H. CATHARINAKERK HERPT AAN DE EREDIENST ONTTROKKEN

11 december 2019

Zondag 8 december vond voor de laatste keer een eucharistieviering plaats in de H. Catharina van Alexandrië kerk in Herpt.

 

In een drukbezochte dienst werd afscheid genomen van deze plek als plaats om te kerken. Ook Herpt viel ten prooi aan het teruglopend aantal bezoekers van de wekelijkse vieringen. Al eerder werd daarom besloten om geen reguliere vieringen meer te verzorgen in deze kerk. Wel bestond de mogelijkheid om in de Catharinakerk te dopen, trouwen of een uitvaart te houden. Maar het onderhoud van een dergelijk gebouw is een grote kostenpost voor de parochie. Daarom heeft het bestuur van Parochie Wonderbare Moeder moeten besluiten om de kerk nu aan de eredienst te onttrekken en het gebouw op termijn te verkopen. “Een moeilijk besluit”, aldus pastoor Hedebouw. “Een kerk sluiten doe je niet zo maar. Dat doet veel parochianen, maar ook mij, pijn en verdriet.”
 
Veel Herptenaren waren bij deze laatste viering aanwezig om afscheid te nemen van de kerkfunctie van het gebouw. Gelukkig is er een werkgroep in Herpt die zich inzet voor het behoud van het gebouw als gemeenschapshuis.

Hieronder een artikel uit het Brabants Dagblad van maandag 9 december jl. over de betekenis van de sluiting van de kerk voor parochianen.