PAROCHIEFEEST OP 10 OKTOBER 2021 UITGESTELD

21 juli 2021
Het bestuur van Parochie Wonderbare Moeder heeft met pijn in het hart besloten om het Parochiefeest van 10 oktober a.s. voor onbepaalde tijd uit te stellen. Men vindt de ontwikkelingen rondom corona nog van dien aard dat een dergelijke bijeenkomst met veel mensen nog niet mogelijk is. Het bestuur wil op een later en geschikter tijdstip zeker het Parochiefeest organiseren.