DONATIE AAN PAUL ROBBEN LEERFONDS

26 juni 2024

Tijdens de Eerste Heilige Communie-viering, op zondag 2 juni in de kerk van Elshout, is er een dubbele collecte geweest. Het tweede mandje ging rond voor het Paul Robben Leerfonds van De Overlaat. Dit fonds, met als ondertitel ‘Een schooltijd zonder zorgen’, is vernoemd naar de in 2021 overleden conciërge Paul Robben, die een inspirerend voorbeeld was van ‘omzien naar elkaar’. Voor die leerling waarvan de fiets bijna uit elkaar viel of die geen lunch kon betalen, zorgde hij ervoor dat de fiets gemaakt werd en de leerling wat extra aandacht kreeg en een broodje of een kop soep werd toegestopt. Maar de situaties worden ieder jaar schrijnender en er is nu veel meer nodig.

De collecte bracht het mooie bedrag op van € 214,50. Hartelijk dank voor uw bijdrage!