PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR JAN SNIJDERS

31 december 2020

PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR JAN SNIJDERS, KOSTER IN ELSHOUT

Pro Ecclesia et Pontifice (Latijn, Voor Kerk en Paus) is een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan de Rooms-Katholieke Kerk of het rooms-katholieke geloof. Jan Snijders is al 26 jaar als vrijwilliger de koster in de kerk van Elshout.  Een taak die hij vanuit zijn bloed heeft meegekregen gezien de verdiensten van zijn vader.

Inmiddels heeft Jan al wat taken aan zijn goede vriend en collega-koster Gerard Vermeer overgedragen en aan Jan Mackay. Maar tot enkele jaren geleden nam hij veelvuldige kosterstaken op zich. Alles wat een koster kon doen, deed hij. Daarnaast zorgde hij ook voor het dagelijks openen en sluiten van de kerk en het kerkhof naast de kerk. Hij was tevens acoliet en verzorgde de coördinatie van de acolieten. Tevens maakte hij de uitvaartkruisjes en verzorgt nu nog altijd het gedachtenisboek in de gedachteniskapel. Hij was tevens klusjesman in de kerk. Aangezien Jan vroeger aannemer was, is hij vertrouwd met bouwzaken. In dat kader ontving hij en ontvangt hij nog steeds de aannemers die nodig zijn voor het onderhoud van het kerkgebouw en de installaties. Maar ook vele andere personen, groepen of werkgroepen die in de kerk moeten zijn heeft hij ontvangen. In de meimaand zorgde Jan voor de ontvangst van de bedevaartgroepen en droeg hij bij aan de organisatie. Tevens verzorgt hij nog altijd rondleidingen in de kerk voor geïnteresseerden. Het Mariahuys heeft hij ook bijgehouden als conciërge en klusjesman. En als de bisschop langs kwam voor een Vormsel of iets anders, kon hij altijd terecht bij Jan en echtgenote Nellie voor een kop koffie.

Jan deed het uit liefde voor de kerk en de mensen, met het hart op de tong maar wel op de juiste plaats, met zijn typische humor en pretoogjes, met een bereidwilligheid en trouwe inzet. Jan heeft aangegeven om te stoppen in 2021…maar het is moeilijk om ‘van het kribke te scheiden’.  Jan zal dan ook nog wat kleine taken blijven verrichten. Maar de grote zaken zijn voor Gerard Vermeer en Jan Mackay. Het is mooi dat we de onderscheiding dan ook juist voor zijn afscheid konden geven. Op Tweede Kerstdag werd Jan in de eucharistieviering van 9.30 uur verrast toen pastoor Hedebouw hem op het einde vroeg naar voren te komen en hem de onderscheiding (Corona-proof) opspeldde. Ook echtgenote Nellie werd niet vergeten en kreeg uit handen van bestuurslid Piet Jonkers een prachtige bos bloemen. Nogmaals proficiat Jan met deze pauselijke waardering voor al het werk in onze mooie parochie en ons bedevaartsoord Elshout in het bijzonder.

Pastoor Hedebouw, diaken Soeterboek,
Pastoraatsgroep en parochiebestuur Parochie Wonderbare Moeder