KERKTAXI: OOK IN DRUNEN?

6 juni 2022

Al geruime tijd maken enkele ouderen uit Herpt, die niet meer zo
mobiel zijn, gebruik van het busje van COVH (Collectief OuderenVervoer
Heusden) om de missen in Heusden te bezoeken.

Wellicht zijn er ook parochianen in Drunen en Elshout die van deze service gebruik willen maken. Per retour betaal je een eigen bijdrage van € 2,00 per persoon. Het restant wordt door de parochie bijgepast.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit laten weten bij het parochiesecretariaat 0416 372215, of per e-mail parochie@wonderbaremoeder.nl