BESTUURSWISSELING

31 januari 2021

Vanwege het aflopen van het maximum van 2 termijnen (4 jaar per termijn) moet ik het ontslag mededelen van Dhr. Piet Jonkers uit Elshout. Hij was lid van het parochiebestuur met als portefeuille grondbeheer. Hij was benoemd in januari 2013 bij de fusie van de parochie.

We zijn hem als bestuurslid heel dankbaar voor zijn trouwe inzet voor onze parochie en bijzonder als het gaat om het beheer van de gronden, tuinen en kerkhoven. Maar ook voor zijn inzet bij het afscheid van de kerk in Heusden en Herpt. We zullen hem echt missen maar hij heeft gelukkig aangegeven het parochiebestuur te willen blijven ondersteunen met zijn advies.

Piet, hartelijk dank voor alles!!

Vanwege het aflopen van het maximum van 2 termijnen moet ik tevens het ontslag mededelen van Dhr. Bert Kops uit Oud-Heusden. Hij was secretaris van het parochiebestuur en benoemd in 2013 bij fusie van de parochie.

We zijn hem heel dankbaar voor zijn trouwe bijdrage aan onze parochie. Ook danken we hem voor zijn advies en wijze raad, voor zijn belangrijke bijdrage aan het begeleiden van het proces rond het afscheid van het kerkgebouw in Heusden, maar ook in Herpt. We zullen hem echt missen in het bestuur maar gelukkig heeft hij aangegeven lid te willen worden van de pastoraatsgroep. Daar zijn we blij mee.

Bert, hartelijk dank voor alles!!

Bert Kops is als secretaris van het kerkbestuur opgevolgd door Dhr. Jan Timmermans uit Oud-Heusden. Het bisdom heeft hem benoemd per 1 januari 2021. Hij is de man van Reg Timmermans, een lid van onze pastoraatsgroep. Jan werkte vroeger bij de douane en is onlangs met pensioen gegaan.

We zijn heel blij dat hij zich op deze manier wil inzetten voor onze parochiegemeenschap. We verwelkomen hem van harte in ons bestuur en wensen hem veel succes en zegen met deze belangrijke taak.

Pastoor Hedebouw