TERUGKEER WONDERBARE MOEDER MARIA IN DE MARIAKAPEL

21 december 2021
Op 1 december is Maria teruggeplaatst in de gerenoveerde en uitgebreide kapel in Elshout. Precies een halfjaar nadat zij uit de kapel werd verwijderd in verband met de renovatiewerkzaamheden.
 
Parochianen en pelgrims kunnen haar weer bezoeken.

Wij wensen u allen warme, liefdevolle kerstdagen met Maria, het kindje Jezus en al uw dierbaren.

Een donatie kan worden overgemaakt op rekening nr.: NL92 RABO 0112605214 t.n.v. Vrienden van Mariabedevaart Elshout of via de bijgaande QR-code.

Doneren in contanten kan natuurlijk ook. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de werkgroep Mariabedevaart, de heer Jos Geelen, via ons emailadres: vrienden@wonderbaremoeder.nl en tel. 0416-372215 (pastorie).

Werkgroep Mariabedevaart Elshout