GASTVROUWEN/HEREN GEZOCHT VOOR DE PASTORIE

22 februari 2023

Elke werkdag opent de pastorie gastvrij haar deuren voor de vele vrijwilligers, die ons werk in de parochie mogelijk maken: van 10:00 tot ca. 10:30 uur staat hier de koffie voor hen klaar. Om dit mogelijk te (blijven) maken, zijn we op zoek naar een aantal gastvrouwen en -heren die, bij toerbeurt, deze koffie-inloop willen verzorgen. In de praktijk betekent dat: koffie zetten, kopjes etc. klaarzetten en nadien weer opruimen. Uiteraard blijft de gastvrouw/heer zélf ook gezellig erbij zitten! Alles bij elkaar duurt het een uurtje per dag (09:45 – 10:45 uur). Het aantal gasten per dag varieert tussen de 2 en de 10 personen.

Heeft u tijd en vindt u het leuk om op dinsdag-, woensdag- of donderdag-ochtend ons te komen helpen? Laat het even weten bij het secretariaat. Dat kan telefonisch: 0416-372215 en via e-mail op parochie@wonderbare moeder.nl. Of loop gewoon even binnen!