Pastor Rosario formeel benoemd

3 december 2023

Door het bisdom van ’s-Hertogenbosch is in een brief van 21 november jl. aan Antony Rosario zijn benoeming bevestigd. Daarmee is hij per 1 december 2023 formeel pastor/kapelaan van de R.K. Parochie Wonderbare Moeder te Drunen. Het bisdom wenst pastor Rosario een goede samenwerking met het pastorale team, te weten de heer J. Verbraeken als waarnemend pastoor en de heer A. Soeterboek als diaken, en zorg voor alle gelovigen van de parochie.

Het parochiebestuur wil hierbij pastor Rosario feliciteren met deze benoeming en, mede namens alle werkgroepen, vrijwilligers, koren etc. die actief zijn binnen de parochie, veel succes wensen. Ook het parochiebestuur vindt het fijn dat er nu een formele benoeming is en vertrouwt op een goede samenwerking ten aanzien van zijn werkzaamheden die hij voor de parochie Wonderbare Moeder verricht. Ondanks dat er wel cultuurverschillen zijn tussen het land India (waar pastor Rosario vandaan komt) en Nederland, zijn we van mening dat dit ook van meerwaarde kan zijn voor onze parochie als gemeenschap.

De afgelopen maanden hebben al veel parochianen, vrijwilligers en bestuursleden kennis gemaakt met pastor Rosario én zijn ze intensief in contact met hem. Hierdoor gaat hij zich steeds meer thuis voelen en wordt hij opgenomen in onze parochiegemeenschap. Zowel het bestuur als Antony waarderen dit enorm en hopen dat deze positieve lijn in de toekomst verder doorgezet gaat worden.