KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING FRANCIEN VAN HOOFT

28 april 2022
Op dinsdag 26 april 2022 ontving Francien van Hooft-de Kort uit Heusden, uit handen van burgemeester Willemijn van Hees de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Vanaf 1980 is Francien voor de H. Catharina kerk in de vesting actief als lid van het kerkbestuur. Deze kerk ging bij fusie op in de huidige Parochie Wonderbare Moeder. Vanuit het bestuur was zij contactpersoon voor ouderen en zieken, vervulde zij kosterdiensten en nam zij de organisatie en het bedanken van de vele vrijwilligers voor haar rekening. Zij zette deze werkzaamheden voort na het neerleggen van de bestuursfunctie.
 
Van 1990 tot 2014 zette zij zich in als vrijwilliger voor de bewoners van woonzorgcentrum Sint Antonius of die van de aanleunwoningen. Verder kan de Zonnebloem sinds 2011 op de inzet van Francien als actieve vrijwilliger rekenen. En last but not least is zij sinds de oprichting in 2017 als bestuurslid actief voor de Stichting Collectief Ouderenvervoer Heusden.
 
Terecht een mooie onderscheiding voor het vele werk dat Francien heeft verricht voor onze parochie. 
 
©  Heusden in Beeld