Harrie de Poot, interim-voorzitter Caritas Wonderbare Moeder

1 mei 2020

ZORG VOOR ELKAAR

Nu het coronavirus de wereld zo in zijn greep houdt moest ik onwillekeurig denken aan het SOS-signaal. De wereld is in nood en we moeten alle zeilen bijzetten om het virus een halt toe te roepen. De afkorting SOS staat voor ‘Save Our Souls’ en dat is ook iets waar we als samenleving nu hard aan (moeten) werken.

Bij alle fysieke rampspoed die het coronavirus wereldwijd veroorzaakt, kunnen we ook constateren dat het diep heeft ingegrepen op de wijze waarop we met elkaar omgaan. Directe onderlinge sociale contacten en aanrakingen zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Nu blijkt pas hoe belangrijk die voor ons zijn en dat we pas echt mens kunnen zijn in relatie tot en dankzij de ander.

Wat deze periode ons ook leert is dat in tijden van nood degenen die het materieel of geestelijk moeilijk hebben hulp krijgen uit allerlei, soms onverwachte, hoeken. Ik zie daaraan dat de term ‘gemeenschap’ juist nu weer meer inhoud krijgt: er is weer sociale betrokkenheid.

Zieken en ouderen worden verrast met een aardigheidje of een extra telefoontje van een bekende; buren die boodschappen doen voor de oudere die de deur niet meer uit kan of durft. Breed gedeeld verdriet en zorgen brengen mensen kennelijk dichter bij elkaar!

Het gevoel er niet alleen voor te staan geeft ons de kracht om door te gaan. Bij Caritas Wonderbare Moeder vinden we het ‘omzien naar elkaar’ van essentieel belang. Caritas is daarbij een kernopdracht voor alle gelovigen. Binnen een kerkgemeenschap staat caritas als ‘liefde voor de ander’ centraal. Geen enkele parochie kan zeggen: “Laat anderen dat maar doen”, want we kunnen zelf geen christen zijn zonder anderen tot steun te zijn.

Vanuit Caritas Wonderbare Moeder willen we ook hulp bieden aan hen die fysiek, materieel of geestelijk kwetsbaar zijn. U kunt met vragen om hulp terecht bij heusdenhelpt@heusden.nl (telefoon: 073-5118350) of als u uw zorgen met iemand van Caritas Wonderbare Moeder zelf wilt bespreken caritas@wonderbaremoeder.nl (telefoon: 06-23826431).

Nu de voedselbanken een grotere aanloop van cliënten krijgen kunt u uw verbondenheid extra tonen door houdbare levensmiddelen te doneren in de kratten die staan opgesteld in de portalen van de kerken in Drunen en Elshout en van het Stiltecentrum Sint Catharina in Heusden (dat kan trouwens al het hele jaar door).

Ik hoop met u dat de coronacrisis gauw tot een eind komt, maar ook dat we daarna de nieuwe verworvenheden van onderlinge verbondenheid en solidariteit vasthouden. Iedereen zou zich de vraag moeten stellen: “Waar word ik gelukkig van?”. Gaat het daarbij om ‘meer, meer, meer’, en weer een verre reis of om zingeving in het leven??

Tot slot: Blijf vooral gezond en wees elkaar tot steun!

Harrie de Poot