met de realisatie van de plannen voor Dorpshuis 2.0.

Vicevoorzitter parochiebestuur, Ton van Gaal