OECUMENISCHE WOORD- EN GEBEDSVIERING

23 november 2022

In het weekend van 26 en 27 november vieren we de Eerste Zondag van de Advent. De viering om 11.00 uur in Drunen zal een oecumenische woord- en gebedsdienst zijn zonder communie-uitreiking. Het is voor het eerst dat onze parochie samen met de Protestantse kerkgemeenschap Open Hof uit Drunen samen een viering op de zondagochtend houdt. Zo willen we in woord en daad als broeders en zusters in Christus op weg zijn naar meer eenheid. Het is een opdracht van Jezus Christus zelf die zei: ‘Opdat Gij allen één zijt...’

Wilt u graag dat weekend een eucharistieviering bijwonen, dan kan dat op zaterdagavond om 19.00 uur in Drunen, en op zondag om 09:30 uur in Elshout.

Werkgroep Oecumene Drunen