OEKRAINS - ORTHODOXE KERKDIENST

22 maart 2023

In de komende meimaand vindt er in de kerk van Sint-Jan Evangelist in Elshout een voor onze parochie unieke viering plaats. Op 29 mei om 09.30 uur wordt een orthodoxe dienst gevierd als blijk van medeleven, troost en bemoediging voor alle Oekraïense vluchtelingen. Een orthodoxe priester, geassisteerd door een eveneens orthodoxe diaken en acoliet zullen voorgaan in deze dienst. Onze diaken Albert Soeterboek assisteert ook.

De viering wordt opgeluisterd door een 22-koppig Byzantijns koor uit Nijmegen en er wordt een zogenaamde Iconostase opgesteld in de kerk.

Waarom juist op 29 mei?

Meimaand = Moederdagmaand, Mariamaand, Bedevaartmaand en Pinkster-maand.  Gedurende de meimaand staat Maria bij alle katholieke kerken in een bijzondere belangstelling. Maria brengt vreugde voor de treurenden, is pleitbezorgster voor allen die onrecht lijden en is de troost voor vreemde-lingen. Met Pinksteren herdenken we dat Jezus neerdaalde vanuit de hemel naar zijn volgelingen om daarmee  te zeggen “Ik laat jullie niet alleen!“  

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om samen met de andere  kerkgangers een kop koffie te drinken.

Vragen?

Wilt u de viering graag bijwonen, maar heeft u geen vervoer? Of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact op met Connie van de Pol:

  • telefonisch: 06 – 57 56 55 22, of
  • via e-mail: connievandepol@gmail.com

Graag tot ziens op 29 mei!