ROZENKRANSGEBED: OOK IN HEUSDEN?

10 januari 2024

Dit jaar is op elke eerste zaterdag van de maand, van mei tot en met september, de rozenkrans gebeden in de Mariakapel in het Kapelpark in Elshout. Dit was een lekeninitiatief om gehoor te geven aan de oproep van Maria. De Vijf Eerste Zaterdagen-devotie werd voor het eerst geopenbaard aan de kinderen in Fatima, Portugal; deze devotie is bijzonder verbonden met het Onbevlekt Hart van Maria.

Maria zegt: “Mijn Onbevlekt Hart zal jullie toevlucht zijn, tenslotte zal mijn Onbevlekt Hart triomferen.”

Vanuit het pastorale team is uitgesproken dat het mooi zou zijn, wanneer er ook in de Mariakapel in Heusden (Stiltecentrum) de rozenkrans gebeden kan worden. Dat zou dan gaan over de eerste zaterdagen van januari tot en met juni, steeds om 10.00 uur:

6 januari, 3 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni.

Wilt u graag aansluiten bij het bidden van de rozenkrans in Heusden? Laat het even weten bij het parochiesecretariaat. Bel op dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur naar (0416) 37 22 15. Of stuur een e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl.

De eerste-zaterdag-devotie in de Mariakapel in Elshout begint volgend jaar weer op zaterdag 4 mei, gevolgd door 1 juni, 6 juli, 3 augustus en tot slot op 7 september.