RENOVATIE EN UITBREIDING MARIA KAPEL ELSHOUT

1 september 2021

Alles is netjes opgeruimd voor de vakantie begon; onze vrijwilligers kunnen genieten van een welverdiende vakantie.

Na de vakantie wordt het leiendak afgemaakt en de scheidingsmuur achter de Mariakapel de voegen uitgefreesd en daarna wordt het helemaal opnieuw gevoegd.

Een donatie kan worden overgemaakt op rekening nr.: NL92 RABO 0112605214 t.n.v. Vrienden van Mariabedevaart Elshout of via de bijgaande QR-code.

Doneren in contanten kan natuurlijk ook. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de werkgroep Mariabedevaart, de heer Jos Geelen, via ons emailadres: vrienden@wonderbaremoeder.nl  en tel. 0416-372215 (pastorie).

Werkgroep Mariabedevaart Elshout