Nabestaandenbijeenkomst

6 november 2019
nabestaanden

Als de dagen beginnen te korten en het blad gaat vallen, wordt Allerzielen gevierd. Het is de dag waarop we in de wereldkerk de mensen gedenken die zijn overleden. Tijdens de vieringen van Allerzielen in Drunen op zaterdag 2 november om 19.00 uur, in Heusden op 2 november om 17.00 uur in de Soos en in Elshout op zondag 3 november om 14.00 uur werd dat in het bijzonder gedaan: de namen van de overledenen van het afgelopen jaar werden gelezen, en we baden voor alle overledenen.

Allerzielen is voor velen een moeilijke dag. Het is zo’n dag dat je wordt geconfronteerd met een lege plek in je leven. Iemand die er zou moeten zijn, maar er niet (meer) is. Zo zijn er veel van die dagen in het jaar: de feestdagen, de verjaardag, de trouwdag, de dag van overlijden. Allemaal dagen die sterk in herinnering brengen dat we een groot en belangrijk deel van ons leven met een ander hebben gedeeld. Een echtgenoot of echtgenote, een ouder, een kind….

Vanuit onze parochie organiseren pastores samen met de avondwakegroep ieder jaar, rond Allerzielen, een nabestaandenbijeenkomst. Op deze bijeenkomst willen wij de mensen, die tussen 1 augustus 2018 en 1 augustus 2019 een dierbare hebben verloren, de gelegenheid geven om iets van hun verlies met elkaar te delen. Op deze bijeenkomst staan vooral samenzijn en warmte voorop. We vinden het belangrijk dat mensen hun ervaringen kunnen delen, over de kleine en de grote dingen, en zo elkaar tot steun en zegen kunnen zijn. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagochtend 13 november a.s. van 10.00 tot 12.00 uur in het Mariahuys te Elshout, Kerkstraat 37a.

Mensen krijgen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd en kunnen zich aanmelden. Het is echter goed dat we als parochiegemeenschap op de hoogte zijn van deze speciale bijeenkomst en weten dat er nazorg is voor de rouwenden.

Namens de werkgroep Afscheid en rouw
Frits Rommers en diaken Albert Soeterboek