Lezing ‘Pastorale zorg bij het levenseinde’

22 januari 2020

De avondlezing van pastor dr.  Piet de Jong vindt plaats op donderdag 12 maart 2020 in de Pastoor Vermeulenzaal te Drunen. Iedereen is van harte welkom om de lezing bij te wonen. De toegang bedraagt € 2,00 (inclusief koffie/thee). 

Aanmelden voor deze avond kan tot 5 maart a.s. Voor nadere informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met ons parochiesecretariaat, e-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl of tel: 0416-372215 (ma. t/m vrij. 9.00 – 12.30 uur). 

Mogelijk herinnert u zich nog hoe we in de afgelopen jaren aan de hand van lezingen aandacht hebben besteed aan verschillende aspecten die een rol spelen bij afscheid en rouw. Deze keer willen we ons richten op een onderdeel dat nog niet zo duidelijk aan de orde is geweest, namelijk de pastorale zorg bij het levenseinde. Je kunt je afvragen wat nu het specifieke van die zorg is in de laatste fase van het leven. Wat komt daarbij speciaal om de hoek kijken zowel voor de hulp-biedende als de vragende mens in nood?
 
Wij hebben als Parochie Wonderbare Moeder pastor Piet de Jong bereid gevonden om een thema-avond te verzorgen rondom het thema ”Pastorale zorg bij het levenseinde”. Pastor dr. Piet de Jong werd in mei 2015 op 73-jarige leeftijd tot priester gewijd. Daaraan vooraf ging een loopbaan in het onderwijs aan de pedagogische academie en lerarenopleiding. Maar daarnaast is zijn actieve betrokkenheid bij de kerk en het geloof altijd groot geweest. Een studie theologie mondde uit in een promotie. In 2011 bleek zijn vrouw ongeneeslijk ziek te zijn. Na haar dood voelde hij zich geroepen tot het priesterschap.