PAROCHIEFEEST OP 10 OKTOBER 2021

21 juli 2021

DE CORONAMAATREGELEN VOORBIJ ….

De  corona is op zijn retour. We zien aan de  cijfers dat het de goede kant op gaat. Minder besmettingen, minder mensen in het ziekenhuis, minder mensen op de IC en minder sterfgevallen en daarnaast versoepelingen van de maatregelen.

We  zijn het allemaal zo beu en zitten al zo lang te wachten tot het een en ander versoepeld kon worden en gelukkig is dat nu het geval.

We mogen weer uit eten, meer mensen thuis ontvangen, met meer mensen naar de kerk, noem  maar op.

De parochie wil dit ook graag vieren. Het bestuur van de Parochie Wonderbare Moeder is voornemens om op 10 oktober as. een parochiefeest te organiseren. We vieren dan dat de coronamaatregelen voor een groot deel voorbij zijn. De mis zal, net zoals in de Sint Jan 2 jaar geleden, opgeluisterd worden door een gelegenheidskoor o.l.v. Frans van de Hoven. Tevens zullen ook de kinderen en jongeren hierbij betrokken worden.

Helaas kunnen we niet in de toekomst kijken, en moeten we in ieder geval een slag om de arm houden, maar we hopen dan dat we met z’n allen de mis kunnen bijwonen en na afloop gezamenlijk een kopje koffie kunnen drinken op het Raadhuisplein.  De details hoort u later maar houdt in ieder geval deze datum vrij om samen te  vieren dat  we weer samen naar de kerk kunnen gaan.