CARITAS WONDERBARE MOEDER

22 februari 2023
Caritas Wonderbare Moeder wil graag iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan haar projecten bedanken. Zonder die bijdragen zouden wij degenen die hulp behoeven binnen onze parochie niet of onvoldoende kunnen helpen. In het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 wordt aangegeven welke activiteiten zijn uitgevoerd en waaraan de ontvangen gelden zijn besteed. We hopen in 2023 wederom op uw steun te kunnen rekenen