SYNODALE KERK

1 juli 2022

Bisschop De Korte heeft het synode-rapport “Hoopvol luisterend naar Gods Geest” voor het Bossche bisdom gepubliceerd.

De bisschop is blij dat een groot aantal gelovigen met elkaar heeft gesproken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Het is een geestelijk proces met als centrale vraag wat Gods Geest tot de Kerk van ’s-Hertogenbosch zegt. Dit rapport wil niet alleen een bijdrage leveren aan het werkdocument voor de bisschoppensynode van 2023. Het rapport kan ook de gelovigen in het eigen bisdom stimuleren om het kerkelijk leven te vitaliseren. In die zin spreek ik graag van een win- winsituatie”, aldus Mgr. De Korte.

Het rapport kunt u downloaden via de bisdomwebsite: Hoopvol luisterend naar Gods Geest - Bisdom van 's-Hertogenbosch (bisdomdenbosch.nl)

In onze parochie hebben we diverse groepsgesprekken gehad met betrekking tot de synode. Graag willen we nog vervolggesprekken organiseren.

Mocht u interesse hebben dan kunt u zich hiervoor telefonisch (0416 372215) of via de mail: parochie@wonderbaremoeder.nl bij de parochie aanmelden.