SamenMaalTijd OP ZONDAG 19 NOVEMBER A.S.

12 oktober 2023

Hulp gevraagd voor organiseren van een SamenMaalTijd op zondag 19 november

Paus Franciscus heeft met de brief MISERICORDIA ET MISERA:  Barmhar-tigheid en ellende - na de sluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, de Zondag van de Armen ingesteld. Deze dag is bedoeld om in de kerk stil te staan bij de wijdverbreide armoede in de wereld, dit jaar op zondag 19 november.

Het Bisdom heeft dit initiatief omarmd en parochies gevraagd dit niet alleen liturgisch te vieren maar ook met een feestelijke bijeenkomst. Juist mensen die niet zo vaak uitnodigingen voor een gezellig samenzijn ontvangen worden gevraagd deel te nemen aan de SamenMaalTijd.

Caritas Wonderbare Moeder wil dit initiatief graag vorm geven door belangstellenden na de mis van 11.00 uur niet alleen uit te nodigen voor het koffiedrinken in de Pastoor Vermeulenzaal, maar ook samen een kop soep en een broodje te eten. Hiervoor kunnen we extra handjes gebruiken. Wij willen dan ook graag een beroep doen op vrijwilligers die ons willen helpen.

Als u kunt en wilt helpen op zondag 19 november willen wij u vragen zich aan te melden bij het secretariaat van de parochie (telefoon: 0416-372215) of via het emailadres van Caritas Wonderbare Moeder.(caritas@wonderbaremoeder.nl).

 

Namens Caritas Wonderbare Moeder,

Lieke Waarts en Harrie de Poot